×
×  دانلود مجید انتظامی گفتگوی کوتاه با مجید انتظامی

گفتگوی کوتاه با مجید انتظامی

ترجیح دادم از ساخت موسیقی فیلم فاصله بگیرم

با سینما قهر نکرده‌ام که بخواهم آشتی کنم

گراتومیک - خالق موسیقی فیلم دوئل گفت: من سالهاست که ساخت موسیقی آثار سینمایی انجام نمی دهم و در کل سالیان گذشته ترجیح دادم به جای سفارش گرفتن قطعه برای خودم کار کنم. موسیقی فیلم پروسه خاص خود را می طلبد و من ترجیح دادم از آن فاصله بگیرم.

مجید انتظامی موسیقیدان و آهنگساز مطرح ایران  درخصوص آخرین وضعیت جسمانی خودش گفت: بالاخره مشکلات جسمانی وجود دارد که کج‌دار و مریز با آنها برخورد می‌کنم اما در کل وضعیت جسمانی‌ام بد نیست و خدا را شکر می‌کنم.

وی در خصوص فعالیت‌های خود در عرصه موسیقی تاکید کرد: یک آهنگساز هیچوقت بیکار نمی ماند. در این ماه‌ها سفارش خاصی ندارم، اما مشغول ساخت یک ملودی برای خودم هستم. این ملودی‌ها برای سازهایی همچون ساز هارپ نوشته خواهند شد و هنوز تصمیمی برای انتشار و یا اجرای زنده آن گرفته نشده است.

من سالهاست که ساخت موسیقی آثار سینمایی انجام نمی دهم و در تمامی سالیان گذشته ترجیح دادم به جای سفارش گرفتن قطعه، برای خودم کار کنم. موسیقی فیلم پروسه خاص خود را می طلبد و من ترجیح دادم از آن فاصله بگیرم.

انتظامی با اشاره به علاقه خود بر ساخت ملودی فیلم خاطرنشان کرد: اینطور نیست که نخواهم در سینما کار کنم و با ساخت موسیقی سینما قهر باشم که آشتی کنم. اگر فیلمی با کیفیت به من پیشنهاد شود آن را قبول می کنم اما تا به امروز کارهایی که به من پیشنهاد شده آن کارهایی نبوده‌اند که من مشتاق به ساخت موسیقی آنها باشم.

    

Majid Entezami
ترجیح دادم از ساخت موسیقی فیلم فاصله بگیرمبا سینما قهر نکرده‌ام که بخواهم آشتی کنمگراتومیک - خالق موسیقی فیلم دوئل گفت: من سالهاست که ساخت موسیقی آثار سینمایی انجام نمی دهم و در کل سالیان گذشته ترجیح دادم به جای سفارش گرفتن قطعه برای خودم کار کنم. موسیقی فیلم پروسه خاص خود را می طلبد و من ترجیح دادم از آن فاصله بگیرم.مجید انتظامی موسیقیدان و آهنگساز مطرح ایران  درخصوص آخرین وضعیت جسمانی خودش گفت: بالاخره مشکلات جسمانی وجود دارد که کج‌دار و مریز با آنها برخورد می‌کنم اما در کل وضعیت جسمانی‌ام بد نیست و خدا را شکر می‌کنم.وی در خصوص فعالیت‌های خود در عرصه موسیقی تاکید کرد: یک آهنگساز هیچوقت بیکار نمی ماند. در این ماه‌ها سفارش خاصی ندارم، اما مشغول ساخت یک ملودی برای خودم هستم. این ملودی‌ها برای سازهایی همچون ساز هارپ نوشته خواهند شد و هنوز تصمیمی برای انتشار و یا اجرای زنده آن گرفته نشده است.من سالهاست که ساخت موسیقی آثار سینمایی انجام نمی دهم و در تمامی سالیان گذشته ترجیح دادم به جای سفارش گرفتن قطعه، برای خودم کار کنم. موسیقی فیلم پروسه خاص خود را می طلبد و من ترجیح دادم از آن فاصله بگیرم.انتظامی با اشاره به علاقه خود بر ساخت ملودی فیلم خاطرنشان کرد: اینطور نیست که نخواهم در سینما کار کنم و با ساخت موسیقی سینما قهر باشم که آشتی کنم. اگر فیلمی با کیفیت به من پیشنهاد شود آن را قبول می کنم اما تا به امروز کارهایی که به من پیشنهاد شده آن کارهایی نبوده‌اند که من مشتاق به ساخت موسیقی آنها باشم.    

ترجیح دادم از ساخت موسیقی فیلم فاصله بگیرم

با سینما قهر نکرده‌ام که بخواهم آشتی کنم

گراتومیک - خالق موسیقی فیلم دوئل گفت: من سالهاست که ساخت موسیقی آثار سینمایی انجام نمی دهم و در کل سالیان گذشته ترجیح دادم به جای سفارش گرفتن قطعه برای خودم کار کنم. موسیقی فیلم پروسه خاص خود را می طلبد و من ترجیح دادم از آن فاصله بگیرم.

مجید انتظامی موسیقیدان و آهنگساز مطرح ایران  درخصوص آخرین وضعیت جسمانی خودش گفت: بالاخره مشکلات جسمانی وجود دارد که کج‌دار و مریز با آنها برخورد می‌کنم اما در کل وضعیت جسمانی‌ام بد نیست و خدا را شکر می‌کنم.

وی در خصوص فعالیت‌های خود در عرصه موسیقی تاکید کرد: یک آهنگساز هیچوقت بیکار نمی ماند. در این ماه‌ها سفارش خاصی ندارم، اما مشغول ساخت یک ملودی برای خودم هستم. این ملودی‌ها برای سازهایی همچون ساز هارپ نوشته خواهند شد و هنوز تصمیمی برای انتشار و یا اجرای زنده آن گرفته نشده است.

من سالهاست که ساخت موسیقی آثار سینمایی انجام نمی دهم و در تمامی سالیان گذشته ترجیح دادم به جای سفارش گرفتن قطعه، برای خودم کار کنم. موسیقی فیلم پروسه خاص خود را می طلبد و من ترجیح دادم از آن فاصله بگیرم.

انتظامی با اشاره به علاقه خود بر ساخت ملودی فیلم خاطرنشان کرد: اینطور نیست که نخواهم در سینما کار کنم و با ساخت موسیقی سینما قهر باشم که آشتی کنم. اگر فیلمی با کیفیت به من پیشنهاد شود آن را قبول می کنم اما تا به امروز کارهایی که به من پیشنهاد شده آن کارهایی نبوده‌اند که من مشتاق به ساخت موسیقی آنها باشم.

    
مجید انتظامی
گفتگوی کوتاه با مجید انتظامی
2018 / 06 / 02
majid entezami majid entezami news آخرین خبر از مجید انتظامی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد مجید انتظامی خبرای جدید ازمجید انتظامی درباره مجید انتظامی مجید انتظامی
More