×
×  دانلود فرمان فتحعلیان اجرای گروه ایلیا به آهنگسازی و خوانندگی فرمان فتحعلیان

اجرای گروه ایلیا به آهنگسازی و خوانندگی فرمان فتحعلیان

پس از سه سال سکوت

ایلیا به خوانندگی فرمان فتحعلیان روی صحنه می‌رود

گروه با سابقه ایلیا به سرپرستی، آهنگسازی و خوانندگی فرمان فتحعلیان پس از سه سال سکوت در تاریخ بیستم آذر ماه سال جاری در مرکز همایش‌های میلاد بروی صحنه خواهد رفت تا پس از مدت‌ها سکوت طولانی با مخاطبین همیشگی خود دیدار کند.

کنسرت بزرگ گروه ایلیابیستم آدر ماه طی دو سانس و در ساعتهای ۳۰/ ۱۸ تا ۳۰ / ۲۰ و ۳۰ / ۲۱ تا ۳۰ / ۲۲ در مرکز همایش‌های میلاد برگزار خواهد شد.

فرمان فتحعلیان در خصوص این کنسرت خاطر نشان کرد گروه ایلیا پس از پشت سرگذاشتن چند سال نا آرام به واسطه از دست دادن یکی از اعضای خود یعنی مرحوم شاهرخ پورمیامین اینک با ترکیبی کاملا متفاوت اما قدرتمند تصمیم دارد تا با دیدار با مخاطبین همیشگی خود خبر از بالندگی و پویایی همیشگی خود بدهد.

به گفته فرمان فتحعلیان گروه ایلیا در این کنسرت با اجرای قطعات آلبوم جدید و گزیده ای از قطعات آلبومهای پیشین از مخاطبین خود پذیرایی می‌کند.

اعضای جدید گروه ایلیا را نوازندگانی همچون شهرام پورمیامین درامز – حسین حاجیلویی فلوت – زوبین کلهر کمان – دارشان آناند تابلا – فرزاد رضایی گیتار الکتریک – میلاد رضایی دف – فراز تعالی کیبورد – میرمهدی قاسمی گیتار باس و فرمان فتحعلیان نوازنده گیتاراسپانیش آهنگساز خواننده و سرپرست گروه تشکیل می‌دهند.

Music and Art
پس از سه سال سکوتایلیا به خوانندگی فرمان فتحعلیان روی صحنه می‌رودگروه با سابقه ایلیا به سرپرستی، آهنگسازی و خوانندگی فرمان فتحعلیان پس از سه سال سکوت در تاریخ بیستم آذر ماه سال جاری در مرکز همایش‌های میلاد بروی صحنه خواهد رفت تا پس از مدت‌ها سکوت طولانی با مخاطبین همیشگی خود دیدار کند.کنسرت بزرگ گروه ایلیابیستم آدر ماه طی دو سانس و در ساعتهای ۳۰/ ۱۸ تا ۳۰ / ۲۰ و ۳۰ / ۲۱ تا ۳۰ / ۲۲ در مرکز همایش‌های میلاد برگزار خواهد شد.فرمان فتحعلیان در خصوص این کنسرت خاطر نشان کرد گروه ایلیا پس از پشت سرگذاشتن چند سال نا آرام به واسطه از دست دادن یکی از اعضای خود یعنی مرحوم شاهرخ پورمیامین اینک با ترکیبی کاملا متفاوت اما قدرتمند تصمیم دارد تا با دیدار با مخاطبین همیشگی خود خبر از بالندگی و پویایی همیشگی خود بدهد.به گفته فرمان فتحعلیان گروه ایلیا در این کنسرت با اجرای قطعات آلبوم جدید و گزیده ای از قطعات آلبومهای پیشین از مخاطبین خود پذیرایی می‌کند.اعضای جدید گروه ایلیا را نوازندگانی همچون شهرام پورمیامین درامز – حسین حاجیلویی فلوت – زوبین کلهر کمان – دارشان آناند تابلا – فرزاد رضایی گیتار الکتریک – میلاد رضایی دف – فراز تعالی کیبورد – میرمهدی قاسمی گیتار باس و فرمان فتحعلیان نوازنده گیتاراسپانیش آهنگساز خواننده و سرپرست گروه تشکیل می‌دهند.

پس از سه سال سکوت

ایلیا به خوانندگی فرمان فتحعلیان روی صحنه می‌رود

گروه با سابقه ایلیا به سرپرستی، آهنگسازی و خوانندگی فرمان فتحعلیان پس از سه سال سکوت در تاریخ بیستم آذر ماه سال جاری در مرکز همایش‌های میلاد بروی صحنه خواهد رفت تا پس از مدت‌ها سکوت طولانی با مخاطبین همیشگی خود دیدار کند.

کنسرت بزرگ گروه ایلیابیستم آدر ماه طی دو سانس و در ساعتهای ۳۰/ ۱۸ تا ۳۰ / ۲۰ و ۳۰ / ۲۱ تا ۳۰ / ۲۲ در مرکز همایش‌های میلاد برگزار خواهد شد.

فرمان فتحعلیان در خصوص این کنسرت خاطر نشان کرد گروه ایلیا پس از پشت سرگذاشتن چند سال نا آرام به واسطه از دست دادن یکی از اعضای خود یعنی مرحوم شاهرخ پورمیامین اینک با ترکیبی کاملا متفاوت اما قدرتمند تصمیم دارد تا با دیدار با مخاطبین همیشگی خود خبر از بالندگی و پویایی همیشگی خود بدهد.

به گفته فرمان فتحعلیان گروه ایلیا در این کنسرت با اجرای قطعات آلبوم جدید و گزیده ای از قطعات آلبومهای پیشین از مخاطبین خود پذیرایی می‌کند.

اعضای جدید گروه ایلیا را نوازندگانی همچون شهرام پورمیامین درامز – حسین حاجیلویی فلوت – زوبین کلهر کمان – دارشان آناند تابلا – فرزاد رضایی گیتار الکتریک – میلاد رضایی دف – فراز تعالی کیبورد – میرمهدی قاسمی گیتار باس و فرمان فتحعلیان نوازنده گیتاراسپانیش آهنگساز خواننده و سرپرست گروه تشکیل می‌دهند.

فرمان فتحعلیان
اجرای گروه ایلیا به آهنگسازی و خوانندگی فرمان فتحعلیان
2017 / 11 / 19
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از فرمان فتحعلیان اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد فرمان فتحعلیان خبرای جدید ازفرمان فتحعلیان درباره فرمان فتحعلیان فرمان فتحعلیان
More