×
×  دانلود تیلور سوئیفت سرقت یک مرد از بانک به خاطر تیلور سویفت

سرقت یک مرد از بانک به خاطر تیلور سویفت

سرقت بانک به خاطر تیلور سوئیفت

مردی ادعا کرد به قصد تحت‌تاثیرقراردادنِ تیلور سوئیفت ستارۀ ۲۸ سالۀ پاپ دست به سرقت بانک زده است.

گراتومیک - به گزارشی که توسط وب‌سایت تی‌ام‌زی از پلیس تهیه شده بروس رَولی هفتۀ گذشته در انزونیا، کانتیکت پس از اینکه به سرقت بانک اعتراف کرد بازداشت شد. او بخشی از پولی را که سرقت کرده بود روی دیوار خانۀ سوئیفت در رود آیلند ریخته است.

بر اساس گفته‌های پلیس رولی پس از ورود به یک بانک از کارمند بانک تقاضای پول کرده و گزارش‌ها حاکی از آن است که هیچ اسلحه‌ و تهدیدی در کار نبوده است. در گزارش‌ها مقدار پولی که توسط کارمند بانک به رولی تحویل داده شده مشخص نشده است.

رولی توسط ماموران محلی رود آیلند شناسایی شده و پس از آن تا محله‌ای در ایالت کانتیکت تعقیب شده است.

این مرد ادعا کرد که تلاش داشته با سوئیفت ملاقات کند اما متوجه شده او در خانه نیست. او به پلیس گفت مدتی است که عاشق سوئیفت شده و قصد داشته با اهدا کردن بخشی از پولی که سرقت کرده به نیروی پلیس این خواننده را تحت‌تاثیر قرار دهد.

رولی به جرم سرقت درجۀ دو دستگیر شده و از او وثیقه گرفته شده است.

پیش از این در ماه گذشته گزارش شده بود شخصی که حکم محدودیت مکانی نسبت به سوئیفت را شکسته و او را تهدید به قتل کرده است به ۱۰ سال زندان با عفو مشروط محکوم شده است.

    

Taylor Swift
سرقت بانک به خاطر تیلور سوئیفتمردی ادعا کرد به قصد تحت‌تاثیرقراردادنِ تیلور سوئیفت ستارۀ ۲۸ سالۀ پاپ دست به سرقت بانک زده است.گراتومیک - به گزارشی که توسط وب‌سایت تی‌ام‌زی از پلیس تهیه شده بروس رَولی هفتۀ گذشته در انزونیا، کانتیکت پس از اینکه به سرقت بانک اعتراف کرد بازداشت شد. او بخشی از پولی را که سرقت کرده بود روی دیوار خانۀ سوئیفت در رود آیلند ریخته است.بر اساس گفته‌های پلیس رولی پس از ورود به یک بانک از کارمند بانک تقاضای پول کرده و گزارش‌ها حاکی از آن است که هیچ اسلحه‌ و تهدیدی در کار نبوده است. در گزارش‌ها مقدار پولی که توسط کارمند بانک به رولی تحویل داده شده مشخص نشده است.رولی توسط ماموران محلی رود آیلند شناسایی شده و پس از آن تا محله‌ای در ایالت کانتیکت تعقیب شده است.این مرد ادعا کرد که تلاش داشته با سوئیفت ملاقات کند اما متوجه شده او در خانه نیست. او به پلیس گفت مدتی است که عاشق سوئیفت شده و قصد داشته با اهدا کردن بخشی از پولی که سرقت کرده به نیروی پلیس این خواننده را تحت‌تاثیر قرار دهد.رولی به جرم سرقت درجۀ دو دستگیر شده و از او وثیقه گرفته شده است.پیش از این در ماه گذشته گزارش شده بود شخصی که حکم محدودیت مکانی نسبت به سوئیفت را شکسته و او را تهدید به قتل کرده است به ۱۰ سال زندان با عفو مشروط محکوم شده است.    

سرقت بانک به خاطر تیلور سوئیفت

مردی ادعا کرد به قصد تحت‌تاثیرقراردادنِ تیلور سوئیفت ستارۀ ۲۸ سالۀ پاپ دست به سرقت بانک زده است.

گراتومیک - به گزارشی که توسط وب‌سایت تی‌ام‌زی از پلیس تهیه شده بروس رَولی هفتۀ گذشته در انزونیا، کانتیکت پس از اینکه به سرقت بانک اعتراف کرد بازداشت شد. او بخشی از پولی را که سرقت کرده بود روی دیوار خانۀ سوئیفت در رود آیلند ریخته است.

بر اساس گفته‌های پلیس رولی پس از ورود به یک بانک از کارمند بانک تقاضای پول کرده و گزارش‌ها حاکی از آن است که هیچ اسلحه‌ و تهدیدی در کار نبوده است. در گزارش‌ها مقدار پولی که توسط کارمند بانک به رولی تحویل داده شده مشخص نشده است.

رولی توسط ماموران محلی رود آیلند شناسایی شده و پس از آن تا محله‌ای در ایالت کانتیکت تعقیب شده است.

این مرد ادعا کرد که تلاش داشته با سوئیفت ملاقات کند اما متوجه شده او در خانه نیست. او به پلیس گفت مدتی است که عاشق سوئیفت شده و قصد داشته با اهدا کردن بخشی از پولی که سرقت کرده به نیروی پلیس این خواننده را تحت‌تاثیر قرار دهد.

رولی به جرم سرقت درجۀ دو دستگیر شده و از او وثیقه گرفته شده است.

پیش از این در ماه گذشته گزارش شده بود شخصی که حکم محدودیت مکانی نسبت به سوئیفت را شکسته و او را تهدید به قتل کرده است به ۱۰ سال زندان با عفو مشروط محکوم شده است.

    
تیلور سوئیفت
سرقت یک مرد از بانک به خاطر تیلور سویفت
2018 / 04 / 16
Taylor Swift Taylor Swift news آخرین خبر از تیلور سوئیفت اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ تیلور سوئیفت خبر جدید در مورد تیلور سوئیفت خبرای جدید ازتیلور سوئیفت درباره تیلور سوئیفت
More