×
×  دانلود زلزله‌زدگان کمک رسانی اهالی ترانه به زلزله‌زدگان غرب کشور

کمک رسانی اهالی ترانه به زلزله‌زدگان غرب کشور

با همکاری جمعیت امام علی (ع)جمع‌آوری کمک‌های اهالی ترانه برای زلزله‌زدگان

پنج‌شنبه بیست و پنج آبان، جلسه هفتگی خانه ترانه با ویژه برنامه کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان غرب کشور برگزار شد.

در این جلسه به مدیریت روزبه بمانی، اجرا برعهده مهدی ایوبی بود و امیرحسین مساح به عنوان کارشناس حضور داشت.

جلسه با ترانه خوانی و نقد آثار آغاز شد و میلاد بابایی نیز دو قطعه را در حین جلسه به صورت زنده برای حاضرین اجرا کرد. اما ویژه برنامه این هفته، به زلزله زدگان استان‌های غرب کشور اختصاص داشت.

ابتدا امیر توده فلاح برای دقایقی به صحبت پرداخت و از لزوم کمک رسانی به ویژه در ماه‌های آینده و در فصل زمستان گفت. روزبه بمانی نیز همچنین به عنوان آخرین فرد پشت تریبون رفت و ضمن صحبت‌های کوتاهی، یک ترانه برای زلزله‌زدگان خواند.

انتهای این جلسه نیز با همکاری جمعیت امام علی (ع) کمک‌رسانی آغاز شد. در همین راستا بیش از شش میلیون تومان کمک نقدی و تعداد زیادی بسته‌هایی شامل مواد غذایی، پوشاک، لوازم بهداشتی و… جمع آوری شد.

گفتنی است، تمامی کمک‌های جمع آوری شده از امروز و به همت جمعیت امام علی (ع) به دست آسیب دیدگان در غرب کشور می‌رسد.

شایان ذکر است، جلسه بعدی خانه ترانه روز پنج‌شنبه دوم آذرماه در سالن سرنا برگزار خواهد شد.

Music and Art
با همکاری جمعیت امام علی (ع)جمع‌آوری کمک‌های اهالی ترانه برای زلزله‌زدگانپنج‌شنبه بیست و پنج آبان، جلسه هفتگی خانه ترانه با ویژه برنامه کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان غرب کشور برگزار شد.در این جلسه به مدیریت روزبه بمانی، اجرا برعهده مهدی ایوبی بود و امیرحسین مساح به عنوان کارشناس حضور داشت.جلسه با ترانه خوانی و نقد آثار آغاز شد و میلاد بابایی نیز دو قطعه را در حین جلسه به صورت زنده برای حاضرین اجرا کرد. اما ویژه برنامه این هفته، به زلزله زدگان استان‌های غرب کشور اختصاص داشت.ابتدا امیر توده فلاح برای دقایقی به صحبت پرداخت و از لزوم کمک رسانی به ویژه در ماه‌های آینده و در فصل زمستان گفت. روزبه بمانی نیز همچنین به عنوان آخرین فرد پشت تریبون رفت و ضمن صحبت‌های کوتاهی، یک ترانه برای زلزله‌زدگان خواند.انتهای این جلسه نیز با همکاری جمعیت امام علی (ع) کمک‌رسانی آغاز شد. در همین راستا بیش از شش میلیون تومان کمک نقدی و تعداد زیادی بسته‌هایی شامل مواد غذایی، پوشاک، لوازم بهداشتی و… جمع آوری شد.گفتنی است، تمامی کمک‌های جمع آوری شده از امروز و به همت جمعیت امام علی (ع) به دست آسیب دیدگان در غرب کشور می‌رسد.شایان ذکر است، جلسه بعدی خانه ترانه روز پنج‌شنبه دوم آذرماه در سالن سرنا برگزار خواهد شد.

با همکاری جمعیت امام علی (ع)جمع‌آوری کمک‌های اهالی ترانه برای زلزله‌زدگان

پنج‌شنبه بیست و پنج آبان، جلسه هفتگی خانه ترانه با ویژه برنامه کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان غرب کشور برگزار شد.

در این جلسه به مدیریت روزبه بمانی، اجرا برعهده مهدی ایوبی بود و امیرحسین مساح به عنوان کارشناس حضور داشت.

جلسه با ترانه خوانی و نقد آثار آغاز شد و میلاد بابایی نیز دو قطعه را در حین جلسه به صورت زنده برای حاضرین اجرا کرد. اما ویژه برنامه این هفته، به زلزله زدگان استان‌های غرب کشور اختصاص داشت.

ابتدا امیر توده فلاح برای دقایقی به صحبت پرداخت و از لزوم کمک رسانی به ویژه در ماه‌های آینده و در فصل زمستان گفت. روزبه بمانی نیز همچنین به عنوان آخرین فرد پشت تریبون رفت و ضمن صحبت‌های کوتاهی، یک ترانه برای زلزله‌زدگان خواند.

انتهای این جلسه نیز با همکاری جمعیت امام علی (ع) کمک‌رسانی آغاز شد. در همین راستا بیش از شش میلیون تومان کمک نقدی و تعداد زیادی بسته‌هایی شامل مواد غذایی، پوشاک، لوازم بهداشتی و… جمع آوری شد.

گفتنی است، تمامی کمک‌های جمع آوری شده از امروز و به همت جمعیت امام علی (ع) به دست آسیب دیدگان در غرب کشور می‌رسد.

شایان ذکر است، جلسه بعدی خانه ترانه روز پنج‌شنبه دوم آذرماه در سالن سرنا برگزار خواهد شد.

زلزله‌زدگان
کمک رسانی اهالی ترانه به زلزله‌زدگان غرب کشور
2017 / 11 / 18
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از زلزله‌زدگان اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد زلزله‌زدگان خبرای جدید اززلزله‌زدگان درباره زلزله‌زدگان زلزله‌زدگان
More