×
×  دانلود دمسو حواشی انتخاب دمسو رپر بلژیکی برای حمایت از تیم ملی

حواشی انتخاب دمسو رپر بلژیکی برای حمایت از تیم ملی

الفاظ جنسیت زده برای خواننده ترانه جام جهانی بلژیک دردسر سازشد

جنجال بر سر انتخاب دمسو خواننده رپ بلژیکی که قرار است قطعه مهمی در حمایت از تیم ملی فوتبال بلژیک در جام جهانی بخواند تیتر اول رسانه‌های این کشور شده است.

گراتومیک - یکی از مهمترین انجمن‌های حمایت از زنان بلژیک با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال بلژیک از این فدراسیون خواسته بدلیل ترانه‌های جنسیت زده و ضد زن پیشین این خواننده رپ انتخاب دیگری برای تیم ملی فوتبال بلژیک، موسوم به شیاطین سرخ، برای جام جهانی داشته باشد. فدراسیون فوتبال بلژیک پنج شنبه بار دیگر بر انتخاب خود تاکید کرده و گفته است که دمسو بهترین انتخاب برای اجرای قطعه حمایتی از تیم ملی در جام جهانی است. البته برخی از اسپانسرهای تیم ملی فوتبال بلژیک از جمله شرکت مخابراتی «پروکسیموس» خواستار انتخاب فرد دیگری هستند.

سیلوی روزبرگ، رئیس شورای زنان بلژیک دراین باره به یورونیوز گفت: «فدراسیون فوتبال بلژیک خواننده‌ای را برای نمایندگی بلژیک در جام جهانی انتخاب کرده است که متن قطعات پیشین او کاملا جنسیت زده و ضد زن است. او همواره زنان را در ترانه‌های قبلی تحقیر کرده است.»

به گفته دولت بلژیک بیش از ۸۸ درصد زنان این کشور در خانه و خیابان مورد تحقیر و اهانت‌های جنسیت زده مردان قرار می گیرند. سال گذشته یکی از زنان خبرنگار بلژیکی با فیلم گرفتن از خود ساعت‌های در خیابان‌های بروکسل قدم زد و در این مستند، «زنان در خیابان»، که سروصدای زیادی هم کرد می بینیم که وی بارها مورد اهانت‌های جنسیت زده قرارمی گیرد.

بیانکا دیبتز، وزیر برابری شانس مردان وزنان در بلژیک می گوید کاملا از این که فدراسیون فوتبال بلژیک این خواننده را برای اتفاق مهم و جهانی انتخاب کرده است متاسف است. به گفته وی دولت تنها در صورتی از این خواننده رپ حمایت خواهد کرد که او به همراه تمام اعضای تیم ملی فوتبال بلژیک مستند «زنان در خیابان» را ببیند تا شاید این خواننده رپ، دم سو، دیگر در قطعات جدیدش به زنان بی‌احترامی نکرده و جنسیت زده با آنان برخورد نکند.

دمسو در تنها واکنشی که نسبت به این موضوع نشان داده است اعلام کرده که «صحبت از سکس و جنسیت به هیچ وجه به معنای اهانت به زنان و جنسیت زدگی نیست.»

طبق نظر سنجی اتحادیه اروپا، ۶۹ درصد زنانی که تحصیلات عالی دارند آزارهای جنسی را تجربه کرده اند. در حالیکه تنها ۴۶ درصد از زنانی که تحصیلات ابتدایی را گذرانده اند قربانی آزارهای جنسی شده اند.

  

Damso
الفاظ جنسیت زده برای خواننده ترانه جام جهانی بلژیک دردسر سازشدجنجال بر سر انتخاب دمسو خواننده رپ بلژیکی که قرار است قطعه مهمی در حمایت از تیم ملی فوتبال بلژیک در جام جهانی بخواند تیتر اول رسانه‌های این کشور شده است.گراتومیک - یکی از مهمترین انجمن‌های حمایت از زنان بلژیک با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال بلژیک از این فدراسیون خواسته بدلیل ترانه‌های جنسیت زده و ضد زن پیشین این خواننده رپ انتخاب دیگری برای تیم ملی فوتبال بلژیک، موسوم به شیاطین سرخ، برای جام جهانی داشته باشد. فدراسیون فوتبال بلژیک پنج شنبه بار دیگر بر انتخاب خود تاکید کرده و گفته است که دمسو بهترین انتخاب برای اجرای قطعه حمایتی از تیم ملی در جام جهانی است. البته برخی از اسپانسرهای تیم ملی فوتبال بلژیک از جمله شرکت مخابراتی «پروکسیموس» خواستار انتخاب فرد دیگری هستند.سیلوی روزبرگ، رئیس شورای زنان بلژیک دراین باره به یورونیوز گفت: «فدراسیون فوتبال بلژیک خواننده‌ای را برای نمایندگی بلژیک در جام جهانی انتخاب کرده است که متن قطعات پیشین او کاملا جنسیت زده و ضد زن است. او همواره زنان را در ترانه‌های قبلی تحقیر کرده است.»به گفته دولت بلژیک بیش از ۸۸ درصد زنان این کشور در خانه و خیابان مورد تحقیر و اهانت‌های جنسیت زده مردان قرار می گیرند. سال گذشته یکی از زنان خبرنگار بلژیکی با فیلم گرفتن از خود ساعت‌های در خیابان‌های بروکسل قدم زد و در این مستند، «زنان در خیابان»، که سروصدای زیادی هم کرد می بینیم که وی بارها مورد اهانت‌های جنسیت زده قرارمی گیرد.بیانکا دیبتز، وزیر برابری شانس مردان وزنان در بلژیک می گوید کاملا از این که فدراسیون فوتبال بلژیک این خواننده را برای اتفاق مهم و جهانی انتخاب کرده است متاسف است. به گفته وی دولت تنها در صورتی از این خواننده رپ حمایت خواهد کرد که او به همراه تمام اعضای تیم ملی فوتبال بلژیک مستند «زنان در خیابان» را ببیند تا شاید این خواننده رپ، دم سو، دیگر در قطعات جدیدش به زنان بی‌احترامی نکرده و جنسیت زده با آنان برخورد نکند.دمسو در تنها واکنشی که نسبت به این موضوع نشان داده است اعلام کرده که «صحبت از سکس و جنسیت به هیچ وجه به معنای اهانت به زنان و جنسیت زدگی نیست.»طبق نظر سنجی اتحادیه اروپا، ۶۹ درصد زنانی که تحصیلات عالی دارند آزارهای جنسی را تجربه کرده اند. در حالیکه تنها ۴۶ درصد از زنانی که تحصیلات ابتدایی را گذرانده اند قربانی آزارهای جنسی شده اند.  

