×
×  دانلود دامون شش‌بلوکی کنسرت موسیقی ردیفی ایران و آذربایجان

کنسرت موسیقی ردیفی ایران و آذربایجان

تطبیق موسیقی ردیفی ایران و موغامات آذربایجان در سالن حیدر علی‌اف

کنسرت حاصل از تطبیق موسیقی ردیفی ایران و موغامات آذربایجان روز چهارشنبه ۱۰ آبان در سالن حیدر علی‌اف آذربایجان روی صحنه می‌رود.

فرامرز گرمرودی، آهنگساز، نوازنده، خواننده و پژوهشگر برجسته موسیقی موغام در تازه‌ترین کنسرت خود در کشور آذربایجان، دستگاه راست در ردیف موسیقی ایرانی و موغومات آذربایجان را با برداشتی جدید اجرا می‌کند.

دامون شش‌بلوکی، پژوهشگر موسیقی نواحی درباره این کنسرت گفت: «این کنسرت که تطبیق موسیقی ردیفی ایران و موغامات آذربایجان است، روز چهارشنبه ۱۰ آبان با گروه دلنوازان در سالن حیدر علی‌اف آذربایجان روی صحنه می‌رود.»

او ادامه داد: «در این کنسرت احترام حسین‌اُف، آیگون بایرام‌اَوا، نزاکت تیمور‌اَوا و گولگونار محمداُف که نشان خالق آرتیستی، یکی از بزرگترین نشان‌های هنری و معتبر موسیقی آذربایجان در دنیا را دارند، نیز فرامرز گرمرودی را همراهی خواهند کرد.»

این پژوهشگر موسیقی گفت: «الشن منصوراُف، شیرزاد فتحعلی‌اُف، کامران کریم‌اُف و علی‌آقا سعدی‌اُف با آواز و نوازندگی عود، از جمله هنرمندانی هستند که فرامرز گرمرودی و گروه دلنوازان را در این کنسرت همراهی می‌کنند. همچنین گرمرودی قطعاتی را که در دستگاه راست ساخته است، در این کنسرت اجرا می‌کند.»

شش‌بلوکی همچنین اظهار کرد: «سمفونی زمستان که برگرفته از شعر «زمستان» مهدی اخوان‌ثالث است، توسط گرمرودی آهنگسازی و ضبط شده که ارکستر بزرگ سمفونی آذربایجان آن را اجرا کرده است. این قطعه به زودی با حضور اساتید برجسته موسیقی آذربایجان در ایران رونمایی می‌شود.»

این پژوهشگر موسیقی از ساخت مستندی موسیقایی ۴۵ دقیقه‌ای در باکو هم خبر داد و گفت: «موضوع این مستند دستگاه چهارگاه موسیقی است که با گوشه‌های مشترک موسیقی ایران و آذربایجان تطبیق داده شده است.»

ساخت این مستند بعد از کنسرت فرامرز گرمرودی در باکو به کارگردانی دامون شش‌بلوکی و تهیه‌کنندگی برنامه موغام و معنویت کلید می‌خورد.

damoon sheshboloki
تطبیق موسیقی ردیفی ایران و موغامات آذربایجان در سالن حیدر علی‌افکنسرت حاصل از تطبیق موسیقی ردیفی ایران و موغامات آذربایجان روز چهارشنبه ۱۰ آبان در سالن حیدر علی‌اف آذربایجان روی صحنه می‌رود.فرامرز گرمرودی، آهنگساز، نوازنده، خواننده و پژوهشگر برجسته موسیقی موغام در تازه‌ترین کنسرت خود در کشور آذربایجان، دستگاه راست در ردیف موسیقی ایرانی و موغومات آذربایجان را با برداشتی جدید اجرا می‌کند.دامون شش‌بلوکی، پژوهشگر موسیقی نواحی درباره این کنسرت گفت: «این کنسرت که تطبیق موسیقی ردیفی ایران و موغامات آذربایجان است، روز چهارشنبه ۱۰ آبان با گروه دلنوازان در سالن حیدر علی‌اف آذربایجان روی صحنه می‌رود.»او ادامه داد: «در این کنسرت احترام حسین‌اُف، آیگون بایرام‌اَوا، نزاکت تیمور‌اَوا و گولگونار محمداُف که نشان خالق آرتیستی، یکی از بزرگترین نشان‌های هنری و معتبر موسیقی آذربایجان در دنیا را دارند، نیز فرامرز گرمرودی را همراهی خواهند کرد.»این پژوهشگر موسیقی گفت: «الشن منصوراُف، شیرزاد فتحعلی‌اُف، کامران کریم‌اُف و علی‌آقا سعدی‌اُف با آواز و نوازندگی عود، از جمله هنرمندانی هستند که فرامرز گرمرودی و گروه دلنوازان را در این کنسرت همراهی می‌کنند. همچنین گرمرودی قطعاتی را که در دستگاه راست ساخته است، در این کنسرت اجرا می‌کند.»شش‌بلوکی همچنین اظهار کرد: «سمفونی زمستان که برگرفته از شعر «زمستان» مهدی اخوان‌ثالث است، توسط گرمرودی آهنگسازی و ضبط شده که ارکستر بزرگ سمفونی آذربایجان آن را اجرا کرده است. این قطعه به زودی با حضور اساتید برجسته موسیقی آذربایجان در ایران رونمایی می‌شود.»این پژوهشگر موسیقی از ساخت مستندی موسیقایی ۴۵ دقیقه‌ای در باکو هم خبر داد و گفت: «موضوع این مستند دستگاه چهارگاه موسیقی است که با گوشه‌های مشترک موسیقی ایران و آذربایجان تطبیق داده شده است.»ساخت این مستند بعد از کنسرت فرامرز گرمرودی در باکو به کارگردانی دامون شش‌بلوکی و تهیه‌کنندگی برنامه موغام و معنویت کلید می‌خورد.

