×
×  دانلود غلامرضا صنعتگر انتقاد غلامرضا صنعتگر از مسئولین

انتقاد غلامرضا صنعتگر از مسئولین

ارگان‌ها دستمزد اجراهایم را نمی دهند

هزینه سنگین بیمارستان

گراتومیک - خواننده موسیقی پاپ از بی توجهی برخی از مدیران به وضعیت وی که مدت هاست با بیماری دست و پنجه نرم می کند، انتقاد کرد و گفت ارگان هایی که برای آنها اجرا داشته دستمزد وی را نمی دهند.

غلامرضا صنعتگر خواننده موسیقی پاپ کشورمان که این روزها در بستر بیماری است همچنان با مشکل ویزا برای سفر به آلمان و پرداخت نشدن مطالبات مالی خود از ارگان ها و مجموعه های مختلف رو به روست آن هم در شرایطی که به توصیه پزشکان معالج وی باید هرچه زودتر برای تکمیل مراحل درمان به خارج از کشور سفر کند.

صنعتگر در این باره گفت: بنده نیمی از سال گذشته را در بیمارستان بستری بودم و نتوانستم در حرفه خود فعالیتی داشته باشم و در این مدت هزینه های بالای درمان را خودم متقبل شدم. جالب اینجاست حتی مطالبات مالی خود از ارگان ها و مجموعه های مختلف را هم دریافت نکرده ام و با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی خانواده ام و تعدادی از مسئولان از جمله آقای هاشمی وزیر بهداشت و تیم پزشکی، مشکلات مرتفع نشده است.

این خواننده موسیقی پاپ با اشاره به وعده های عملی نشده برخی از مسئولان در روزهایی که وی در بیمارستان کسرای تهران بستری بود، توضیح داد: متاسفانه طی این مدت به هیچ کدام از وعده‌هایی که توسط متولیان به من داده شد، عمل نشد و این حرف ها فقط در حد شعار و گزارش باقی ماند.

صنعتگر که طی سال های اخیر آثار متعددی را برای نهادها و ارگان های مختلف تولید کرده است، تصریح کرد: در این شرایط دریافت مطالبات مالی برای من بسیار مهم است، زیرا پیگیری این مطالبات حق من است. من هرگز برای درمان خود از کسی کمکی نخواسته و نمی‌خواهم. فقط خوب است افراد و ارگان ها و مجموعه‌هایی که به بنده بدهکارند کمی انصاف داشته باشند و با خود فکر کنند اگر در شرایط من بودند و ۶ ماه تا یک سال در بیمارستان بودند چگونه از پس این همه هزینه برمی آمدند؟ آیا این انسانی است که مطالبات به حق من را هر روز با یک دلیل بی ارزش نمی‌دهند.

وی در بخش پایانی صحبت های خود گفت: با اینکه دوستان شرایط فعلی من را می‌دانند فقط به گفتگوهای شعاری بسنده می کنند. باور کنید در این مدت از بس وعده شنیده ام خسته تر شده ام. من از خداوند حکیم شاکرم که تا به حال من را به حال خود رها نکرده و در بدترین اوضاع و احوال جسمی که در هیچ علم پزشکی نمی گنجد به بنده و خانواده ام عنایت کرده است. من باز هم از وزیر بهداشت و تیم پزشکی تعیین شده از طرف وی و محمد آشوری نماینده حوزه انتخابیه بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی تشکر می کنم، زیرا تنها نهادی بودند که به حرف های خود عمل کرده و در بهبود نسبی بنده با دلسوزی تمام تلاش کردند.

   

Gholamreza Sanaatgar
ارگان‌ها دستمزد اجراهایم را نمی دهندهزینه سنگین بیمارستانگراتومیک - خواننده موسیقی پاپ از بی توجهی برخی از مدیران به وضعیت وی که مدت هاست با بیماری دست و پنجه نرم می کند، انتقاد کرد و گفت ارگان هایی که برای آنها اجرا داشته دستمزد وی را نمی دهند.غلامرضا صنعتگر خواننده موسیقی پاپ کشورمان که این روزها در بستر بیماری است همچنان با مشکل ویزا برای سفر به آلمان و پرداخت نشدن مطالبات مالی خود از ارگان ها و مجموعه های مختلف رو به روست آن هم در شرایطی که به توصیه پزشکان معالج وی باید هرچه زودتر برای تکمیل مراحل درمان به خارج از کشور سفر کند.صنعتگر در این باره گفت: بنده نیمی از سال گذشته را در بیمارستان بستری بودم و نتوانستم در حرفه خود فعالیتی داشته باشم و در این مدت هزینه های بالای درمان را خودم متقبل شدم. جالب اینجاست حتی مطالبات مالی خود از ارگان ها و مجموعه های مختلف را هم دریافت نکرده ام و با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی خانواده ام و تعدادی از مسئولان از جمله آقای هاشمی وزیر بهداشت و تیم پزشکی، مشکلات مرتفع نشده است.این خواننده موسیقی پاپ با اشاره به وعده های عملی نشده برخی از مسئولان در روزهایی که وی در بیمارستان کسرای تهران بستری بود، توضیح داد: متاسفانه طی این مدت به هیچ کدام از وعده‌هایی که توسط متولیان به من داده شد، عمل نشد و این حرف ها فقط در حد شعار و گزارش باقی ماند.صنعتگر که طی سال های اخیر آثار متعددی را برای نهادها و ارگان های مختلف تولید کرده است، تصریح کرد: در این شرایط دریافت مطالبات مالی برای من بسیار مهم است، زیرا پیگیری این مطالبات حق من است. من هرگز برای درمان خود از کسی کمکی نخواسته و نمی‌خواهم. فقط خوب است افراد و ارگان ها و مجموعه‌هایی که به بنده بدهکارند کمی انصاف داشته باشند و با خود فکر کنند اگر در شرایط من بودند و ۶ ماه تا یک سال در بیمارستان بودند چگونه از پس این همه هزینه برمی آمدند؟ آیا این انسانی است که مطالبات به حق من را هر روز با یک دلیل بی ارزش نمی‌دهند.وی در بخش پایانی صحبت های خود گفت: با اینکه دوستان شرایط فعلی من را می‌دانند فقط به گفتگوهای شعاری بسنده می کنند. باور کنید در این مدت از بس وعده شنیده ام خسته تر شده ام. من از خداوند حکیم شاکرم که تا به حال من را به حال خود رها نکرده و در بدترین اوضاع و احوال جسمی که در هیچ علم پزشکی نمی گنجد به بنده و خانواده ام عنایت کرده است. من باز هم از وزیر بهداشت و تیم پزشکی تعیین شده از طرف وی و محمد آشوری نماینده حوزه انتخابیه بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی تشکر می کنم، زیرا تنها نهادی بودند که به حرف های خود عمل کرده و در بهبود نسبی بنده با دلسوزی تمام تلاش کردند.   

