×
×  دانلود جشنواره موسیقی جاز برگزاری جشنواره موسیقی جاز در باکو

برگزاری جشنواره موسیقی جاز در باکو

همزمان با ایام محرم و صفر جشنواره موسیقی جاز در باکو برگزار شد

همزمان با ایام عزای محرم و صفر و در چارچوب سیاست های دولت جمهوری آذربایجان برای مقابله با احیای هویت شیعی این کشور

وزارت فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان، «جشنوازه موسیقی جاز» را در باکو برگزار کرد.

عدالت ولی اف، معاون وزیر فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان با تاکید بر اهمیت برگزاری «جشنواره موسیقی جاز» در باکو اعلام کرد به موازات این جشنواره ، برنامه های بین المللی دیگری در زمینه موسیقی در جمهوری آذربایجان برگزار شد. جشنواره جاز در باکو طی روزهای ۲۰ تا ۲۸ اکتبر جریان دارد.

More