×
×  دانلود ماکس ریشتر کنسرت ماکس ریشتر برای تماشاگران خوابیده

کنسرت ماکس ریشتر برای تماشاگران خوابیده

عجیب‌ترین کنسرت تاریخ!

8 ساعت اجرا برای تماشاگران خوابیده

گراتومیک - آهنگساز آلمانی کنسرت عجیب‌ خود را در آمریکا برگزار کرد.

ماکس ریشتر، آهنگ‌ساز آلمانی – بریتانیایی اثری با نام«خواب» خلق کرده است که اجرای آن در یک کنسرت، هشت ساعت طول می‌کشد.

در سالن این کنسرت که در منهتن نیویورک برگزار شد، ۱۵۰ تخت‌خواب‌ نیز برای شرکت‌کنندگان درنظر گرفته شده بود. کنسرت ساعت ده و نیم شب آغاز شد و بدون وقفه تا ساعت شش و نیم صبح روز بعد ادامه یافت.

برای مردمان کلان‌شهرها که با کم‌خوابی روبرو هستند، خواب بسیار ارزشمند است.

در شهر بی‌خوابی همچون نیویورک «چرت تمدید قوا» در کابین‌های خصوصی «Yelo Spa» دقیقه‌ای یک دلار می‌ارزد و در کابین‌های بشکل تخم مرغ «Nap York» برای چرتی نیم‌ساعته هشت دلار باید پرداخت کرد.

   

Max Richter
عجیب‌ترین کنسرت تاریخ! 8 ساعت اجرا برای تماشاگران خوابیدهگراتومیک - آهنگساز آلمانی کنسرت عجیب‌ خود را در آمریکا برگزار کرد.ماکس ریشتر، آهنگ‌ساز آلمانی – بریتانیایی اثری با نام«خواب» خلق کرده است که اجرای آن در یک کنسرت، هشت ساعت طول می‌کشد.در سالن این کنسرت که در منهتن نیویورک برگزار شد، ۱۵۰ تخت‌خواب‌ نیز برای شرکت‌کنندگان درنظر گرفته شده بود. کنسرت ساعت ده و نیم شب آغاز شد و بدون وقفه تا ساعت شش و نیم صبح روز بعد ادامه یافت.برای مردمان کلان‌شهرها که با کم‌خوابی روبرو هستند، خواب بسیار ارزشمند است.در شهر بی‌خوابی همچون نیویورک «چرت تمدید قوا» در کابین‌های خصوصی «Yelo Spa» دقیقه‌ای یک دلار می‌ارزد و در کابین‌های بشکل تخم مرغ «Nap York» برای چرتی نیم‌ساعته هشت دلار باید پرداخت کرد.   

عجیب‌ترین کنسرت تاریخ!

8 ساعت اجرا برای تماشاگران خوابیده

گراتومیک - آهنگساز آلمانی کنسرت عجیب‌ خود را در آمریکا برگزار کرد.

ماکس ریشتر، آهنگ‌ساز آلمانی – بریتانیایی اثری با نام«خواب» خلق کرده است که اجرای آن در یک کنسرت، هشت ساعت طول می‌کشد.

در سالن این کنسرت که در منهتن نیویورک برگزار شد، ۱۵۰ تخت‌خواب‌ نیز برای شرکت‌کنندگان درنظر گرفته شده بود. کنسرت ساعت ده و نیم شب آغاز شد و بدون وقفه تا ساعت شش و نیم صبح روز بعد ادامه یافت.

برای مردمان کلان‌شهرها که با کم‌خوابی روبرو هستند، خواب بسیار ارزشمند است.

در شهر بی‌خوابی همچون نیویورک «چرت تمدید قوا» در کابین‌های خصوصی «Yelo Spa» دقیقه‌ای یک دلار می‌ارزد و در کابین‌های بشکل تخم مرغ «Nap York» برای چرتی نیم‌ساعته هشت دلار باید پرداخت کرد.

   
ماکس ریشتر
کنسرت ماکس ریشتر برای تماشاگران خوابیده
2018 / 06 / 02
Max Richter Max Richter news آخرین خبر از ماکس ریشتر اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد ماکس ریشتر خبرای جدید ازماکس ریشتر درباره ماکس ریشتر ماکس ریشتر
More