×
×  دانلود یوکو اونو دزدیدن قطعه سنگ ۱۲ هزار پوندی از اثر یوکو اونو موزیسین ژاپنی امریکایی

دزدیدن قطعه سنگ ۱۲ هزار پوندی از اثر یوکو اونو موزیسین ژاپنی امریکایی

قطعه سنگی به ارزش بیش از ۱۲ هزار پوند از اثر هنری یوکو اونو دزدیده شد

یک قطعه سنگ به قیمت ۱۲ هزار و ۴۰۰ پوند از اثر هنری یوکو اونو در موزۀ تورنتو دزدیده شد.

گراتومیک - این قطعه سنگ که اونو روی آن نوشته «خودت را دوست داشته باش» بخشی از اثرِ اینستالیشن اونو در موزۀ گاردینر است.

یوکو اونو، همسر جان لنون که پس از مرگ همسرش تا کنون به فعالیت‌های هنری در زمینه‌های مختلف پرداخته است ۲۲ فوریه ۲۰۱۸ نمایشگاهی را با نام «یوکو انو: بستر رودخانه» برپا کرد. این نمایشگاه یک اثر مفهومی و اینتراکتیوِ سه بخشی است. یکی از بخش‌های این اینستالیشن که «بخش سنگ‌ها» نام دارد شامل انبوهی از سنگ‌های رودخانه است که از بستر رودخانه گرفته شده و به همان شکل در سالن گالری چیدمان شده است. اونو روی بسیاری از سنگ‌ها به خط خودش واژه یا عباراتی را نوشته؛ مثل «آرزو»، «رویا»، «به خاطر بیاور» و از بازدیدکنندگان این بخش می‌خواهد که هر کدام یکی از سنگ‌ها را در دست گرفته و برای لحظاتی به عبارت یا واژۀ روی آن عمیقا فکر کنند و پس از دقایقی سنگ را به اثر بازگردانند. اما ظاهرا خانمی یکی از این سنگ‌ها را دزدیده و با خود از گالری بیرون برده است.

براساس گزارش روزنامۀ «تورنتو استار» پلیس همچنان در جستجوی زنی است که روز دوازدهم مارچ این قطعه سنگ را از نمایشگاه اونو دزدیه و هنوز سرنخی به‌دست نیاورده است. او خانمی ۵۵ تا ۶۰ ساله توصیف شده که لباسی مشکی و شالی قرمز به تن داشته است.

نمایشگاه اونو شامل دو بخش دیگر به نام‌های «بخش خطوط» و «بخش شفا» است. در بخش خطوط تعدادی میز کوتاه قرار دارد که روی آنها دفترجه‌هایی گذاشته شده و از مخاطبان خواسته می‌شود خطی بکشند که نشانۀ مسیر آنها به سمت و سوی دیگری از جهان باشد. آنها همچنان می‌توانند نخ‌هایی را در سراسر فضای گالری با استفاده از میخ و چکش نصب کنند. به این شکل شبکه‌ای تاروپود مانند توسط مخاطبان ساخته می‌شود که به تدریج در سراسر گالری گسترش پیدا می‌کند. و در نهایت در بخش شفا تکه‌های شکسته‌ای از فنجان و ظروف قرار داده شده که مخاطبان می‌توانند آنها را با استفاده از چسب، نخ یا چسب نواری به یکدیگر بچسبانند و بعد در قفسه‌هایی که اطراف اتاق سفید تعبیه شده قرار دهند.

این نمایشگاه که سوم جون (۱۳ خرداد ۱۳۹۷) ادامه دارد پیش از این در گالری‌های دیگری در شهر نیویورک هم برگزار شده بود.

   

Yoko Ono
قطعه سنگی به ارزش بیش از ۱۲ هزار پوند از اثر هنری یوکو اونو دزدیده شدیک قطعه سنگ به قیمت ۱۲ هزار و ۴۰۰ پوند از اثر هنری یوکو اونو در موزۀ تورنتو دزدیده شد.گراتومیک - این قطعه سنگ که اونو روی آن نوشته «خودت را دوست داشته باش» بخشی از اثرِ اینستالیشن اونو در موزۀ گاردینر است.یوکو اونو، همسر جان لنون که پس از مرگ همسرش تا کنون به فعالیت‌های هنری در زمینه‌های مختلف پرداخته است ۲۲ فوریه ۲۰۱۸ نمایشگاهی را با نام «یوکو انو: بستر رودخانه» برپا کرد. این نمایشگاه یک اثر مفهومی و اینتراکتیوِ سه بخشی است. یکی از بخش‌های این اینستالیشن که «بخش سنگ‌ها» نام دارد شامل انبوهی از سنگ‌های رودخانه است که از بستر رودخانه گرفته شده و به همان شکل در سالن گالری چیدمان شده است. اونو روی بسیاری از سنگ‌ها به خط خودش واژه یا عباراتی را نوشته؛ مثل «آرزو»، «رویا»، «به خاطر بیاور» و از بازدیدکنندگان این بخش می‌خواهد که هر کدام یکی از سنگ‌ها را در دست گرفته و برای لحظاتی به عبارت یا واژۀ روی آن عمیقا فکر کنند و پس از دقایقی سنگ را به اثر بازگردانند. اما ظاهرا خانمی یکی از این سنگ‌ها را دزدیده و با خود از گالری بیرون برده است.براساس گزارش روزنامۀ «تورنتو استار» پلیس همچنان در جستجوی زنی است که روز دوازدهم مارچ این قطعه سنگ را از نمایشگاه اونو دزدیه و هنوز سرنخی به‌دست نیاورده است. او خانمی ۵۵ تا ۶۰ ساله توصیف شده که لباسی مشکی و شالی قرمز به تن داشته است.نمایشگاه اونو شامل دو بخش دیگر به نام‌های «بخش خطوط» و «بخش شفا» است. در بخش خطوط تعدادی میز کوتاه قرار دارد که روی آنها دفترجه‌هایی گذاشته شده و از مخاطبان خواسته می‌شود خطی بکشند که نشانۀ مسیر آنها به سمت و سوی دیگری از جهان باشد. آنها همچنان می‌توانند نخ‌هایی را در سراسر فضای گالری با استفاده از میخ و چکش نصب کنند. به این شکل شبکه‌ای تاروپود مانند توسط مخاطبان ساخته می‌شود که به تدریج در سراسر گالری گسترش پیدا می‌کند. و در نهایت در بخش شفا تکه‌های شکسته‌ای از فنجان و ظروف قرار داده شده که مخاطبان می‌توانند آنها را با استفاده از چسب، نخ یا چسب نواری به یکدیگر بچسبانند و بعد در قفسه‌هایی که اطراف اتاق سفید تعبیه شده قرار دهند.این نمایشگاه که سوم جون (۱۳ خرداد ۱۳۹۷) ادامه دارد پیش از این در گالری‌های دیگری در شهر نیویورک هم برگزار شده بود.   

