×
×  دانلود رضا فکری رضا فکری در سولیست اپرا هاوس آنتالیا

رضا فکری در سولیست اپرا هاوس آنتالیا

رضا فکری سولیست اپرا هاوس آنتالیا شد

مهرماه سال جاری با اعلام نیاز اپرای آنتالیا به یک سولیست تنور و با توجه به حضور مستمر علی رهبری در این شهر ترکیه، رضا فکری توسط علی رهبری به مدیریت اپرا معرفی شد.

در روز ششم اکتبر کمیسیونی در اپرای آنتالیا با حضور مدیریت، رهبر، دو سولیست و پیانیست اپرا برگزار شد که رضا فکری در جمع آنها به اجرای چند آریا از اپرای فلوت سحرآمیز و صیادان مروارید پرداخت و پس از آن به عنوان سولیست تنور این اپرا هاوس انتخاب شد.

رضا فکری (متولد١٣٧١) در نوجوانی با دیدن یکی از کنسرت‌های ارکستر سمفونیک تهران به موسیقی کلاسیک علاقه مند شد. او تئوری موسیقی و سلفژ را نزد علیرضا شفقی نژاد، لوریس هویان و آیدین صمیمی مفخم فراگرفت و آواز کلاسیک را نیز با لوریس هویان و گوکسای یاران (سولیست ترکیه ای) کار کرد. او با گروه های کر زیادی از جمله کر ارکستر سمفونیک تهران، ارکستر سمفونیک صدا و سیما، آواسا و … آواز خواند و با برگزاری رسیتال های آوازی کم کم خود را با عنوان سولیست مطرح کرد و در کنسرت های گروه کر آواسا سولیست تنور شد.

با حضور علی رهبری در ارکستر سمفونیک تهران، رضا فکری سولوی تنور کارمینا بورانا و قطعه علمدار به آهنگسازی پوریا خادم را به رهبری علی رهبری اجرا کرد. حالا رضا فکری اولین جوان سولیست تنور ایرانی است که در اپرا هاوس آنتالیا حضور خواهد داشت.

اپرای ترکیه دارای سالن هایی در شهرهای آنکارا، استانبول، آنتالیا، ازمیر، مرسین و سامسون است و تحت نظر وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه اداره می‌شود.

Music and Art
رضا فکری سولیست اپرا هاوس آنتالیا شدمهرماه سال جاری با اعلام نیاز اپرای آنتالیا به یک سولیست تنور و با توجه به حضور مستمر علی رهبری در این شهر ترکیه، رضا فکری توسط علی رهبری به مدیریت اپرا معرفی شد.در روز ششم اکتبر کمیسیونی در اپرای آنتالیا با حضور مدیریت، رهبر، دو سولیست و پیانیست اپرا برگزار شد که رضا فکری در جمع آنها به اجرای چند آریا از اپرای فلوت سحرآمیز و صیادان مروارید پرداخت و پس از آن به عنوان سولیست تنور این اپرا هاوس انتخاب شد.رضا فکری (متولد١٣٧١) در نوجوانی با دیدن یکی از کنسرت‌های ارکستر سمفونیک تهران به موسیقی کلاسیک علاقه مند شد. او تئوری موسیقی و سلفژ را نزد علیرضا شفقی نژاد، لوریس هویان و آیدین صمیمی مفخم فراگرفت و آواز کلاسیک را نیز با لوریس هویان و گوکسای یاران (سولیست ترکیه ای) کار کرد. او با گروه های کر زیادی از جمله کر ارکستر سمفونیک تهران، ارکستر سمفونیک صدا و سیما، آواسا و … آواز خواند و با برگزاری رسیتال های آوازی کم کم خود را با عنوان سولیست مطرح کرد و در کنسرت های گروه کر آواسا سولیست تنور شد.با حضور علی رهبری در ارکستر سمفونیک تهران، رضا فکری سولوی تنور کارمینا بورانا و قطعه علمدار به آهنگسازی پوریا خادم را به رهبری علی رهبری اجرا کرد. حالا رضا فکری اولین جوان سولیست تنور ایرانی است که در اپرا هاوس آنتالیا حضور خواهد داشت.اپرای ترکیه دارای سالن هایی در شهرهای آنکارا، استانبول، آنتالیا، ازمیر، مرسین و سامسون است و تحت نظر وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه اداره می‌شود.

رضا فکری سولیست اپرا هاوس آنتالیا شد

مهرماه سال جاری با اعلام نیاز اپرای آنتالیا به یک سولیست تنور و با توجه به حضور مستمر علی رهبری در این شهر ترکیه، رضا فکری توسط علی رهبری به مدیریت اپرا معرفی شد.

در روز ششم اکتبر کمیسیونی در اپرای آنتالیا با حضور مدیریت، رهبر، دو سولیست و پیانیست اپرا برگزار شد که رضا فکری در جمع آنها به اجرای چند آریا از اپرای فلوت سحرآمیز و صیادان مروارید پرداخت و پس از آن به عنوان سولیست تنور این اپرا هاوس انتخاب شد.

رضا فکری (متولد١٣٧١) در نوجوانی با دیدن یکی از کنسرت‌های ارکستر سمفونیک تهران به موسیقی کلاسیک علاقه مند شد. او تئوری موسیقی و سلفژ را نزد علیرضا شفقی نژاد، لوریس هویان و آیدین صمیمی مفخم فراگرفت و آواز کلاسیک را نیز با لوریس هویان و گوکسای یاران (سولیست ترکیه ای) کار کرد. او با گروه های کر زیادی از جمله کر ارکستر سمفونیک تهران، ارکستر سمفونیک صدا و سیما، آواسا و … آواز خواند و با برگزاری رسیتال های آوازی کم کم خود را با عنوان سولیست مطرح کرد و در کنسرت های گروه کر آواسا سولیست تنور شد.

با حضور علی رهبری در ارکستر سمفونیک تهران، رضا فکری سولوی تنور کارمینا بورانا و قطعه علمدار به آهنگسازی پوریا خادم را به رهبری علی رهبری اجرا کرد. حالا رضا فکری اولین جوان سولیست تنور ایرانی است که در اپرا هاوس آنتالیا حضور خواهد داشت.

اپرای ترکیه دارای سالن هایی در شهرهای آنکارا، استانبول، آنتالیا، ازمیر، مرسین و سامسون است و تحت نظر وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه اداره می‌شود.

رضا فکری
رضا فکری در سولیست اپرا هاوس آنتالیا
2017 / 10 / 29
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از رضا فکری اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد رضا فکری خبرای جدید ازرضا فکری درباره رضا فکری رضا فکری
More