×
×  دانلود رافائل میناسکانیان ترخیص رافائل میناسکانیان از بیمارستان

ترخیص رافائل میناسکانیان از بیمارستان

​روز گذشته و پس از انجام آزمایش‌های نهایی

رافائل میناسکانیان از بیمارستان مرخص شد

گراتومیک - «رافائل میناسکانیان»‌ - نوازنده‌ی برجسته‌ی پیانو- که مدتی به علت مشکلات ناشی از تصادفِ رانندگی در بیمارستان بستری بود و عمل جراحی مغز انجام داده بود، روز گذشته از بیمارستان مرخص شد. «شرمین مهدی‌زاده» - شاگرد و مدیر برنامه‌های این موزیسین- دراین باره می‌گوید: «روز گذشته بارِ دیگر آزمایش‌های نهایی و سی‌تی اسکنِ ایشان انجام شد و با رضایتِ کاملِ پزشکان از بیمارستان مرخص شدند. ایشان هم‌اکنون باید یک هفته در منزل استراحت مطلق داشته باشند و پس از آن فعالیت‌های موسیقایی و روزانه‌ی خویش را از سر بگیرند.»‌

مهدی‌زاده همچنین می‌گوید قرار بوده تا این نوازنده‌ی پیشکسوت، پنج کنسرت در تهران و شهرستان‌ها داشته باشد که به علتِ بیماری ایشان به تعویق افتاده است: «ما امیدواریم که با بهبودی کاملِ آقای میناسکانیان، در نیمه‌ی اول سالِ آینده، این کنسرت‌های کنسل شده به همراه کنسرت‌های جدیدی در تهران و شهرستان‌ها برگزار شود. همچنین استاد به سیاقِ همیشه در شهرستان‌ها، برای شاگردان و نوازندگانِ آن شهر، کارگاه‌های آموزشی‌ای را به صورت رایگان برگزار خواهد کرد و ما از هم‌‌اکنون قولِ برگزاری این برنامه‌ها را به هنرجویانِ شهرستانی می‌دهیم.»

افائل میناسکانیان حدود دو هفته قبل در یک سانحه رانندگی دچار آسیب مغزی شد که البته در زمان وقوع حادثه نشانه‌ای از آسیب مغزی تشخیص داده نشده بود؛ ولی از حدود یک هفته تا 10 روز بعد از این تصادف، آرام آرام علائم این آسیب مغزی نمایان شد و طی آن در بیمارستان بستری و موردِ جراحی مغز قرار گرفت که خوشبختانه با موفقیت همراه بود.

میناسکانیان اولین هنرمندی است که رسیتال پیانو کلاسیکش از تلویزیون ایران پخش شده است. او تا زمانی که در ایران بود نزد امانوئل ملیک اصلانیان به فراگیری پیانو پرداخت. بعد از دورهٔ دبیرستان برای ادامهٔ تحصیل در رشتهٔ پزشکی به آمریکا رفت . در آنجا بود که ایوب زرکو استاد موسیقی دانشگاه یو سی ال ای استعداد او را در موسیقی و نوازندگی پیانو شناسایی و او را به ادامهٔ تحصیل در رشتهٔ موسیقی تشویق کرد. وی نزد اساتید شناخته شدهٔ بین‌المللی چون : ایوب زرکو (لوس آنجلس)، کارل اولریش اشنابل(ایتالیا)، ایلونا کابوس (لندن) به تکمیل و فراگیری دانش موسیقی و نوازندگی پیانو پرداخت و همچنین در مدرسه جولیارد در نیویورک تحصیل کرد. وی هم اکنون علاوه بر اجرای کنسرت، به تدریس پیانو در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشکده موسیقی دانشگاه هنر مشغول است.

   

Raphael Minaskanian
​روز گذشته و پس از انجام آزمایش‌های نهاییرافائل میناسکانیان از بیمارستان مرخص شدگراتومیک - «رافائل میناسکانیان»‌ - نوازنده‌ی برجسته‌ی پیانو- که مدتی به علت مشکلات ناشی از تصادفِ رانندگی در بیمارستان بستری بود و عمل جراحی مغز انجام داده بود، روز گذشته از بیمارستان مرخص شد. «شرمین مهدی‌زاده» - شاگرد و مدیر برنامه‌های این موزیسین- دراین باره می‌گوید: «روز گذشته بارِ دیگر آزمایش‌های نهایی و سی‌تی اسکنِ ایشان انجام شد و با رضایتِ کاملِ پزشکان از بیمارستان مرخص شدند. ایشان هم‌اکنون باید یک هفته در منزل استراحت مطلق داشته باشند و پس از آن فعالیت‌های موسیقایی و روزانه‌ی خویش را از سر بگیرند.»‌مهدی‌زاده همچنین می‌گوید قرار بوده تا این نوازنده‌ی پیشکسوت، پنج کنسرت در تهران و شهرستان‌ها داشته باشد که به علتِ بیماری ایشان به تعویق افتاده است: «ما امیدواریم که با بهبودی کاملِ آقای میناسکانیان، در نیمه‌ی اول سالِ آینده، این کنسرت‌های کنسل شده به همراه کنسرت‌های جدیدی در تهران و شهرستان‌ها برگزار شود. همچنین استاد به سیاقِ همیشه در شهرستان‌ها، برای شاگردان و نوازندگانِ آن شهر، کارگاه‌های آموزشی‌ای را به صورت رایگان برگزار خواهد کرد و ما از هم‌‌اکنون قولِ برگزاری این برنامه‌ها را به هنرجویانِ شهرستانی می‌دهیم.»افائل میناسکانیان حدود دو هفته قبل در یک سانحه رانندگی دچار آسیب مغزی شد که البته در زمان وقوع حادثه نشانه‌ای از آسیب مغزی تشخیص داده نشده بود؛ ولی از حدود یک هفته تا 10 روز بعد از این تصادف، آرام آرام علائم این آسیب مغزی نمایان شد و طی آن در بیمارستان بستری و موردِ جراحی مغز قرار گرفت که خوشبختانه با موفقیت همراه بود.میناسکانیان اولین هنرمندی است که رسیتال پیانو کلاسیکش از تلویزیون ایران پخش شده است. او تا زمانی که در ایران بود نزد امانوئل ملیک اصلانیان به فراگیری پیانو پرداخت. بعد از دورهٔ دبیرستان برای ادامهٔ تحصیل در رشتهٔ پزشکی به آمریکا رفت . در آنجا بود که ایوب زرکو استاد موسیقی دانشگاه یو سی ال ای استعداد او را در موسیقی و نوازندگی پیانو شناسایی و او را به ادامهٔ تحصیل در رشتهٔ موسیقی تشویق کرد. وی نزد اساتید شناخته شدهٔ بین‌المللی چون : ایوب زرکو (لوس آنجلس)، کارل اولریش اشنابل(ایتالیا)، ایلونا کابوس (لندن) به تکمیل و فراگیری دانش موسیقی و نوازندگی پیانو پرداخت و همچنین در مدرسه جولیارد در نیویورک تحصیل کرد. وی هم اکنون علاوه بر اجرای کنسرت، به تدریس پیانو در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشکده موسیقی دانشگاه هنر مشغول است.   

