×
×  دانلود سهیل محمودی معرفی داوران جایزه هنر و ادبیات محتشم

معرفی داوران جایزه هنر و ادبیات محتشم

معرفی داوران بخش شعر پنجمین جایزه هنر و ادبیات محتشم

سهیل محمودی دبیر بخش شعر پنجمین "جایزه هنر و ادبیات محتشم" در کنار ساعد باقری و محمد رضا محمدی نیکو آثار رسیده به دبیرخانه را داوری خواهند کرد.

بخش شعر در دو قالب "شعر کلاسیک و آزاد" برگزار می‌شود و شعرهای رسیده به جایزه محتشم بعد از اتمام مهلت ثبت نام دسته بندی و سپس وارد مرحله داوری خواهند شد.

حضور برای تمامی شاعران کشور آزاد است و آثار ارسالی باید در یک طرف برگه A4 تایپ و ارسال شود.

هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر با ارسال 5 اثر در این بخش شرکت کند.

پنجمین جایزه هنر و ادبیات محتشم آبان ماه سالجاری به همت اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود.

More