×
×  دانلود پدرام کشتکار معرفی خواننده ای جدید توسط پدرام کشتکار

معرفی خواننده ای جدید توسط پدرام کشتکار

پدرام کشتکار با معرفی خواننده ای جدید به موسیقی باز می‌گردد

پس از سال‌ها کم کاری

گراتومیک - آهنگساز موسیقی پاپ بعد از سال ها دوری از فعالیت موسیقی با ساخت آثار جدید برای حامد شاه حسینی خواننده جوان کشور فعالیت دوباره خود را از سر می گیرد.

پدرام کشتکار درباره حضور دوباره خود و معرفی یک خواننده جوان در عرصه موسیقی پاپ گفت: به دنبال اهداف موسسه فرهنگی هنری «نهاله رودکی» در معرفی خوانندگان جوان که حامد شاه حسینی یکی از آنهاست دست به ساخت آثار جدیدی زدم که با صدای این خواننده سبک خاصی دارد و مثل سبک هایی نیست که این روزها بسیار شنیده می شوند. به هر حال بعد از سال هایی که فعالیت چندانی نداشتم سعی کردم این آثار را با صدای حامد شاه حسینی به مخاطبان ارایه کنم که از نظر داینامیک، رنج صدایی و نوع صدا بی شباهت به کارهای دیگران باشد.

وی ادامه داد: در واقع تلاشم بر این بوده که با ورود دوباره ام بتوانم تاثیر مثبتی هم بگذارم به همین دلیل از قبل تمریناتی داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که صدای حامد شاه حسینی رنگ متفاوتی دارد. نوع کلمه ها و ترانه هایی هم که وی می خواند پیام های ویژه ای دارند که منحصر به خود اوست و به نوعی استاندارد خود شاه حسینی در آن رعایت شده است.

کشتکار با اشاره به اینکه اولین قطعه «بهتر از این نمی شود» نام دارد، بیان کرد: ما سبک پاپ را برای این قطعات که به زودی با فواصل کوتاه زمانی در اختیار مخاطبان قرار می گیرد در نظر گرفته ایم چرا که شاه حسینی نیز همانند دیگر خواننده ها علاوه بر ارایه کار هنری دغدغه مالی هم دارد به همین دلیل سعی می کنیم کاری انجام دهیم که مردمی باشد.

این آهنگساز که در کارنامه هنری خود همکاری با محمد اصفهانی و خواجه امیری را دارد ضمن انتقاد از قطعاتی که تم مشابه دارند، تصریح کرد: متاسفانه این روزها نکته مشترک دردناکی در اکثر کارها دیده می شود و آن همتشابه ملودی و تم های آهنگ است یعنی اگر صدای خواننده را از اثر حذف کنیم متوجه می شویم که همه از نظر هارمونی و صدا دهی شبیه هم هستند. ما در کارهایمان سعی کردیم متفاوت باشیم البته در این زمینه مخاطب را هم در نظر گرفتیم که هم موسیقی مصرفی و هم موسیقی علمی را بشنوند.

کشتکار در پایان گفت: اولین اثر مشترک من و حامد شاه حسینی به زودی با عنوان «بهتر از این نمی شود» با ترانه ای از مریم آزادی و تهیه کنندگی موسسه فرهنگی هنری «نهاله رودکی» منتشر خواهد شد و از آنجایی که من هیچ وقت در موسیقی مدگرایی نکرده ام سعی کردیم در این اثر و دیگر آثاری که در راه انتشار داریم ایرانیزه بودن ترانه و ملودی را در نظر بگیریم.

   

Pedram Keshtkar
پدرام کشتکار با معرفی خواننده ای جدید به موسیقی باز می‌گرددپس از سال‌ها کم کاریگراتومیک - آهنگساز موسیقی پاپ بعد از سال ها دوری از فعالیت موسیقی با ساخت آثار جدید برای حامد شاه حسینی خواننده جوان کشور فعالیت دوباره خود را از سر می گیرد.پدرام کشتکار درباره حضور دوباره خود و معرفی یک خواننده جوان در عرصه موسیقی پاپ گفت: به دنبال اهداف موسسه فرهنگی هنری «نهاله رودکی» در معرفی خوانندگان جوان که حامد شاه حسینی یکی از آنهاست دست به ساخت آثار جدیدی زدم که با صدای این خواننده سبک خاصی دارد و مثل سبک هایی نیست که این روزها بسیار شنیده می شوند. به هر حال بعد از سال هایی که فعالیت چندانی نداشتم سعی کردم این آثار را با صدای حامد شاه حسینی به مخاطبان ارایه کنم که از نظر داینامیک، رنج صدایی و نوع صدا بی شباهت به کارهای دیگران باشد.وی ادامه داد: در واقع تلاشم بر این بوده که با ورود دوباره ام بتوانم تاثیر مثبتی هم بگذارم به همین دلیل از قبل تمریناتی داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که صدای حامد شاه حسینی رنگ متفاوتی دارد. نوع کلمه ها و ترانه هایی هم که وی می خواند پیام های ویژه ای دارند که منحصر به خود اوست و به نوعی استاندارد خود شاه حسینی در آن رعایت شده است.کشتکار با اشاره به اینکه اولین قطعه «بهتر از این نمی شود» نام دارد، بیان کرد: ما سبک پاپ را برای این قطعات که به زودی با فواصل کوتاه زمانی در اختیار مخاطبان قرار می گیرد در نظر گرفته ایم چرا که شاه حسینی نیز همانند دیگر خواننده ها علاوه بر ارایه کار هنری دغدغه مالی هم دارد به همین دلیل سعی می کنیم کاری انجام دهیم که مردمی باشد.این آهنگساز که در کارنامه هنری خود همکاری با محمد اصفهانی و خواجه امیری را دارد ضمن انتقاد از قطعاتی که تم مشابه دارند، تصریح کرد: متاسفانه این روزها نکته مشترک دردناکی در اکثر کارها دیده می شود و آن همتشابه ملودی و تم های آهنگ است یعنی اگر صدای خواننده را از اثر حذف کنیم متوجه می شویم که همه از نظر هارمونی و صدا دهی شبیه هم هستند. ما در کارهایمان سعی کردیم متفاوت باشیم البته در این زمینه مخاطب را هم در نظر گرفتیم که هم موسیقی مصرفی و هم موسیقی علمی را بشنوند.کشتکار در پایان گفت: اولین اثر مشترک من و حامد شاه حسینی به زودی با عنوان «بهتر از این نمی شود» با ترانه ای از مریم آزادی و تهیه کنندگی موسسه فرهنگی هنری «نهاله رودکی» منتشر خواهد شد و از آنجایی که من هیچ وقت در موسیقی مدگرایی نکرده ام سعی کردیم در این اثر و دیگر آثاری که در راه انتشار داریم ایرانیزه بودن ترانه و ملودی را در نظر بگیریم.   