ارگان‌ها دستمزد اجراهایم را نمی دهند

هزینه سنگین بیمارستان

گراتومیک - خواننده موسیقی پاپ از بی توجهی برخی از مدیران به وضعیت وی که مدت هاست با بیماری دست و پنجه نرم می کند، انتقاد کرد و گفت ارگان هایی که برای آنها اجرا داشته دستمزد وی را نمی دهند.

غلامرضا صنعتگر خواننده موسیقی پاپ کشورمان که این روزها در بستر بیماری است همچنان با مشکل ویزا برای سفر به آلمان و پرداخت نشدن مطالبات مالی خود از ارگان ها و مجموعه های مختلف رو به روست آن هم در شرایطی که به توصیه پزشکان معالج وی باید هرچه زودتر برای تکمیل مراحل درمان به خارج از کشور سفر کند.

صنعتگر در این باره گفت: بنده نیمی از سال گذشته را در بیمارستان بستری بودم و نتوانستم در حرفه خود فعالیتی داشته باشم و در این مدت هزینه های بالای درمان را خودم متقبل شدم. جالب اینجاست حتی مطالبات مالی خود از ارگان ها و مجموعه های مختلف را هم دریافت نکرده ام و با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی خانواده ام و تعدادی از مسئولان از جمله آقای هاشمی وزیر بهداشت و تیم پزشکی، مشکلات مرتفع نشده است.

این خواننده موسیقی پاپ با اشاره به وعده های عملی نشده برخی از مسئولان در روزهایی که وی در بیمارستان کسرای تهران بستری بود، توضیح داد: متاسفانه طی این مدت به هیچ کدام از وعده‌هایی که توسط متولیان به من داده شد، عمل نشد و این حرف ها فقط در حد شعار و گزارش باقی ماند.

صنعتگر که طی سال های اخیر آثار متعددی را برای نهادها و ارگان های مختلف تولید کرده است، تصریح کرد: در این شرایط دریافت مطالبات مالی برای من بسیار مهم است، زیرا پیگیری این مطالبات حق من است. من هرگز برای درمان خود از کسی کمکی نخواسته و نمی‌خواهم. فقط خوب است افراد و ارگان ها و مجموعه‌هایی که به بنده بدهکارند کمی انصاف داشته باشند و با خود فکر کنند اگر در شرایط من بودند و ۶ ماه تا یک سال در بیمارستان بودند چگونه از پس این همه هزینه برمی آمدند؟ آیا این انسانی است که مطالبات به حق من را هر روز با یک دلیل بی ارزش نمی‌دهند.

وی در بخش پایانی صحبت های خود گفت: با اینکه دوستان شرایط فعلی من را می‌دانند فقط به گفتگوهای شعاری بسنده می کنند. باور کنید در این مدت از بس وعده شنیده ام خسته تر شده ام. من از خداوند حکیم شاکرم که تا به حال من را به حال خود رها نکرده و در بدترین اوضاع و احوال جسمی که در هیچ علم پزشکی نمی گنجد به بنده و خانواده ام عنایت کرده است. من باز هم از وزیر بهداشت و تیم پزشکی تعیین شده از طرف وی و محمد آشوری نماینده حوزه انتخابیه بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی تشکر می کنم، زیرا تنها نهادی بودند که به حرف های خود عمل کرده و در بهبود نسبی بنده با دلسوزی تمام تلاش کردند.

   
غلامرضا صنعتگر
انتقاد غلامرضا صنعتگر از مسئولین
2018 / 07 / 10
Gholamreza Sanaatgar Gholamreza Sanaatgar news آخرین خبر از غلامرضا صنعتگر اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد غلامرضا صنعتگر خبرای جدید ازغلامرضا صنعتگر درباره غلامرضا صنعتگر غلامرضا صنعتگر
More