×
×  دانلود سینا سرلک گلایه سینا سرلک در شب تولدش

گلایه سینا سرلک در شب تولدش

پست گلایه آمیز سینا سرلک در آستانه ی 36 سالگی

شب تولد خواننده ی جوان و محبوب موسیقی ایران

گراتومیک-سینا سرلک خواننده ی محبوب ایرانی درشب تولد خود پستی را در اینستاگرام منتشر کرد که نشان میدهد از دوستان و هنرمندان دل خوشی ندارد. او در این پست به بی وفایی ها و نارفیقی ها اشاره کرد و همانطور که میدانید او در این سالهای اخیر با محسن چاوشی مشکلاتی داشت و سینا سرلک بجز این مشکلات حواشی دیگری نداشت، اما با این حال نمیتوان گفت این پست و گلایه ی او به این حواشی مربوط بوده و یا منظور او افراد دیگری بوده است.

متن منتشر شده توسط سینا سرلک:

36 سال از بودنم در این جهان میگذرد

از 3 سالگی با صدای هواپیمای جنگنده،بمباران وآژیر خطر آشنا شدم واین دلهره و غم در وجودم ماند.

از آن سال تا به امروز یک روز خوش ندیده ام و رنج بسیار کشیده ام و این رنج هرسال همراه با شناخت بیشترم از محیط پیرامون و مسیری که در هنر طی کرده ام کمتر که نشد هیچ،بلکه بیشتر و بیشتر شد.

بی وفایی ها دیدم، نامردی ها دیدم ، دروغ های بسیار شنیدم و نا رفیقی های بسیار را شاهد بودم.

هرسال 6 آبان که میرسد با خودم میگویم ، تا کی قرار است این رنج ادامه داشته باشد.

ممنون از شما دوستان و عزیزانی که از چند روز پیش پیامهای پر مهر برای تولدم فرستادید.

  

منبع:وب سایت گراتومیک

 

sina sarlak
پست گلایه آمیز سینا سرلک در آستانه ی 36 سالگیشب تولد خواننده ی جوان و محبوب موسیقی ایرانگراتومیک-سینا سرلک خواننده ی محبوب ایرانی درشب تولد خود پستی را در اینستاگرام منتشر کرد که نشان میدهد از دوستان و هنرمندان دل خوشی ندارد. او در این پست به بی وفایی ها و نارفیقی ها اشاره کرد و همانطور که میدانید او در این سالهای اخیر با محسن چاوشی مشکلاتی داشت و سینا سرلک بجز این مشکلات حواشی دیگری نداشت، اما با این حال نمیتوان گفت این پست و گلایه ی او به این حواشی مربوط بوده و یا منظور او افراد دیگری بوده است.متن منتشر شده توسط سینا سرلک:36 سال از بودنم در این جهان میگذرداز 3 سالگی با صدای هواپیمای جنگنده،بمباران وآژیر خطر آشنا شدم واین دلهره و غم در وجودم ماند.از آن سال تا به امروز یک روز خوش ندیده ام و رنج بسیار کشیده ام و این رنج هرسال همراه با شناخت بیشترم از محیط پیرامون و مسیری که در هنر طی کرده ام کمتر که نشد هیچ،بلکه بیشتر و بیشتر شد.بی وفایی ها دیدم، نامردی ها دیدم ، دروغ های بسیار شنیدم و نا رفیقی های بسیار را شاهد بودم.هرسال 6 آبان که میرسد با خودم میگویم ، تا کی قرار است این رنج ادامه داشته باشد.ممنون از شما دوستان و عزیزانی که از چند روز پیش پیامهای پر مهر برای تولدم فرستادید.  منبع:وب سایت گراتومیک 

پست گلایه آمیز سینا سرلک در آستانه ی 36 سالگی

شب تولد خواننده ی جوان و محبوب موسیقی ایران

گراتومیک-سینا سرلک خواننده ی محبوب ایرانی درشب تولد خود پستی را در اینستاگرام منتشر کرد که نشان میدهد از دوستان و هنرمندان دل خوشی ندارد. او در این پست به بی وفایی ها و نارفیقی ها اشاره کرد و همانطور که میدانید او در این سالهای اخیر با محسن چاوشی مشکلاتی داشت و سینا سرلک بجز این مشکلات حواشی دیگری نداشت، اما با این حال نمیتوان گفت این پست و گلایه ی او به این حواشی مربوط بوده و یا منظور او افراد دیگری بوده است.

متن منتشر شده توسط سینا سرلک:

36 سال از بودنم در این جهان میگذرد

از 3 سالگی با صدای هواپیمای جنگنده،بمباران وآژیر خطر آشنا شدم واین دلهره و غم در وجودم ماند.

از آن سال تا به امروز یک روز خوش ندیده ام و رنج بسیار کشیده ام و این رنج هرسال همراه با شناخت بیشترم از محیط پیرامون و مسیری که در هنر طی کرده ام کمتر که نشد هیچ،بلکه بیشتر و بیشتر شد.

بی وفایی ها دیدم، نامردی ها دیدم ، دروغ های بسیار شنیدم و نا رفیقی های بسیار را شاهد بودم.

هرسال 6 آبان که میرسد با خودم میگویم ، تا کی قرار است این رنج ادامه داشته باشد.

ممنون از شما دوستان و عزیزانی که از چند روز پیش پیامهای پر مهر برای تولدم فرستادید.

  

منبع:وب سایت گراتومیک

 
سینا سرلک
گلایه سینا سرلک در شب تولدش
2017 / 10 / 27
Sina Sarlak Sina Sarlak news آخرین خبر از سینا سرلک اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد سینا سرلک خبرای جدید ازسینا سرلک درباره سینا سرلک سینا سرلک
More