پدرام کشتکار با معرفی خواننده ای جدید به موسیقی باز می‌گردد

پس از سال‌ها کم کاری

گراتومیک - آهنگساز موسیقی پاپ بعد از سال ها دوری از فعالیت موسیقی با ساخت آثار جدید برای حامد شاه حسینی خواننده جوان کشور فعالیت دوباره خود را از سر می گیرد.

پدرام کشتکار درباره حضور دوباره خود و معرفی یک خواننده جوان در عرصه موسیقی پاپ گفت: به دنبال اهداف موسسه فرهنگی هنری «نهاله رودکی» در معرفی خوانندگان جوان که حامد شاه حسینی یکی از آنهاست دست به ساخت آثار جدیدی زدم که با صدای این خواننده سبک خاصی دارد و مثل سبک هایی نیست که این روزها بسیار شنیده می شوند. به هر حال بعد از سال هایی که فعالیت چندانی نداشتم سعی کردم این آثار را با صدای حامد شاه حسینی به مخاطبان ارایه کنم که از نظر داینامیک، رنج صدایی و نوع صدا بی شباهت به کارهای دیگران باشد.

وی ادامه داد: در واقع تلاشم بر این بوده که با ورود دوباره ام بتوانم تاثیر مثبتی هم بگذارم به همین دلیل از قبل تمریناتی داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که صدای حامد شاه حسینی رنگ متفاوتی دارد. نوع کلمه ها و ترانه هایی هم که وی می خواند پیام های ویژه ای دارند که منحصر به خود اوست و به نوعی استاندارد خود شاه حسینی در آن رعایت شده است.

کشتکار با اشاره به اینکه اولین قطعه «بهتر از این نمی شود» نام دارد، بیان کرد: ما سبک پاپ را برای این قطعات که به زودی با فواصل کوتاه زمانی در اختیار مخاطبان قرار می گیرد در نظر گرفته ایم چرا که شاه حسینی نیز همانند دیگر خواننده ها علاوه بر ارایه کار هنری دغدغه مالی هم دارد به همین دلیل سعی می کنیم کاری انجام دهیم که مردمی باشد.

این آهنگساز که در کارنامه هنری خود همکاری با محمد اصفهانی و خواجه امیری را دارد ضمن انتقاد از قطعاتی که تم مشابه دارند، تصریح کرد: متاسفانه این روزها نکته مشترک دردناکی در اکثر کارها دیده می شود و آن همتشابه ملودی و تم های آهنگ است یعنی اگر صدای خواننده را از اثر حذف کنیم متوجه می شویم که همه از نظر هارمونی و صدا دهی شبیه هم هستند. ما در کارهایمان سعی کردیم متفاوت باشیم البته در این زمینه مخاطب را هم در نظر گرفتیم که هم موسیقی مصرفی و هم موسیقی علمی را بشنوند.

کشتکار در پایان گفت: اولین اثر مشترک من و حامد شاه حسینی به زودی با عنوان «بهتر از این نمی شود» با ترانه ای از مریم آزادی و تهیه کنندگی موسسه فرهنگی هنری «نهاله رودکی» منتشر خواهد شد و از آنجایی که من هیچ وقت در موسیقی مدگرایی نکرده ام سعی کردیم در این اثر و دیگر آثاری که در راه انتشار داریم ایرانیزه بودن ترانه و ملودی را در نظر بگیریم.

   
پدرام کشتکار
معرفی خواننده ای جدید توسط پدرام کشتکار
2018 / 02 / 14
Pedram Keshtkar Pedram Keshtkar news آخرین خبر از پدرام کشتکار اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ پدرام کشتکار خبر جدید در مورد پدرام کشتکار خبرای جدید ازپدرام کشتکار درباره پدرام کشتکار
More