×
×  دانلود امیر تتلو توهین دوباره امیر تتلو به مردم ایران

توهین دوباره امیر تتلو به مردم ایران

از توهین به مردم ایران تا حمله به بازیکنان تیم ملی

"مردمه بى همه چيز اینقدر مسئولين مسئولين نكنين همه چيز از شماست كه بر شماست " این ها حرفهای یک انسان روانی نیست

بلکه حرف های یکی از خواننده های پرطرفدار کشورمان است که بعد از وقوع زلزله و کشته شدن تعداد زیادی از هموطنان به مردم خود میگوید.

حتما در این سالهای اخیر خیلی پیش آمده که در خبرگزاری های مختلف تیترهایی را میخوانید که نشانگر آن است که باز امیرحسین مقصودلو(تتلو) به مردم توهین کرده است،وآنقدر تعداد این تیتر ها زیاد شده که دیگر مردم به این اتفاق عادت کرده اند و گویی همه چیز عادی است.

اما کجای دنیا یک هنرمند بعد از وقوع اتفاقی ناگوار مانند زلزله می آید و به مردم خود توهین میکند و آنها را مسبب اصلی این اتفاق میداند.

لطفا متن های زیر را بخوانید:

(((مردمه بى همه چيز انقدر مسئولين مسئولين نكنين !!!! همه چيز از شماست كه بر شماست !! انتخاب خودتون بود !! هنوز زجّه هام و فريادام دم انتخاباتو يادمه و هنوز اونهمه فحشايى كه به منو ناموسم دادين تاثيرش رو مغزمه !!! هنوز رقص ميليونيتون تو خيابون و شعار دادن عليه منه بد بخت و جيگيلى جيگيلى يادم نرفته !! حالا نوبت منه فحشتون بدم بى غيرتا !! اين شمايين كه باعث مرگ و زلزله شديد !! با اعمالتون !! با كوته فكريتون و با جهل و بى ادبى و بى غيرتيتون !! تقصير خودتونه !! هيچ وقت خدا به خاطر چهارتا مسئول يه كشورو تنبيه نميكنه !! امّا به خاطر بى رگ بودن مردم اون كشور حتما اين كارو حتما ميكنه !! سرتونو از تو برف بكشيد بيرون بى غيرتا !! ادم بى غيرتو بايد بد زد رنده كرد !! آدم بى رگ=انگل مملكت !

از من حال بهم زن ترين مردم دنيا! هر چه كنى به خود كنى و منتظر زلزله تو تهران باش با اين حجم از بد دهنى و بى شرفى !! من گفتم بى شرف ؟ بهم صدتا فحش خوار مادر دادن كه گفتم بى شرف !! بى شرفن !! اگه نبودن نميگفتم  انقدر حرف حق ميزنم تا چشتون دراد !! از هيچى هم نميترسم ! تهش مرگه...)))

 

بله اگر توجه کنید تنها یک بیمار روانی میتواند بعد از اتفاقی ناگوار چنین واکنشی نشان دهد، جالب است همین آقای تتلو کلی طرفدار هم دارد و همیشه عده ای هستند که میگویند او راست میگوید و از همینجا معلوم است که او تاثیر خود را گذاشته و افکار مسمومش را به ذهن عده ی زیادی تزریق کرده است.

اما این بازی تا کجا میخواهد ادامه داشته باشد؟ و چرا حرکات او برای مردم عادی شده است؟چرا کسی جلوی او را نمیگیرد؟

مگر غیر از این است که اگر فردی به تنها یک نفر توهین کند نشانه ی بیشعوری اوست و باید به قانون جوابگو باشد؟پس تکلیف کسی که به راحتی به یک ملت توهین میکند چیست؟

کاش جلوی این افراد مخرب هرچه زودتر گرفته شود تا این حرکات زشت او پای هنر و هنرمند این مملکت نوشته نشود...

Amir tataloo
از توهین به مردم ایران تا حمله به بازیکنان تیم ملی"مردمه بى همه چيز اینقدر مسئولين مسئولين نكنين همه چيز از شماست كه بر شماست " این ها حرفهای یک انسان روانی نیستبلکه حرف های یکی از خواننده های پرطرفدار کشورمان است که بعد از وقوع زلزله و کشته شدن تعداد زیادی از هموطنان به مردم خود میگوید.حتما در این سالهای اخیر خیلی پیش آمده که در خبرگزاری های مختلف تیترهایی را میخوانید که نشانگر آن است که باز امیرحسین مقصودلو(تتلو) به مردم توهین کرده است،وآنقدر تعداد این تیتر ها زیاد شده که دیگر مردم به این اتفاق عادت کرده اند و گویی همه چیز عادی است.اما کجای دنیا یک هنرمند بعد از وقوع اتفاقی ناگوار مانند زلزله می آید و به مردم خود توهین میکند و آنها را مسبب اصلی این اتفاق میداند.لطفا متن های زیر را بخوانید:(((مردمه بى همه چيز انقدر مسئولين مسئولين نكنين !!!! همه چيز از شماست كه بر شماست !! انتخاب خودتون بود !! هنوز زجّه هام و فريادام دم انتخاباتو يادمه و هنوز اونهمه فحشايى كه به منو ناموسم دادين تاثيرش رو مغزمه !!! هنوز رقص ميليونيتون تو خيابون و شعار دادن عليه منه بد بخت و جيگيلى جيگيلى يادم نرفته !! حالا نوبت منه فحشتون بدم بى غيرتا !! اين شمايين كه باعث مرگ و زلزله شديد !! با اعمالتون !! با كوته فكريتون و با جهل و بى ادبى و بى غيرتيتون !! تقصير خودتونه !! هيچ وقت خدا به خاطر چهارتا مسئول يه كشورو تنبيه نميكنه !! امّا به خاطر بى رگ بودن مردم اون كشور حتما اين كارو حتما ميكنه !! سرتونو از تو برف بكشيد بيرون بى غيرتا !! ادم بى غيرتو بايد بد زد رنده كرد !! آدم بى رگ=انگل مملكت !از من حال بهم زن ترين مردم دنيا! هر چه كنى به خود كنى و منتظر زلزله تو تهران باش با اين حجم از بد دهنى و بى شرفى !! من گفتم بى شرف ؟ بهم صدتا فحش خوار مادر دادن كه گفتم بى شرف !! بى شرفن !! اگه نبودن نميگفتم  انقدر حرف حق ميزنم تا چشتون دراد !! از هيچى هم نميترسم ! تهش مرگه...))) بله اگر توجه کنید تنها یک بیمار روانی میتواند بعد از اتفاقی ناگوار چنین واکنشی نشان دهد، جالب است همین آقای تتلو کلی طرفدار هم دارد و همیشه عده ای هستند که میگویند او راست میگوید و از همینجا معلوم است که او تاثیر خود را گذاشته و افکار مسمومش را به ذهن عده ی زیادی تزریق کرده است.اما این بازی تا کجا میخواهد ادامه داشته باشد؟ و چرا حرکات او برای مردم عادی شده است؟چرا کسی جلوی او را نمیگیرد؟مگر غیر از این است که اگر فردی به تنها یک نفر توهین کند نشانه ی بیشعوری اوست و باید به قانون جوابگو باشد؟پس تکلیف کسی که به راحتی به یک ملت توهین میکند چیست؟کاش جلوی این افراد مخرب هرچه زودتر گرفته شود تا این حرکات زشت او پای هنر و هنرمند این مملکت نوشته نشود...

