×
×  دانلود اُلافور آرنالدز اجرای اُلافور آرنالدز هنرمند مطرح ایسلندی در تهران

اجرای اُلافور آرنالدز هنرمند مطرح ایسلندی در تهران

هنرمند مطرح سبک امبینت-الکترونیک به ایران می‌آید

اُلافور آرنالدز در تهران روی صحنه می‌رود

اُالافور آرنالدز موسیقدان ایسلندی که در میان نسل جوان ایرانی بسیار محبوب است به‌زودی در تهران روی صحنه می‌رود.

آرنالدز به دعوت عمارت روبه‌رو آذر ماه در تهران روی صحنه خواهد رفت. آرنالدز که در حال حاضر ۳۱ ساله است تا کنون دو ای.پی و سه آلبوم شخصی منتشر کرده و در هشت اثر با هنرمندان دیگر مثل نیلز فرام و آرنو دان همکاری داشته است. آرنالدز در سال ۲۰۱۴ برای ساختن موسیقی متن سریال مشهور شبکه بی.بی.سی با عنوان Broadchurch جایزه بفتا دریافت کرد که جایزه‌ای معادل اسکار در کشور انگلیس است. او تا کنون برای اثر تصویری (فیلم‌های کوتاه و بلند و سریال تلویزیونی) موسیقی متن ساخته است.

آرنالدز اولین آلبومش را با عنوان «Eulogy for Evolution» در ۲۱ سالگی منتشر کرد و به‌واسطۀ توجهی که منتقدان به آلبوم داشتند راه خودش را در مسیر تولید موسیقی باز کرد. این آلبوم اخیرا توسط نیلز فرام ریمستر شده است. در سال ۲۰۱۰ آلبوم دومش با نام « …And They Have Escaped the Weight of Darkness» منتشر شد و پس از این بود که همکاری‌های متعدد او با هنرمندان دیگر آغاز شده بود. در سال ۲۰۱۳ هم آلبوم « For Now I Am Winter» را ارائه داد. بعد از این با آلیس سارا اوت، پیانیست دو رگه آلمانی-ژاپنی پروژه‌ای روی آثار شوپن آغاز کرد که ماحصل آلبوم مشترکی بود با عنوان «The Chopin Project» و در سال ۲۰۱۵ منتشر شد.

آرنالدز که در آغازِ کار، نوازندۀ درامز یک گروه متال بود در حال حاضر یکی از محبوب‌ترین چهره‌های موسیقی الکترونیک و امیبنت است و تجربه‌هایی هم در جریان موسیقی نیوکلاسیک دارد. او سازهای پیانو، گیتار، درامز و بانجو را به خوبی می‌نوازد.

در کنار شیلر که به زودی در تهران روی صحنه می‌رود، آرنالدز هم هنرمند بسیار فعالی است که چهره دیگری از جریان موسیقی الکترونیک امروز جهان را در ایران نمایش می‌دهد. شیلر نماینده جریان پاپیولار موسیقی امبینت و الکترونیک است و آرنالدز نماینده جریان مستقل‌ این موسیقی است. برگزاری این دو برنامه در تهران می‌تواند دریچه خوبی باشد برای آشنا شدن با موسیقی روز دنیا.

نکته جالب توجه کنسرت آرنالدز که هنوز اطلاعات بیشتری در مورد آن منتشر نشده مکان احتمالی برگزاری آن است. سالن عمارت رو‌به‌رو بسیار کوچک است و نهایتا ۱۰۰ نفر گنجایش دارد. و جای چندان مناسبی برای اجرای هنرمند محبوبی مثل آرنالدز نیست. باید منتظر بود و دید که در اخبار آتی چه تصمیمی برای کنسرت این هنرمند ایسلندی گرفته شده است.

