×
×  دانلود دی جی ده دی جی برتر دنیا

ده دی جی برتر دنیا

کالوین هریس پیش از تیستو و چین‌اسموکرز در صدر لیست فوربز

مجموع دستمزدهای هریس را معادل ۴۸ میلیون دلار تخمین زده است

گراتومیک – کالوین هریس، دی‌جی ۳۴ سالۀ اسکاتلندی بار دیگر در صدر لیست نشریه فوربز از گران‌ترین دی‌جی‌های دنیا قرار گرفت و به این ترتیب از هنرمندان سرشناسی مثل چین‌اسموکرز و تیستو پیشی گرفت.

این گزارش که براساس دستمزدهای پرداختی به دی‌جی‌ها از اول جون ۲۰۱۷ تا اول جون ۲۰۱۸ تنظیم شده مجموع دستمزدهای هریس را معادل ۴۸ میلیون دلار تخمین زده است و نشان می‌دهد که او در سال اخیر همکاری‌های سودآوری با دوآ لیپا و وان کیس داشته است. شایان ذکر است که هریس برای ششمین سال پیاپی در صدر لیست گران‌ترین دی‌جی‌های فوربز قرار گرفته است (از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸).

براساس این گزارش چین‌اسموکرز با درآمدی معادل ۴۵ میلیون و پانصدهزار دلار دومین دی‌جی گران دنیا است و در رتبۀ سوم هم تیستو با ۳۳ میلیون دلار قرار گرفت که البته نسبت به سال گذشته افت کرده است. پس از اینها استیو آئوکی، موزیسین ۴۰ ساله امریکایی با درآمد ۲۸ میلیون و مارشملو، دی‌جی ۲۶ ساله با درآمد ۲۳ میلیون دلار در جایگاه چهارم و پنجم این لیست هستند. از جمله هنرمندانی که در این فهرست تغییر چشم‌گیر داشته‌اند اسکریلکس، موزیسین ۳۰ سالۀ امریکایی است که سال گذشته، با درآمد ۳۰ میلیون دلار، در رتبۀ چهارم لیست فوربز قرار داشت و در لیست سال ۲۰۱۸ به رتبۀ پانزدهم سقوط کرده است.

در ادامه اسامی ده دی‌جی برتر این لیست آمده‌ است.

۱- کالوین هریس (۴۸ میلیون دلار)

۲- چین‌اسموکرز (۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار)

۳- تیستو (۳۳ میلیون دلار)

۴- استیو آئوکی (۲۸ میلیون دلار)

۵- مارشملو (۲۳ میلیون دلار)

۶- زد (۲۲ میلیون دلار)

۷- دیپلو (۲۰ میلیون دلار)

۸- دیوید گوئتا (۱۸ میلیون دلار)

۹- کسکید (۱۳ میلیون دلار)

۱۰- مارتین گریکس (۱۳ میلیون دلار)

    

Music and Art
کالوین هریس پیش از تیستو و چین‌اسموکرز در صدر لیست فوربزمجموع دستمزدهای هریس را معادل ۴۸ میلیون دلار تخمین زده استگراتومیک – کالوین هریس، دی‌جی ۳۴ سالۀ اسکاتلندی بار دیگر در صدر لیست نشریه فوربز از گران‌ترین دی‌جی‌های دنیا قرار گرفت و به این ترتیب از هنرمندان سرشناسی مثل چین‌اسموکرز و تیستو پیشی گرفت.این گزارش که براساس دستمزدهای پرداختی به دی‌جی‌ها از اول جون ۲۰۱۷ تا اول جون ۲۰۱۸ تنظیم شده مجموع دستمزدهای هریس را معادل ۴۸ میلیون دلار تخمین زده است و نشان می‌دهد که او در سال اخیر همکاری‌های سودآوری با دوآ لیپا و وان کیس داشته است. شایان ذکر است که هریس برای ششمین سال پیاپی در صدر لیست گران‌ترین دی‌جی‌های فوربز قرار گرفته است (از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸).براساس این گزارش چین‌اسموکرز با درآمدی معادل ۴۵ میلیون و پانصدهزار دلار دومین دی‌جی گران دنیا است و در رتبۀ سوم هم تیستو با ۳۳ میلیون دلار قرار گرفت که البته نسبت به سال گذشته افت کرده است. پس از اینها استیو آئوکی، موزیسین ۴۰ ساله امریکایی با درآمد ۲۸ میلیون و مارشملو، دی‌جی ۲۶ ساله با درآمد ۲۳ میلیون دلار در جایگاه چهارم و پنجم این لیست هستند. از جمله هنرمندانی که در این فهرست تغییر چشم‌گیر داشته‌اند اسکریلکس، موزیسین ۳۰ سالۀ امریکایی است که سال گذشته، با درآمد ۳۰ میلیون دلار، در رتبۀ چهارم لیست فوربز قرار داشت و در لیست سال ۲۰۱۸ به رتبۀ پانزدهم سقوط کرده است.در ادامه اسامی ده دی‌جی برتر این لیست آمده‌ است.۱- کالوین هریس (۴۸ میلیون دلار)۲- چین‌اسموکرز (۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار)۳- تیستو (۳۳ میلیون دلار)۴- استیو آئوکی (۲۸ میلیون دلار)۵- مارشملو (۲۳ میلیون دلار)۶- زد (۲۲ میلیون دلار)۷- دیپلو (۲۰ میلیون دلار)۸- دیوید گوئتا (۱۸ میلیون دلار)۹- کسکید (۱۳ میلیون دلار)۱۰- مارتین گریکس (۱۳ میلیون دلار)    

