×
×  دانلود یاس حمایت دوباره هنرمندان سینما از یاس

حمایت دوباره هنرمندان سینما از یاس

حمایت بازیگران از رپ

اینبار نوید محمد زاده

گراتومیک - نوید محمد زاده و ارژنگ امیرفضلی با انتشار ویدیوی از یاسر بختیاری از این هنرمند رپ فارس حمایت کردند.

البته چندین ماه پیش رضا صادقی نیز پستی را در اینستاگرام خود منتشر کرده بود و درخواست حمایت از رپ را داشت که با مراجعه به لینک زیر میتوانید این خبر را مشاهده کنید:

حمایت رضا صادقی از رپ

 

و اما بعد از حمایت رضا صادقی از رپ,  برخی از کاربران این امر را مورد انتقاد قرار دادند و معتقد بودند که این اقدام برای خودنمایی و به دست آوردن دل هواداران رپ است نه حمایت واقعی از رپ!

حال باید دید که حمایت هنرمندان سینما از رپ چه برداشتی را در پی خواهد داشت...

  

Yas
حمایت بازیگران از رپاینبار نوید محمد زادهگراتومیک - نوید محمد زاده و ارژنگ امیرفضلی با انتشار ویدیوی از یاسر بختیاری از این هنرمند رپ فارس حمایت کردند.البته چندین ماه پیش رضا صادقی نیز پستی را در اینستاگرام خود منتشر کرده بود و درخواست حمایت از رپ را داشت که با مراجعه به لینک زیر میتوانید این خبر را مشاهده کنید:حمایت رضا صادقی از رپ و اما بعد از حمایت رضا صادقی از رپ,  برخی از کاربران این امر را مورد انتقاد قرار دادند و معتقد بودند که این اقدام برای خودنمایی و به دست آوردن دل هواداران رپ است نه حمایت واقعی از رپ!حال باید دید که حمایت هنرمندان سینما از رپ چه برداشتی را در پی خواهد داشت...  

حمایت بازیگران از رپ

اینبار نوید محمد زاده

گراتومیک - نوید محمد زاده و ارژنگ امیرفضلی با انتشار ویدیوی از یاسر بختیاری از این هنرمند رپ فارس حمایت کردند.

البته چندین ماه پیش رضا صادقی نیز پستی را در اینستاگرام خود منتشر کرده بود و درخواست حمایت از رپ را داشت که با مراجعه به لینک زیر میتوانید این خبر را مشاهده کنید:

حمایت رضا صادقی از رپ

 

و اما بعد از حمایت رضا صادقی از رپ,  برخی از کاربران این امر را مورد انتقاد قرار دادند و معتقد بودند که این اقدام برای خودنمایی و به دست آوردن دل هواداران رپ است نه حمایت واقعی از رپ!

حال باید دید که حمایت هنرمندان سینما از رپ چه برداشتی را در پی خواهد داشت...

  
یاس
حمایت دوباره هنرمندان سینما از یاس
2019 / 01 / 03
Yas Yas news آخرین خبر از یاس اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد یاس خبرای جدید ازیاس درباره یاس یاس
More