از توهین به مردم ایران تا حمله به بازیکنان تیم ملی

"مردمه بى همه چيز اینقدر مسئولين مسئولين نكنين همه چيز از شماست كه بر شماست " این ها حرفهای یک انسان روانی نیست

بلکه حرف های یکی از خواننده های پرطرفدار کشورمان است که بعد از وقوع زلزله و کشته شدن تعداد زیادی از هموطنان به مردم خود میگوید.

حتما در این سالهای اخیر خیلی پیش آمده که در خبرگزاری های مختلف تیترهایی را میخوانید که نشانگر آن است که باز امیرحسین مقصودلو(تتلو) به مردم توهین کرده است،وآنقدر تعداد این تیتر ها زیاد شده که دیگر مردم به این اتفاق عادت کرده اند و گویی همه چیز عادی است.

اما کجای دنیا یک هنرمند بعد از وقوع اتفاقی ناگوار مانند زلزله می آید و به مردم خود توهین میکند و آنها را مسبب اصلی این اتفاق میداند.

لطفا متن های زیر را بخوانید:

(((مردمه بى همه چيز انقدر مسئولين مسئولين نكنين !!!! همه چيز از شماست كه بر شماست !! انتخاب خودتون بود !! هنوز زجّه هام و فريادام دم انتخاباتو يادمه و هنوز اونهمه فحشايى كه به منو ناموسم دادين تاثيرش رو مغزمه !!! هنوز رقص ميليونيتون تو خيابون و شعار دادن عليه منه بد بخت و جيگيلى جيگيلى يادم نرفته !! حالا نوبت منه فحشتون بدم بى غيرتا !! اين شمايين كه باعث مرگ و زلزله شديد !! با اعمالتون !! با كوته فكريتون و با جهل و بى ادبى و بى غيرتيتون !! تقصير خودتونه !! هيچ وقت خدا به خاطر چهارتا مسئول يه كشورو تنبيه نميكنه !! امّا به خاطر بى رگ بودن مردم اون كشور حتما اين كارو حتما ميكنه !! سرتونو از تو برف بكشيد بيرون بى غيرتا !! ادم بى غيرتو بايد بد زد رنده كرد !! آدم بى رگ=انگل مملكت !

از من حال بهم زن ترين مردم دنيا! هر چه كنى به خود كنى و منتظر زلزله تو تهران باش با اين حجم از بد دهنى و بى شرفى !! من گفتم بى شرف ؟ بهم صدتا فحش خوار مادر دادن كه گفتم بى شرف !! بى شرفن !! اگه نبودن نميگفتم  انقدر حرف حق ميزنم تا چشتون دراد !! از هيچى هم نميترسم ! تهش مرگه...)))

 

بله اگر توجه کنید تنها یک بیمار روانی میتواند بعد از اتفاقی ناگوار چنین واکنشی نشان دهد، جالب است همین آقای تتلو کلی طرفدار هم دارد و همیشه عده ای هستند که میگویند او راست میگوید و از همینجا معلوم است که او تاثیر خود را گذاشته و افکار مسمومش را به ذهن عده ی زیادی تزریق کرده است.

اما این بازی تا کجا میخواهد ادامه داشته باشد؟ و چرا حرکات او برای مردم عادی شده است؟چرا کسی جلوی او را نمیگیرد؟

مگر غیر از این است که اگر فردی به تنها یک نفر توهین کند نشانه ی بیشعوری اوست و باید به قانون جوابگو باشد؟پس تکلیف کسی که به راحتی به یک ملت توهین میکند چیست؟

کاش جلوی این افراد مخرب هرچه زودتر گرفته شود تا این حرکات زشت او پای هنر و هنرمند این مملکت نوشته نشود...

امیر تتلو
توهین دوباره امیر تتلو به مردم ایران
2017 / 11 / 13
Amir tataloo Amir tataloo news آخرین خبر از امیر تتلو اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ امیر تتلو خبر جدید در مورد امیر تتلو خبرای جدید ازامیر تتلو درباره امیر تتلو
More