×
×  دانلود بانوان نوازنده ایرانى اجرای بانوان نوازنده ایرانى در اوکراین

اجرای بانوان نوازنده ایرانى در اوکراین

با حضور در اركستر ارگانی زال

بانوان نوازنده ایرانى در اوکراین به عنوان سولیست روى صحنه مى‌روند

عصر چهارشنبه ارکستر «ارگانی زال» کیف به رهبری «بوگدان پلیش» در حالی روی صحنه خواهد رفت که سه نفر از نوازندگان گروه خنیاگران مهر به عنوان سولیست این ارکستر را همراهی می‌کنند.

شیما شاه محمدی به عنوان نوازنده قیچک، هیلا فیض پور به عنوان نوازنده تار و صدا سدیفی به عنوان نوازنده قانون روی صحنه خواهند رفت.

در طی این کنسرت قطعاتی از ساخته های بهزاد عبدی مانند تکسوار، با باران مى رقصد، پرواز، شورج بار، کامران و… اجرا خواهند شد. برخی از این قطعات طی کنسرت های پیشین گروه خنیاگران مهر در تالار وحدت اجرا شده بود.

shima shah mohamadi
با حضور در اركستر ارگانی زالبانوان نوازنده ایرانى در اوکراین به عنوان سولیست روى صحنه مى‌روندعصر چهارشنبه ارکستر «ارگانی زال» کیف به رهبری «بوگدان پلیش» در حالی روی صحنه خواهد رفت که سه نفر از نوازندگان گروه خنیاگران مهر به عنوان سولیست این ارکستر را همراهی می‌کنند.شیما شاه محمدی به عنوان نوازنده قیچک، هیلا فیض پور به عنوان نوازنده تار و صدا سدیفی به عنوان نوازنده قانون روی صحنه خواهند رفت.در طی این کنسرت قطعاتی از ساخته های بهزاد عبدی مانند تکسوار، با باران مى رقصد، پرواز، شورج بار، کامران و… اجرا خواهند شد. برخی از این قطعات طی کنسرت های پیشین گروه خنیاگران مهر در تالار وحدت اجرا شده بود.

با حضور در اركستر ارگانی زال

بانوان نوازنده ایرانى در اوکراین به عنوان سولیست روى صحنه مى‌روند

عصر چهارشنبه ارکستر «ارگانی زال» کیف به رهبری «بوگدان پلیش» در حالی روی صحنه خواهد رفت که سه نفر از نوازندگان گروه خنیاگران مهر به عنوان سولیست این ارکستر را همراهی می‌کنند.

شیما شاه محمدی به عنوان نوازنده قیچک، هیلا فیض پور به عنوان نوازنده تار و صدا سدیفی به عنوان نوازنده قانون روی صحنه خواهند رفت.

در طی این کنسرت قطعاتی از ساخته های بهزاد عبدی مانند تکسوار، با باران مى رقصد، پرواز، شورج بار، کامران و… اجرا خواهند شد. برخی از این قطعات طی کنسرت های پیشین گروه خنیاگران مهر در تالار وحدت اجرا شده بود.

بانوان نوازنده ایرانى
اجرای بانوان نوازنده ایرانى در اوکراین

2017 / 11 / 23
shima shah mohamadi shima shah mohamadi news آخرین خبر از بانوان نوازنده ایرانى اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ بانوان نوازنده ایرانى خبر جدید در مورد بانوان نوازنده ایرانى خبرای جدید ازبانوان نوازنده ایرانى درباره بانوان نوازنده ایرانى
More