​روز گذشته و پس از انجام آزمایش‌های نهایی

رافائل میناسکانیان از بیمارستان مرخص شد

گراتومیک - «رافائل میناسکانیان»‌ - نوازنده‌ی برجسته‌ی پیانو- که مدتی به علت مشکلات ناشی از تصادفِ رانندگی در بیمارستان بستری بود و عمل جراحی مغز انجام داده بود، روز گذشته از بیمارستان مرخص شد. «شرمین مهدی‌زاده» - شاگرد و مدیر برنامه‌های این موزیسین- دراین باره می‌گوید: «روز گذشته بارِ دیگر آزمایش‌های نهایی و سی‌تی اسکنِ ایشان انجام شد و با رضایتِ کاملِ پزشکان از بیمارستان مرخص شدند. ایشان هم‌اکنون باید یک هفته در منزل استراحت مطلق داشته باشند و پس از آن فعالیت‌های موسیقایی و روزانه‌ی خویش را از سر بگیرند.»‌

مهدی‌زاده همچنین می‌گوید قرار بوده تا این نوازنده‌ی پیشکسوت، پنج کنسرت در تهران و شهرستان‌ها داشته باشد که به علتِ بیماری ایشان به تعویق افتاده است: «ما امیدواریم که با بهبودی کاملِ آقای میناسکانیان، در نیمه‌ی اول سالِ آینده، این کنسرت‌های کنسل شده به همراه کنسرت‌های جدیدی در تهران و شهرستان‌ها برگزار شود. همچنین استاد به سیاقِ همیشه در شهرستان‌ها، برای شاگردان و نوازندگانِ آن شهر، کارگاه‌های آموزشی‌ای را به صورت رایگان برگزار خواهد کرد و ما از هم‌‌اکنون قولِ برگزاری این برنامه‌ها را به هنرجویانِ شهرستانی می‌دهیم.»

افائل میناسکانیان حدود دو هفته قبل در یک سانحه رانندگی دچار آسیب مغزی شد که البته در زمان وقوع حادثه نشانه‌ای از آسیب مغزی تشخیص داده نشده بود؛ ولی از حدود یک هفته تا 10 روز بعد از این تصادف، آرام آرام علائم این آسیب مغزی نمایان شد و طی آن در بیمارستان بستری و موردِ جراحی مغز قرار گرفت که خوشبختانه با موفقیت همراه بود.

میناسکانیان اولین هنرمندی است که رسیتال پیانو کلاسیکش از تلویزیون ایران پخش شده است. او تا زمانی که در ایران بود نزد امانوئل ملیک اصلانیان به فراگیری پیانو پرداخت. بعد از دورهٔ دبیرستان برای ادامهٔ تحصیل در رشتهٔ پزشکی به آمریکا رفت . در آنجا بود که ایوب زرکو استاد موسیقی دانشگاه یو سی ال ای استعداد او را در موسیقی و نوازندگی پیانو شناسایی و او را به ادامهٔ تحصیل در رشتهٔ موسیقی تشویق کرد. وی نزد اساتید شناخته شدهٔ بین‌المللی چون : ایوب زرکو (لوس آنجلس)، کارل اولریش اشنابل(ایتالیا)، ایلونا کابوس (لندن) به تکمیل و فراگیری دانش موسیقی و نوازندگی پیانو پرداخت و همچنین در مدرسه جولیارد در نیویورک تحصیل کرد. وی هم اکنون علاوه بر اجرای کنسرت، به تدریس پیانو در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشکده موسیقی دانشگاه هنر مشغول است.

   
رافائل میناسکانیان
ترخیص رافائل میناسکانیان از بیمارستان
2018 / 02 / 13
Raphael Minaskanian Raphael Minaskanian news آخرین خبر از رافائل میناسکانیان اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد رافائل میناسکانیان خبرای جدید ازرافائل میناسکانیان درباره رافائل میناسکانیان رافائل میناسکانیان
More