×
×  دانلود لوریس چکناواریان تبریک فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی به لوریس چکناواریان

تبریک فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی به لوریس چکناواریان

برگزیده­ شدن لوریس چکناواریان در سومین دوره جایزه سرو ایرانی

فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درپی برگزیده­ شدن لوریس چکناواریان در سومین دوره «جایزه سرو ایرانی» پیام تبریکی را منتشر کرد.

گراتومیک - در متن پیام تبریک فرزاد طالبی به لوریس چکناواریان چنین آمده است:

 

باسمه تعالی

استاد گرانمایه، جناب آقای لوریس چکناواریان

با سلام و احترام

انتخاب جناب عالی به عنوان چهره ء برگزیده ء سومین دوره ء "جایزه ء سرو ایرانی" ، نشان از مجموعه ء شایستگی ها ی شما و حضور دیرپایتان در عرصه ء آفرینش آثاری درخشان در گستره ء موسیقی ایران است که علاوه بر کمال و زیبایی، ریشه درفرهنگ و هنر این خاک آسمانی دارند.

حضور ارزشمندی که اینک، در فرصت تقدیم "تندیس سرو سایه فکن" ، از سوی انجمن های فرهنگی و علمی غیردولتی کشور ، مورد تقدیر قرار می گیرد.

ضمن تبریک این انتخاب بجا، تداوم سربلندی و سلامتی تان را از درگاه پروردگار متعال ، آرزومندم.

فرزاد طالبی

مدیر کل دفتر موسیقی

   

Loris Tjeknavorian
برگزیده­ شدن لوریس چکناواریان در سومین دوره جایزه سرو ایرانیفرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درپی برگزیده­ شدن لوریس چکناواریان در سومین دوره «جایزه سرو ایرانی» پیام تبریکی را منتشر کرد.گراتومیک - در متن پیام تبریک فرزاد طالبی به لوریس چکناواریان چنین آمده است: باسمه تعالیاستاد گرانمایه، جناب آقای لوریس چکناواریانبا سلام و احترامانتخاب جناب عالی به عنوان چهره ء برگزیده ء سومین دوره ء "جایزه ء سرو ایرانی" ، نشان از مجموعه ء شایستگی ها ی شما و حضور دیرپایتان در عرصه ء آفرینش آثاری درخشان در گستره ء موسیقی ایران است که علاوه بر کمال و زیبایی، ریشه درفرهنگ و هنر این خاک آسمانی دارند.حضور ارزشمندی که اینک، در فرصت تقدیم "تندیس سرو سایه فکن" ، از سوی انجمن های فرهنگی و علمی غیردولتی کشور ، مورد تقدیر قرار می گیرد.ضمن تبریک این انتخاب بجا، تداوم سربلندی و سلامتی تان را از درگاه پروردگار متعال ، آرزومندم.فرزاد طالبیمدیر کل دفتر موسیقی   

برگزیده­ شدن لوریس چکناواریان در سومین دوره جایزه سرو ایرانی

فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درپی برگزیده­ شدن لوریس چکناواریان در سومین دوره «جایزه سرو ایرانی» پیام تبریکی را منتشر کرد.

گراتومیک - در متن پیام تبریک فرزاد طالبی به لوریس چکناواریان چنین آمده است:

 

باسمه تعالی

استاد گرانمایه، جناب آقای لوریس چکناواریان

با سلام و احترام

انتخاب جناب عالی به عنوان چهره ء برگزیده ء سومین دوره ء "جایزه ء سرو ایرانی" ، نشان از مجموعه ء شایستگی ها ی شما و حضور دیرپایتان در عرصه ء آفرینش آثاری درخشان در گستره ء موسیقی ایران است که علاوه بر کمال و زیبایی، ریشه درفرهنگ و هنر این خاک آسمانی دارند.

حضور ارزشمندی که اینک، در فرصت تقدیم "تندیس سرو سایه فکن" ، از سوی انجمن های فرهنگی و علمی غیردولتی کشور ، مورد تقدیر قرار می گیرد.

ضمن تبریک این انتخاب بجا، تداوم سربلندی و سلامتی تان را از درگاه پروردگار متعال ، آرزومندم.

فرزاد طالبی

مدیر کل دفتر موسیقی

   
لوریس چکناواریان
تبریک فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی به لوریس چکناواریان
2018 / 03 / 11
Loris Tjeknavorian Loris Tjeknavorian news آخرین خبر از لوریس چکناواریان اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد لوریس چکناواریان خبرای جدید ازلوریس چکناواریان درباره لوریس چکناواریان لوریس چکناواریان
More