×
×  دانلود موسیقی نواحی فستیوال موسیقی نواحی آینه‌دار در تالار رودکی

فستیوال موسیقی نواحی آینه‌دار در تالار رودکی

برپایی فستیوال موسیقی نواحی «آینه‌دار» در تالار رودکی

چهارمین فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار» با تمرکز بر موسیقی اقوام شمال غرب ایران، اواخر آذر ماه در تالار رودکی تهران برگزار می شود.

چهارمین فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار» با تمرکز بر موسیقی اقوام شمال غرب ایران طی روزهای ۲۸ آذر تا ۱ دی ماه سال جاری به دبیری هنری علی مغازه ای و ریاست احسان رسول اف در تالار رودکی تهران برگزار می شود.

در چهارمین فستیوال موسیقی «آینه دار» هنرمندان مطرح از مناطق شمال غربی ایران برای اجرای موسیقی قومی خود به تالار رودکی و تالار وحدت می آیند. تمرکز «آینه دار» در چهارمین سال برگزاری روی نواها و آواهای موسیقایی اقوام ساکن در استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان است که توسط هنرمندان و موسیقی دانان این نواحی در تالار رودکی اجرا خواهد شد.

این فستیوال که با هدف حمایت از هنرمندان پیشکسوت و معرفی هنرمندان و روایت گران گمنام موسیقی اقوام ایرانی اجرا می شود در چهارمین سال برگزاری به موسیقی مردمان اقوام تورک، آسوری و ارمنی ساکن نواحی شمال‌غرب کشور می پردازد.

اجرای هنرمندان این مناطق طی روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ آذر در تالار رودکی در ۶ نوبت و مراسم اختتامیه نیز روز ۱ دی ماه در تالار وحدت خواهد بود.

Music and Art
برپایی فستیوال موسیقی نواحی «آینه‌دار» در تالار رودکیچهارمین فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار» با تمرکز بر موسیقی اقوام شمال غرب ایران، اواخر آذر ماه در تالار رودکی تهران برگزار می شود.چهارمین فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار» با تمرکز بر موسیقی اقوام شمال غرب ایران طی روزهای ۲۸ آذر تا ۱ دی ماه سال جاری به دبیری هنری علی مغازه ای و ریاست احسان رسول اف در تالار رودکی تهران برگزار می شود.در چهارمین فستیوال موسیقی «آینه دار» هنرمندان مطرح از مناطق شمال غربی ایران برای اجرای موسیقی قومی خود به تالار رودکی و تالار وحدت می آیند. تمرکز «آینه دار» در چهارمین سال برگزاری روی نواها و آواهای موسیقایی اقوام ساکن در استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان است که توسط هنرمندان و موسیقی دانان این نواحی در تالار رودکی اجرا خواهد شد.این فستیوال که با هدف حمایت از هنرمندان پیشکسوت و معرفی هنرمندان و روایت گران گمنام موسیقی اقوام ایرانی اجرا می شود در چهارمین سال برگزاری به موسیقی مردمان اقوام تورک، آسوری و ارمنی ساکن نواحی شمال‌غرب کشور می پردازد.اجرای هنرمندان این مناطق طی روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ آذر در تالار رودکی در ۶ نوبت و مراسم اختتامیه نیز روز ۱ دی ماه در تالار وحدت خواهد بود.

برپایی فستیوال موسیقی نواحی «آینه‌دار» در تالار رودکی

چهارمین فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار» با تمرکز بر موسیقی اقوام شمال غرب ایران، اواخر آذر ماه در تالار رودکی تهران برگزار می شود.

چهارمین فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار» با تمرکز بر موسیقی اقوام شمال غرب ایران طی روزهای ۲۸ آذر تا ۱ دی ماه سال جاری به دبیری هنری علی مغازه ای و ریاست احسان رسول اف در تالار رودکی تهران برگزار می شود.

در چهارمین فستیوال موسیقی «آینه دار» هنرمندان مطرح از مناطق شمال غربی ایران برای اجرای موسیقی قومی خود به تالار رودکی و تالار وحدت می آیند. تمرکز «آینه دار» در چهارمین سال برگزاری روی نواها و آواهای موسیقایی اقوام ساکن در استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان است که توسط هنرمندان و موسیقی دانان این نواحی در تالار رودکی اجرا خواهد شد.

این فستیوال که با هدف حمایت از هنرمندان پیشکسوت و معرفی هنرمندان و روایت گران گمنام موسیقی اقوام ایرانی اجرا می شود در چهارمین سال برگزاری به موسیقی مردمان اقوام تورک، آسوری و ارمنی ساکن نواحی شمال‌غرب کشور می پردازد.

اجرای هنرمندان این مناطق طی روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ آذر در تالار رودکی در ۶ نوبت و مراسم اختتامیه نیز روز ۱ دی ماه در تالار وحدت خواهد بود.

موسیقی نواحی
فستیوال موسیقی نواحی آینه‌دار در تالار رودکی
2017 / 11 / 30
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از موسیقی نواحی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد موسیقی نواحی خبرای جدید ازموسیقی نواحی درباره موسیقی نواحی موسیقی نواحی
More