قطعه سنگی به ارزش بیش از ۱۲ هزار پوند از اثر هنری یوکو اونو دزدیده شد

یک قطعه سنگ به قیمت ۱۲ هزار و ۴۰۰ پوند از اثر هنری یوکو اونو در موزۀ تورنتو دزدیده شد.

گراتومیک - این قطعه سنگ که اونو روی آن نوشته «خودت را دوست داشته باش» بخشی از اثرِ اینستالیشن اونو در موزۀ گاردینر است.

یوکو اونو، همسر جان لنون که پس از مرگ همسرش تا کنون به فعالیت‌های هنری در زمینه‌های مختلف پرداخته است ۲۲ فوریه ۲۰۱۸ نمایشگاهی را با نام «یوکو انو: بستر رودخانه» برپا کرد. این نمایشگاه یک اثر مفهومی و اینتراکتیوِ سه بخشی است. یکی از بخش‌های این اینستالیشن که «بخش سنگ‌ها» نام دارد شامل انبوهی از سنگ‌های رودخانه است که از بستر رودخانه گرفته شده و به همان شکل در سالن گالری چیدمان شده است. اونو روی بسیاری از سنگ‌ها به خط خودش واژه یا عباراتی را نوشته؛ مثل «آرزو»، «رویا»، «به خاطر بیاور» و از بازدیدکنندگان این بخش می‌خواهد که هر کدام یکی از سنگ‌ها را در دست گرفته و برای لحظاتی به عبارت یا واژۀ روی آن عمیقا فکر کنند و پس از دقایقی سنگ را به اثر بازگردانند. اما ظاهرا خانمی یکی از این سنگ‌ها را دزدیده و با خود از گالری بیرون برده است.

براساس گزارش روزنامۀ «تورنتو استار» پلیس همچنان در جستجوی زنی است که روز دوازدهم مارچ این قطعه سنگ را از نمایشگاه اونو دزدیه و هنوز سرنخی به‌دست نیاورده است. او خانمی ۵۵ تا ۶۰ ساله توصیف شده که لباسی مشکی و شالی قرمز به تن داشته است.

نمایشگاه اونو شامل دو بخش دیگر به نام‌های «بخش خطوط» و «بخش شفا» است. در بخش خطوط تعدادی میز کوتاه قرار دارد که روی آنها دفترجه‌هایی گذاشته شده و از مخاطبان خواسته می‌شود خطی بکشند که نشانۀ مسیر آنها به سمت و سوی دیگری از جهان باشد. آنها همچنان می‌توانند نخ‌هایی را در سراسر فضای گالری با استفاده از میخ و چکش نصب کنند. به این شکل شبکه‌ای تاروپود مانند توسط مخاطبان ساخته می‌شود که به تدریج در سراسر گالری گسترش پیدا می‌کند. و در نهایت در بخش شفا تکه‌های شکسته‌ای از فنجان و ظروف قرار داده شده که مخاطبان می‌توانند آنها را با استفاده از چسب، نخ یا چسب نواری به یکدیگر بچسبانند و بعد در قفسه‌هایی که اطراف اتاق سفید تعبیه شده قرار دهند.

این نمایشگاه که سوم جون (۱۳ خرداد ۱۳۹۷) ادامه دارد پیش از این در گالری‌های دیگری در شهر نیویورک هم برگزار شده بود.

   
یوکو اونو
دزدیدن قطعه سنگ ۱۲ هزار پوندی از اثر یوکو اونو موزیسین ژاپنی امریکایی
2018 / 04 / 10
Yoko Ono Yoko Ono news آخرین خبر از یوکو اونو اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد یوکو اونو خبرای جدید ازیوکو اونو درباره یوکو اونو یوکو اونو
More