×
×  دانلود حسام الدین سراج حضور حسام الدین سراج در راهپیمایی اربعین حسینی

حضور حسام الدین سراج در راهپیمایی اربعین حسینی

آوازِ حسام‌الدین سراج در راه کربلا

کنسرت وداع به خوانندگی حسام الدین سراج

حسام‌الدین سراج این روزها در میان راه‌پیمایان اربعین حسینی است.

راه‌پیماییِ عظیم اربعین با حضور فوج‌فوج از عاشقان حسین علیه‌سلام، چند روزی است که شکل گرفته و هر کسی با هر مقام و جایگاهی که دارد پا در این راهِ پُر از عشق نهاده است. در این میان گروهی از هنرمندان کشورمان هم ره‌سپار کربلا شده‌اند. در این میان حسام‌الدین سراج خواننده موسیقی ایرانی از چهره‌هایی است که عکس‌هایی از حضورش در راه‌پیماییِ اربعین، در روزهای گذشته منتشر شده است.

امروز هم فیلمی از این خواننده موسیقی ایرانی پخش شده که در حال مداحی در اتوبوس است. اتوبوسی که در میان سرنشینانش، چهره‌های سرشناسی از هنر ایران حضور دارند.

Hesamoddin Seraj
آوازِ حسام‌الدین سراج در راه کربلاکنسرت وداع به خوانندگی حسام الدین سراجحسام‌الدین سراج این روزها در میان راه‌پیمایان اربعین حسینی است.راه‌پیماییِ عظیم اربعین با حضور فوج‌فوج از عاشقان حسین علیه‌سلام، چند روزی است که شکل گرفته و هر کسی با هر مقام و جایگاهی که دارد پا در این راهِ پُر از عشق نهاده است. در این میان گروهی از هنرمندان کشورمان هم ره‌سپار کربلا شده‌اند. در این میان حسام‌الدین سراج خواننده موسیقی ایرانی از چهره‌هایی است که عکس‌هایی از حضورش در راه‌پیماییِ اربعین، در روزهای گذشته منتشر شده است.امروز هم فیلمی از این خواننده موسیقی ایرانی پخش شده که در حال مداحی در اتوبوس است. اتوبوسی که در میان سرنشینانش، چهره‌های سرشناسی از هنر ایران حضور دارند.

آوازِ حسام‌الدین سراج در راه کربلا

کنسرت وداع به خوانندگی حسام الدین سراج

حسام‌الدین سراج این روزها در میان راه‌پیمایان اربعین حسینی است.

راه‌پیماییِ عظیم اربعین با حضور فوج‌فوج از عاشقان حسین علیه‌سلام، چند روزی است که شکل گرفته و هر کسی با هر مقام و جایگاهی که دارد پا در این راهِ پُر از عشق نهاده است. در این میان گروهی از هنرمندان کشورمان هم ره‌سپار کربلا شده‌اند. در این میان حسام‌الدین سراج خواننده موسیقی ایرانی از چهره‌هایی است که عکس‌هایی از حضورش در راه‌پیماییِ اربعین، در روزهای گذشته منتشر شده است.

امروز هم فیلمی از این خواننده موسیقی ایرانی پخش شده که در حال مداحی در اتوبوس است. اتوبوسی که در میان سرنشینانش، چهره‌های سرشناسی از هنر ایران حضور دارند.

حسام الدین سراج
حضور حسام الدین سراج در راهپیمایی اربعین حسینی
2017 / 11 / 09
Hesamoddin Seraj Hesamoddin Seraj news آخرین خبر از حسام الدین سراج اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حسام الدین سراج خبر جدید در مورد حسام الدین سراج خبرای جدید ازحسام الدین سراج درباره حسام الدین سراج
More