×
×  دانلود استاد یوسف فروتن انتشار کتاب ضربی‌های استاد یوسف فروتن

انتشار کتاب ضربی‌های استاد یوسف فروتن

ضربی‌های استاد یوسف فروتن منتشر شد

کتاب «ضربی‌های استاد یوسف فروتن» با آوانگاری و اجرای کمانچۀ مهدی علومی از سوی مؤسسۀ فرهنگی هنری ماهور روانۀ بازار نشر موسیقی شد.

در پیشگفتار این کتاب به قلم مهدی علومی، مؤلف کتاب، آمده است:

قطعات نوشته شده در این مجموعه از ساخته‌ها و بداهه‌نوازی‌های استاد یوسف فروتن انتخاب، آوانویسی و با ساز کمانچه اجرا شده‌اند.

استاد یوسف فروتن نوازنده‌ی سه‌تار، تار و آشنا به نوازندگی سازهایی چون پیانو، ویلن و تمبک بوده است. آثار ساخته‌شده‌ی وی مانند پیش درآمد شور و پیش درآمد دشتی دارای جمله‌هایی بسیار زیبا، بدیع و همواره شنیدنی در موسیقی ایران است. قطعات بداهه‌نوازی شده‌ی وی نیز نشان از تسلط درونی و ذاتی او به موضوع متر، ریتم و ضرب در فرم‌های ریتمیک موسیقی ایرانی، مانند پیش درآمد، چهارمضراب، ضربی و رنگ دارد.

از نظر جمله‌بندیِ موسیقایی و استفاده از گوشه‌های مختلف ردیف در بداهه‌نوازی‌ها نیز نواخته‌های او اصالت و زیبایی تمام دارند و از این نظر دارای سَبکی خاص در نوازندگی است که او را از دیگر هم نسلانش کاملاً متمایز می‌کند. از این رو آثار ضربی استاد فروتن به عنوان بخشی از رپرتوار موسیقی ضربی ایران شناخته می‌شود که همواره توسط استادان موسیقی ایرانی تدریس می‌شوند.

 

yosef foroutan
ضربی‌های استاد یوسف فروتن منتشر شدکتاب «ضربی‌های استاد یوسف فروتن» با آوانگاری و اجرای کمانچۀ مهدی علومی از سوی مؤسسۀ فرهنگی هنری ماهور روانۀ بازار نشر موسیقی شد.در پیشگفتار این کتاب به قلم مهدی علومی، مؤلف کتاب، آمده است:قطعات نوشته شده در این مجموعه از ساخته‌ها و بداهه‌نوازی‌های استاد یوسف فروتن انتخاب، آوانویسی و با ساز کمانچه اجرا شده‌اند.استاد یوسف فروتن نوازنده‌ی سه‌تار، تار و آشنا به نوازندگی سازهایی چون پیانو، ویلن و تمبک بوده است. آثار ساخته‌شده‌ی وی مانند پیش درآمد شور و پیش درآمد دشتی دارای جمله‌هایی بسیار زیبا، بدیع و همواره شنیدنی در موسیقی ایران است. قطعات بداهه‌نوازی شده‌ی وی نیز نشان از تسلط درونی و ذاتی او به موضوع متر، ریتم و ضرب در فرم‌های ریتمیک موسیقی ایرانی، مانند پیش درآمد، چهارمضراب، ضربی و رنگ دارد.از نظر جمله‌بندیِ موسیقایی و استفاده از گوشه‌های مختلف ردیف در بداهه‌نوازی‌ها نیز نواخته‌های او اصالت و زیبایی تمام دارند و از این نظر دارای سَبکی خاص در نوازندگی است که او را از دیگر هم نسلانش کاملاً متمایز می‌کند. از این رو آثار ضربی استاد فروتن به عنوان بخشی از رپرتوار موسیقی ضربی ایران شناخته می‌شود که همواره توسط استادان موسیقی ایرانی تدریس می‌شوند. 

ضربی‌های استاد یوسف فروتن منتشر شد

کتاب «ضربی‌های استاد یوسف فروتن» با آوانگاری و اجرای کمانچۀ مهدی علومی از سوی مؤسسۀ فرهنگی هنری ماهور روانۀ بازار نشر موسیقی شد.

در پیشگفتار این کتاب به قلم مهدی علومی، مؤلف کتاب، آمده است:

قطعات نوشته شده در این مجموعه از ساخته‌ها و بداهه‌نوازی‌های استاد یوسف فروتن انتخاب، آوانویسی و با ساز کمانچه اجرا شده‌اند.

استاد یوسف فروتن نوازنده‌ی سه‌تار، تار و آشنا به نوازندگی سازهایی چون پیانو، ویلن و تمبک بوده است. آثار ساخته‌شده‌ی وی مانند پیش درآمد شور و پیش درآمد دشتی دارای جمله‌هایی بسیار زیبا، بدیع و همواره شنیدنی در موسیقی ایران است. قطعات بداهه‌نوازی شده‌ی وی نیز نشان از تسلط درونی و ذاتی او به موضوع متر، ریتم و ضرب در فرم‌های ریتمیک موسیقی ایرانی، مانند پیش درآمد، چهارمضراب، ضربی و رنگ دارد.

از نظر جمله‌بندیِ موسیقایی و استفاده از گوشه‌های مختلف ردیف در بداهه‌نوازی‌ها نیز نواخته‌های او اصالت و زیبایی تمام دارند و از این نظر دارای سَبکی خاص در نوازندگی است که او را از دیگر هم نسلانش کاملاً متمایز می‌کند. از این رو آثار ضربی استاد فروتن به عنوان بخشی از رپرتوار موسیقی ضربی ایران شناخته می‌شود که همواره توسط استادان موسیقی ایرانی تدریس می‌شوند.

 
استاد یوسف فروتن
انتشار کتاب ضربی‌های استاد یوسف فروتن
2017 / 11 / 21
yosef foroutan yosef foroutan news آخرین خبر از استاد یوسف فروتن اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ استاد یوسف فروتن خبر جدید در مورد استاد یوسف فروتن خبرای جدید ازاستاد یوسف فروتن درباره استاد یوسف فروتن
More