تطبیق موسیقی ردیفی ایران و موغامات آذربایجان در سالن حیدر علی‌اف

کنسرت حاصل از تطبیق موسیقی ردیفی ایران و موغامات آذربایجان روز چهارشنبه ۱۰ آبان در سالن حیدر علی‌اف آذربایجان روی صحنه می‌رود.

فرامرز گرمرودی، آهنگساز، نوازنده، خواننده و پژوهشگر برجسته موسیقی موغام در تازه‌ترین کنسرت خود در کشور آذربایجان، دستگاه راست در ردیف موسیقی ایرانی و موغومات آذربایجان را با برداشتی جدید اجرا می‌کند.

دامون شش‌بلوکی، پژوهشگر موسیقی نواحی درباره این کنسرت گفت: «این کنسرت که تطبیق موسیقی ردیفی ایران و موغامات آذربایجان است، روز چهارشنبه ۱۰ آبان با گروه دلنوازان در سالن حیدر علی‌اف آذربایجان روی صحنه می‌رود.»

او ادامه داد: «در این کنسرت احترام حسین‌اُف، آیگون بایرام‌اَوا، نزاکت تیمور‌اَوا و گولگونار محمداُف که نشان خالق آرتیستی، یکی از بزرگترین نشان‌های هنری و معتبر موسیقی آذربایجان در دنیا را دارند، نیز فرامرز گرمرودی را همراهی خواهند کرد.»

این پژوهشگر موسیقی گفت: «الشن منصوراُف، شیرزاد فتحعلی‌اُف، کامران کریم‌اُف و علی‌آقا سعدی‌اُف با آواز و نوازندگی عود، از جمله هنرمندانی هستند که فرامرز گرمرودی و گروه دلنوازان را در این کنسرت همراهی می‌کنند. همچنین گرمرودی قطعاتی را که در دستگاه راست ساخته است، در این کنسرت اجرا می‌کند.»

شش‌بلوکی همچنین اظهار کرد: «سمفونی زمستان که برگرفته از شعر «زمستان» مهدی اخوان‌ثالث است، توسط گرمرودی آهنگسازی و ضبط شده که ارکستر بزرگ سمفونی آذربایجان آن را اجرا کرده است. این قطعه به زودی با حضور اساتید برجسته موسیقی آذربایجان در ایران رونمایی می‌شود.»

این پژوهشگر موسیقی از ساخت مستندی موسیقایی ۴۵ دقیقه‌ای در باکو هم خبر داد و گفت: «موضوع این مستند دستگاه چهارگاه موسیقی است که با گوشه‌های مشترک موسیقی ایران و آذربایجان تطبیق داده شده است.»

ساخت این مستند بعد از کنسرت فرامرز گرمرودی در باکو به کارگردانی دامون شش‌بلوکی و تهیه‌کنندگی برنامه موغام و معنویت کلید می‌خورد.

دامون شش‌بلوکی
کنسرت موسیقی ردیفی ایران و آذربایجان
2017 / 10 / 27
damoon sheshboloki damoon sheshboloki news Music and Art Music and Art news آخرین خبر از دامون شش‌بلوکی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد دامون شش‌بلوکی خبرای جدید ازدامون شش‌بلوکی دامون شش‌بلوکی درباره دامون شش‌بلوکی
More