×
×  دانلود پازل بند گفتگوی خواننده ی پازل بند درباره فعالیت های جدید این گروه

گفتگوی خواننده ی پازل بند درباره فعالیت های جدید این گروه

انتشار قطعه جدید گروه پازل بند تا پایان تابستان

هنوز نام اثر مشخص نشده است

گراتومیک - علی رهبری : مجموعه ای از قطعات را آماده انتشار داریم اما اسم آنها انتخاب نشده است و باید طی بررسی به یک وحدت نظر درباره انتخاب یکی از آنها برای انتشار برسیم. در واقع یکی از چند قطعاتی که تاکنون آماده شده برای فصل تابستان منتشر خواهد شد.

علی رهبری خواننده پازل بند  درباره فعالیت های خود گفت: قطعاتی را با برخی از هنرمندان عرصه موسیقی در دست انتشار دارم و باتوجه به اینکه ما خواننده‌ها نمی توانیم بدون انتشار قطعه ادامه دهیم تلاش داریم که روند انتشار قطعاتم ادامه پیدا کند.

بنابراین همچون بسیاری از خوانندگان و گروه های عرصه موسیقی به صورت ماهانه قطعاتی را منتشر خواهیم کرد تا از نظر مخاطبان حضور فعالی داشته باشیم.

این خواننده موسیقی پاپ درباره انتشار قطعه جدید خود بیان کرد: معمولا ماهانه قطعات موسیقی را منتشر می‌کنیم اما زمان دقیق آن مشخص نیست و اسمی نیز برای آن تاکنون انتخاب نشده است. تهیه، تنظیم، میکس و مستر کلیه قطعات موسیقی گروه پازل بند توسط اعضای آن یعنی بنده و آرین بهاری انجام می‌شود.

وی درباره اولین قطعه ای که گروه پازل بند منتشر خواهد کرد توضیح داد: مجموعه‌ای از قطعات را آماده انتشار داریم اما اسم آنها انتخاب نشده است و باید طی بررسی به یک وحدت نظر درباره انتخاب یکی از آنها برای انتشار برسیم. در واقع یکی از چند قطعاتی که تاکنون آماده شده برای فصل تابستان منتشر خواهد شد.

رهبری با اشاره به برگزاری کنسرت‌های خود خاطرنشان کرد: تهیه کنندگی و برگزاری کنسرت گروه پازل‌بند را شرکت موسسه فرهنگی آوازی نو بر عهده دارد و طبق قراردادی که با خوانندگان منعقد می‌کند اجازه اطلاع رسانی در این باره با شرکت مورد نظر است.

   

Puzzle Band
انتشار قطعه جدید گروه پازل بند تا پایان تابستانهنوز نام اثر مشخص نشده استگراتومیک - علی رهبری : مجموعه ای از قطعات را آماده انتشار داریم اما اسم آنها انتخاب نشده است و باید طی بررسی به یک وحدت نظر درباره انتخاب یکی از آنها برای انتشار برسیم. در واقع یکی از چند قطعاتی که تاکنون آماده شده برای فصل تابستان منتشر خواهد شد.علی رهبری خواننده پازل بند  درباره فعالیت های خود گفت: قطعاتی را با برخی از هنرمندان عرصه موسیقی در دست انتشار دارم و باتوجه به اینکه ما خواننده‌ها نمی توانیم بدون انتشار قطعه ادامه دهیم تلاش داریم که روند انتشار قطعاتم ادامه پیدا کند.بنابراین همچون بسیاری از خوانندگان و گروه های عرصه موسیقی به صورت ماهانه قطعاتی را منتشر خواهیم کرد تا از نظر مخاطبان حضور فعالی داشته باشیم.این خواننده موسیقی پاپ درباره انتشار قطعه جدید خود بیان کرد: معمولا ماهانه قطعات موسیقی را منتشر می‌کنیم اما زمان دقیق آن مشخص نیست و اسمی نیز برای آن تاکنون انتخاب نشده است. تهیه، تنظیم، میکس و مستر کلیه قطعات موسیقی گروه پازل بند توسط اعضای آن یعنی بنده و آرین بهاری انجام می‌شود.وی درباره اولین قطعه ای که گروه پازل بند منتشر خواهد کرد توضیح داد: مجموعه‌ای از قطعات را آماده انتشار داریم اما اسم آنها انتخاب نشده است و باید طی بررسی به یک وحدت نظر درباره انتخاب یکی از آنها برای انتشار برسیم. در واقع یکی از چند قطعاتی که تاکنون آماده شده برای فصل تابستان منتشر خواهد شد.رهبری با اشاره به برگزاری کنسرت‌های خود خاطرنشان کرد: تهیه کنندگی و برگزاری کنسرت گروه پازل‌بند را شرکت موسسه فرهنگی آوازی نو بر عهده دارد و طبق قراردادی که با خوانندگان منعقد می‌کند اجازه اطلاع رسانی در این باره با شرکت مورد نظر است.   

انتشار قطعه جدید گروه پازل بند تا پایان تابستان

هنوز نام اثر مشخص نشده است

گراتومیک - علی رهبری : مجموعه ای از قطعات را آماده انتشار داریم اما اسم آنها انتخاب نشده است و باید طی بررسی به یک وحدت نظر درباره انتخاب یکی از آنها برای انتشار برسیم. در واقع یکی از چند قطعاتی که تاکنون آماده شده برای فصل تابستان منتشر خواهد شد.

علی رهبری خواننده پازل بند  درباره فعالیت های خود گفت: قطعاتی را با برخی از هنرمندان عرصه موسیقی در دست انتشار دارم و باتوجه به اینکه ما خواننده‌ها نمی توانیم بدون انتشار قطعه ادامه دهیم تلاش داریم که روند انتشار قطعاتم ادامه پیدا کند.

بنابراین همچون بسیاری از خوانندگان و گروه های عرصه موسیقی به صورت ماهانه قطعاتی را منتشر خواهیم کرد تا از نظر مخاطبان حضور فعالی داشته باشیم.

این خواننده موسیقی پاپ درباره انتشار قطعه جدید خود بیان کرد: معمولا ماهانه قطعات موسیقی را منتشر می‌کنیم اما زمان دقیق آن مشخص نیست و اسمی نیز برای آن تاکنون انتخاب نشده است. تهیه، تنظیم، میکس و مستر کلیه قطعات موسیقی گروه پازل بند توسط اعضای آن یعنی بنده و آرین بهاری انجام می‌شود.

وی درباره اولین قطعه ای که گروه پازل بند منتشر خواهد کرد توضیح داد: مجموعه‌ای از قطعات را آماده انتشار داریم اما اسم آنها انتخاب نشده است و باید طی بررسی به یک وحدت نظر درباره انتخاب یکی از آنها برای انتشار برسیم. در واقع یکی از چند قطعاتی که تاکنون آماده شده برای فصل تابستان منتشر خواهد شد.

رهبری با اشاره به برگزاری کنسرت‌های خود خاطرنشان کرد: تهیه کنندگی و برگزاری کنسرت گروه پازل‌بند را شرکت موسسه فرهنگی آوازی نو بر عهده دارد و طبق قراردادی که با خوانندگان منعقد می‌کند اجازه اطلاع رسانی در این باره با شرکت مورد نظر است.

   
پازل بند
گفتگوی خواننده ی پازل بند درباره فعالیت های جدید این گروه
2018 / 07 / 08
puzzle band puzzle band news آخرین خبر از پازل بند اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ پازل بند خبر جدید در مورد پازل بند خبرای جدید ازپازل بند درباره پازل بند
More