کالوین هریس پیش از تیستو و چین‌اسموکرز در صدر لیست فوربز

مجموع دستمزدهای هریس را معادل ۴۸ میلیون دلار تخمین زده است

گراتومیک – کالوین هریس، دی‌جی ۳۴ سالۀ اسکاتلندی بار دیگر در صدر لیست نشریه فوربز از گران‌ترین دی‌جی‌های دنیا قرار گرفت و به این ترتیب از هنرمندان سرشناسی مثل چین‌اسموکرز و تیستو پیشی گرفت.

این گزارش که براساس دستمزدهای پرداختی به دی‌جی‌ها از اول جون ۲۰۱۷ تا اول جون ۲۰۱۸ تنظیم شده مجموع دستمزدهای هریس را معادل ۴۸ میلیون دلار تخمین زده است و نشان می‌دهد که او در سال اخیر همکاری‌های سودآوری با دوآ لیپا و وان کیس داشته است. شایان ذکر است که هریس برای ششمین سال پیاپی در صدر لیست گران‌ترین دی‌جی‌های فوربز قرار گرفته است (از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸).

براساس این گزارش چین‌اسموکرز با درآمدی معادل ۴۵ میلیون و پانصدهزار دلار دومین دی‌جی گران دنیا است و در رتبۀ سوم هم تیستو با ۳۳ میلیون دلار قرار گرفت که البته نسبت به سال گذشته افت کرده است. پس از اینها استیو آئوکی، موزیسین ۴۰ ساله امریکایی با درآمد ۲۸ میلیون و مارشملو، دی‌جی ۲۶ ساله با درآمد ۲۳ میلیون دلار در جایگاه چهارم و پنجم این لیست هستند. از جمله هنرمندانی که در این فهرست تغییر چشم‌گیر داشته‌اند اسکریلکس، موزیسین ۳۰ سالۀ امریکایی است که سال گذشته، با درآمد ۳۰ میلیون دلار، در رتبۀ چهارم لیست فوربز قرار داشت و در لیست سال ۲۰۱۸ به رتبۀ پانزدهم سقوط کرده است.

در ادامه اسامی ده دی‌جی برتر این لیست آمده‌ است.

۱- کالوین هریس (۴۸ میلیون دلار)

۲- چین‌اسموکرز (۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار)

۳- تیستو (۳۳ میلیون دلار)

۴- استیو آئوکی (۲۸ میلیون دلار)

۵- مارشملو (۲۳ میلیون دلار)

۶- زد (۲۲ میلیون دلار)

۷- دیپلو (۲۰ میلیون دلار)

۸- دیوید گوئتا (۱۸ میلیون دلار)

۹- کسکید (۱۳ میلیون دلار)

۱۰- مارتین گریکس (۱۳ میلیون دلار)

    
دی جی
ده دی جی برتر دنیا
2018 / 08 / 04
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از دی جی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد دی جی خبرای جدید ازدی جی درباره دی جی دی جی
More