×
×  دانلود سهیل محمودی معرفی داوران جایزه هنر و ادبیات محتشم

معرفی داوران جایزه هنر و ادبیات محتشم

معرفی داوران بخش شعر پنجمین جایزه هنر و ادبیات محتشم

سهیل محمودی دبیر بخش شعر پنجمین "جایزه هنر و ادبیات محتشم" در کنار ساعد باقری و محمد رضا محمدی نیکو آثار رسیده به دبیرخانه را داوری خواهند کرد.

بخش شعر در دو قالب "شعر کلاسیک و آزاد" برگزار می‌شود و شعرهای رسیده به جایزه محتشم بعد از اتمام مهلت ثبت نام دسته بندی و سپس وارد مرحله داوری خواهند شد.

حضور برای تمامی شاعران کشور آزاد است و آثار ارسالی باید در یک طرف برگه A4 تایپ و ارسال شود.

هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر با ارسال 5 اثر در این بخش شرکت کند.

پنجمین جایزه هنر و ادبیات محتشم آبان ماه سالجاری به همت اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود.

Music and Art
معرفی داوران بخش شعر پنجمین جایزه هنر و ادبیات محتشمسهیل محمودی دبیر بخش شعر پنجمین "جایزه هنر و ادبیات محتشم" در کنار ساعد باقری و محمد رضا محمدی نیکو آثار رسیده به دبیرخانه را داوری خواهند کرد.بخش شعر در دو قالب "شعر کلاسیک و آزاد" برگزار می‌شود و شعرهای رسیده به جایزه محتشم بعد از اتمام مهلت ثبت نام دسته بندی و سپس وارد مرحله داوری خواهند شد.حضور برای تمامی شاعران کشور آزاد است و آثار ارسالی باید در یک طرف برگه A4 تایپ و ارسال شود.هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر با ارسال 5 اثر در این بخش شرکت کند.پنجمین جایزه هنر و ادبیات محتشم آبان ماه سالجاری به همت اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود.

معرفی داوران بخش شعر پنجمین جایزه هنر و ادبیات محتشم

سهیل محمودی دبیر بخش شعر پنجمین "جایزه هنر و ادبیات محتشم" در کنار ساعد باقری و محمد رضا محمدی نیکو آثار رسیده به دبیرخانه را داوری خواهند کرد.

بخش شعر در دو قالب "شعر کلاسیک و آزاد" برگزار می‌شود و شعرهای رسیده به جایزه محتشم بعد از اتمام مهلت ثبت نام دسته بندی و سپس وارد مرحله داوری خواهند شد.

حضور برای تمامی شاعران کشور آزاد است و آثار ارسالی باید در یک طرف برگه A4 تایپ و ارسال شود.

هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر با ارسال 5 اثر در این بخش شرکت کند.

پنجمین جایزه هنر و ادبیات محتشم آبان ماه سالجاری به همت اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود.

سهیل محمودی
معرفی داوران جایزه هنر و ادبیات محتشم
2017 / 10 / 21
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از سهیل محمودی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد سهیل محمودی خبرای جدید ازسهیل محمودی دانلود آهنگ جدید دانلود آهنگ جدید سهیل محمودی دانلود آهنگ سهیل محمودی به نام معرفی داوران جایزه هنر و ادبیات محتشم به همراه متن دانلود آهنگ معرفی داوران جایزه هنر و ادبیات محتشم از سهیل محمودی دانلود آهنگ های سهیل محمودی درباره سهیل محمودی سهیل محمودی
More