×
×  دانلود حجت اشرف زاده حمایت حجت اشرف زاده از کارلوس کی روش

حمایت حجت اشرف زاده از کارلوس کی روش

پرسپولیس دوره استانکو را بیشتر دوست داشتم

حجت اشرف زاده از جمله خوانندگانی است که طی سالیان اخیر مطرح شده و هم اکنون یکی از مردان محبوب عرصه موسیقی کشور به حساب می آید.

اشرف زاده در نمایشگاه مطبوعات خیلی به وضوح از علاقه اش به پرسپولیس حرف زد. وی که با متانت خاصی صحبت می کند، پیرامون علاقه خود به فوتبال گفت: برای هواداران عزیز استقلال احترام بسیار زیادی قائلم ولی من پرسپولیسی هستم و خیلی خوشحالم که شرایط پرسپولیس این روزها خوب ا ست ولی حتی در روزهایی که وضع پرسپولیس خوب نبود، بازهم حامی این تیم بودم. البته این را بگویم که پرسپولیس دهه ۷۰ را بیشتر دوست داشتم؛ پرسپولیس دوره استانکو.

اشرف زاده در رابطه با کارلوس کیروش هم نظر جالبی داشت و گفت: کارلوس ایرانی نیست ولی خیلی روی ایران تعصب دارد. فریادهایی که کنار زمین برای تیم ملی ایران می زند، به ما حس غرور می دهد.ا و روی تیم ما غیرت دارد.

Hojat Ashrafzadeh
پرسپولیس دوره استانکو را بیشتر دوست داشتمحجت اشرف زاده از جمله خوانندگانی است که طی سالیان اخیر مطرح شده و هم اکنون یکی از مردان محبوب عرصه موسیقی کشور به حساب می آید.اشرف زاده در نمایشگاه مطبوعات خیلی به وضوح از علاقه اش به پرسپولیس حرف زد. وی که با متانت خاصی صحبت می کند، پیرامون علاقه خود به فوتبال گفت: برای هواداران عزیز استقلال احترام بسیار زیادی قائلم ولی من پرسپولیسی هستم و خیلی خوشحالم که شرایط پرسپولیس این روزها خوب ا ست ولی حتی در روزهایی که وضع پرسپولیس خوب نبود، بازهم حامی این تیم بودم. البته این را بگویم که پرسپولیس دهه ۷۰ را بیشتر دوست داشتم؛ پرسپولیس دوره استانکو.اشرف زاده در رابطه با کارلوس کیروش هم نظر جالبی داشت و گفت: کارلوس ایرانی نیست ولی خیلی روی ایران تعصب دارد. فریادهایی که کنار زمین برای تیم ملی ایران می زند، به ما حس غرور می دهد.ا و روی تیم ما غیرت دارد.

پرسپولیس دوره استانکو را بیشتر دوست داشتم

حجت اشرف زاده از جمله خوانندگانی است که طی سالیان اخیر مطرح شده و هم اکنون یکی از مردان محبوب عرصه موسیقی کشور به حساب می آید.

اشرف زاده در نمایشگاه مطبوعات خیلی به وضوح از علاقه اش به پرسپولیس حرف زد. وی که با متانت خاصی صحبت می کند، پیرامون علاقه خود به فوتبال گفت: برای هواداران عزیز استقلال احترام بسیار زیادی قائلم ولی من پرسپولیسی هستم و خیلی خوشحالم که شرایط پرسپولیس این روزها خوب ا ست ولی حتی در روزهایی که وضع پرسپولیس خوب نبود، بازهم حامی این تیم بودم. البته این را بگویم که پرسپولیس دهه ۷۰ را بیشتر دوست داشتم؛ پرسپولیس دوره استانکو.

اشرف زاده در رابطه با کارلوس کیروش هم نظر جالبی داشت و گفت: کارلوس ایرانی نیست ولی خیلی روی ایران تعصب دارد. فریادهایی که کنار زمین برای تیم ملی ایران می زند، به ما حس غرور می دهد.ا و روی تیم ما غیرت دارد.

حجت اشرف زاده
حمایت حجت اشرف زاده از کارلوس کی روش
2017 / 11 / 04
Hojat Ashrafzadeh Hojat Ashrafzadeh news آخرین خبر از حجت اشرف زاده اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حجت اشرف زاده خبر جدید در مورد حجت اشرف زاده خبرای جدید ازحجت اشرف زاده درباره حجت اشرف زاده
More