×
×  دانلود کنسرت درخواست امام جمعه شهر اسالم برای برگزاری کنسرت

درخواست امام جمعه شهر اسالم برای برگزاری کنسرت

مردم ما به شادی و نشاط هم نیاز دارند

درخواست امام جمعه یک شهر برای برگزاری کنسرت

گراتومیک - امام جمعه اسالم طی نامه‌ای به مدیر کل اداره ارشاد اسلامی استان گیلان، خواستار برگزاری کنسرت موسیقی در این شهرشد.

وی درخواست کرد تا در روز ۱۳ رجب (ولادت حضرت علی علیه السلام) با رعایت حدود شرعی، کنسرت برگزار شود و اعلام داشت برای مردم برنامه های عزاداری زیاد اجرا کرده ایم، مردم عزیز ما به شادی ونشاط هم نیازفراوان دارند.

  

Music and Art
مردم ما به شادی و نشاط هم نیاز دارنددرخواست امام جمعه یک شهر برای برگزاری کنسرتگراتومیک - امام جمعه اسالم طی نامه‌ای به مدیر کل اداره ارشاد اسلامی استان گیلان، خواستار برگزاری کنسرت موسیقی در این شهرشد.وی درخواست کرد تا در روز ۱۳ رجب (ولادت حضرت علی علیه السلام) با رعایت حدود شرعی، کنسرت برگزار شود و اعلام داشت برای مردم برنامه های عزاداری زیاد اجرا کرده ایم، مردم عزیز ما به شادی ونشاط هم نیازفراوان دارند.  

مردم ما به شادی و نشاط هم نیاز دارند

درخواست امام جمعه یک شهر برای برگزاری کنسرت

گراتومیک - امام جمعه اسالم طی نامه‌ای به مدیر کل اداره ارشاد اسلامی استان گیلان، خواستار برگزاری کنسرت موسیقی در این شهرشد.

وی درخواست کرد تا در روز ۱۳ رجب (ولادت حضرت علی علیه السلام) با رعایت حدود شرعی، کنسرت برگزار شود و اعلام داشت برای مردم برنامه های عزاداری زیاد اجرا کرده ایم، مردم عزیز ما به شادی ونشاط هم نیازفراوان دارند.

  
کنسرت
درخواست امام جمعه شهر اسالم برای برگزاری کنسرت
2018 / 03 / 13
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از کنسرت اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد کنسرت خبرای جدید ازکنسرت درباره کنسرت کنسرت
More