الفاظ جنسیت زده برای خواننده ترانه جام جهانی بلژیک دردسر سازشد

جنجال بر سر انتخاب دمسو خواننده رپ بلژیکی که قرار است قطعه مهمی در حمایت از تیم ملی فوتبال بلژیک در جام جهانی بخواند تیتر اول رسانه‌های این کشور شده است.

گراتومیک - یکی از مهمترین انجمن‌های حمایت از زنان بلژیک با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال بلژیک از این فدراسیون خواسته بدلیل ترانه‌های جنسیت زده و ضد زن پیشین این خواننده رپ انتخاب دیگری برای تیم ملی فوتبال بلژیک، موسوم به شیاطین سرخ، برای جام جهانی داشته باشد. فدراسیون فوتبال بلژیک پنج شنبه بار دیگر بر انتخاب خود تاکید کرده و گفته است که دمسو بهترین انتخاب برای اجرای قطعه حمایتی از تیم ملی در جام جهانی است. البته برخی از اسپانسرهای تیم ملی فوتبال بلژیک از جمله شرکت مخابراتی «پروکسیموس» خواستار انتخاب فرد دیگری هستند.

سیلوی روزبرگ، رئیس شورای زنان بلژیک دراین باره به یورونیوز گفت: «فدراسیون فوتبال بلژیک خواننده‌ای را برای نمایندگی بلژیک در جام جهانی انتخاب کرده است که متن قطعات پیشین او کاملا جنسیت زده و ضد زن است. او همواره زنان را در ترانه‌های قبلی تحقیر کرده است.»

به گفته دولت بلژیک بیش از ۸۸ درصد زنان این کشور در خانه و خیابان مورد تحقیر و اهانت‌های جنسیت زده مردان قرار می گیرند. سال گذشته یکی از زنان خبرنگار بلژیکی با فیلم گرفتن از خود ساعت‌های در خیابان‌های بروکسل قدم زد و در این مستند، «زنان در خیابان»، که سروصدای زیادی هم کرد می بینیم که وی بارها مورد اهانت‌های جنسیت زده قرارمی گیرد.

بیانکا دیبتز، وزیر برابری شانس مردان وزنان در بلژیک می گوید کاملا از این که فدراسیون فوتبال بلژیک این خواننده را برای اتفاق مهم و جهانی انتخاب کرده است متاسف است. به گفته وی دولت تنها در صورتی از این خواننده رپ حمایت خواهد کرد که او به همراه تمام اعضای تیم ملی فوتبال بلژیک مستند «زنان در خیابان» را ببیند تا شاید این خواننده رپ، دم سو، دیگر در قطعات جدیدش به زنان بی‌احترامی نکرده و جنسیت زده با آنان برخورد نکند.

دمسو در تنها واکنشی که نسبت به این موضوع نشان داده است اعلام کرده که «صحبت از سکس و جنسیت به هیچ وجه به معنای اهانت به زنان و جنسیت زدگی نیست.»

طبق نظر سنجی اتحادیه اروپا، ۶۹ درصد زنانی که تحصیلات عالی دارند آزارهای جنسی را تجربه کرده اند. در حالیکه تنها ۴۶ درصد از زنانی که تحصیلات ابتدایی را گذرانده اند قربانی آزارهای جنسی شده اند.

  
دمسو
حواشی انتخاب دمسو رپر بلژیکی برای حمایت از تیم ملی
2018 / 03 / 10
Damso Damso news آخرین خبر از دمسو اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد دمسو خبرای جدید ازدمسو درباره دمسو دمسو
More