Olafur Arnalds
هنرمند مطرح سبک امبینت-الکترونیک به ایران می‌آیداُلافور آرنالدز در تهران روی صحنه می‌روداُالافور آرنالدز موسیقدان ایسلندی که در میان نسل جوان ایرانی بسیار محبوب است به‌زودی در تهران روی صحنه می‌رود.آرنالدز به دعوت عمارت روبه‌رو آذر ماه در تهران روی صحنه خواهد رفت. آرنالدز که در حال حاضر ۳۱ ساله است تا کنون دو ای.پی و سه آلبوم شخصی منتشر کرده و در هشت اثر با هنرمندان دیگر مثل نیلز فرام و آرنو دان همکاری داشته است. آرنالدز در سال ۲۰۱۴ برای ساختن موسیقی متن سریال مشهور شبکه بی.بی.سی با عنوان Broadchurch جایزه بفتا دریافت کرد که جایزه‌ای معادل اسکار در کشور انگلیس است. او تا کنون برای اثر تصویری (فیلم‌های کوتاه و بلند و سریال تلویزیونی) موسیقی متن ساخته است.آرنالدز اولین آلبومش را با عنوان «Eulogy for Evolution» در ۲۱ سالگی منتشر کرد و به‌واسطۀ توجهی که منتقدان به آلبوم داشتند راه خودش را در مسیر تولید موسیقی باز کرد. این آلبوم اخیرا توسط نیلز فرام ریمستر شده است. در سال ۲۰۱۰ آلبوم دومش با نام « …And They Have Escaped the Weight of Darkness» منتشر شد و پس از این بود که همکاری‌های متعدد او با هنرمندان دیگر آغاز شده بود. در سال ۲۰۱۳ هم آلبوم « For Now I Am Winter» را ارائه داد. بعد از این با آلیس سارا اوت، پیانیست دو رگه آلمانی-ژاپنی پروژه‌ای روی آثار شوپن آغاز کرد که ماحصل آلبوم مشترکی بود با عنوان «The Chopin Project» و در سال ۲۰۱۵ منتشر شد.آرنالدز که در آغازِ کار، نوازندۀ درامز یک گروه متال بود در حال حاضر یکی از محبوب‌ترین چهره‌های موسیقی الکترونیک و امیبنت است و تجربه‌هایی هم در جریان موسیقی نیوکلاسیک دارد. او سازهای پیانو، گیتار، درامز و بانجو را به خوبی می‌نوازد.در کنار شیلر که به زودی در تهران روی صحنه می‌رود، آرنالدز هم هنرمند بسیار فعالی است که چهره دیگری از جریان موسیقی الکترونیک امروز جهان را در ایران نمایش می‌دهد. شیلر نماینده جریان پاپیولار موسیقی امبینت و الکترونیک است و آرنالدز نماینده جریان مستقل‌ این موسیقی است. برگزاری این دو برنامه در تهران می‌تواند دریچه خوبی باشد برای آشنا شدن با موسیقی روز دنیا.نکته جالب توجه کنسرت آرنالدز که هنوز اطلاعات بیشتری در مورد آن منتشر نشده مکان احتمالی برگزاری آن است. سالن عمارت رو‌به‌رو بسیار کوچک است و نهایتا ۱۰۰ نفر گنجایش دارد. و جای چندان مناسبی برای اجرای هنرمند محبوبی مثل آرنالدز نیست. باید منتظر بود و دید که در اخبار آتی چه تصمیمی برای کنسرت این هنرمند ایسلندی گرفته شده است.

هنرمند مطرح سبک امبینت-الکترونیک به ایران می‌آید

اُلافور آرنالدز در تهران روی صحنه می‌رود

اُالافور آرنالدز موسیقدان ایسلندی که در میان نسل جوان ایرانی بسیار محبوب است به‌زودی در تهران روی صحنه می‌رود.

آرنالدز به دعوت عمارت روبه‌رو آذر ماه در تهران روی صحنه خواهد رفت. آرنالدز که در حال حاضر ۳۱ ساله است تا کنون دو ای.پی و سه آلبوم شخصی منتشر کرده و در هشت اثر با هنرمندان دیگر مثل نیلز فرام و آرنو دان همکاری داشته است. آرنالدز در سال ۲۰۱۴ برای ساختن موسیقی متن سریال مشهور شبکه بی.بی.سی با عنوان Broadchurch جایزه بفتا دریافت کرد که جایزه‌ای معادل اسکار در کشور انگلیس است. او تا کنون برای اثر تصویری (فیلم‌های کوتاه و بلند و سریال تلویزیونی) موسیقی متن ساخته است.

آرنالدز اولین آلبومش را با عنوان «Eulogy for Evolution» در ۲۱ سالگی منتشر کرد و به‌واسطۀ توجهی که منتقدان به آلبوم داشتند راه خودش را در مسیر تولید موسیقی باز کرد. این آلبوم اخیرا توسط نیلز فرام ریمستر شده است. در سال ۲۰۱۰ آلبوم دومش با نام « …And They Have Escaped the Weight of Darkness» منتشر شد و پس از این بود که همکاری‌های متعدد او با هنرمندان دیگر آغاز شده بود. در سال ۲۰۱۳ هم آلبوم « For Now I Am Winter» را ارائه داد. بعد از این با آلیس سارا اوت، پیانیست دو رگه آلمانی-ژاپنی پروژه‌ای روی آثار شوپن آغاز کرد که ماحصل آلبوم مشترکی بود با عنوان «The Chopin Project» و در سال ۲۰۱۵ منتشر شد.

آرنالدز که در آغازِ کار، نوازندۀ درامز یک گروه متال بود در حال حاضر یکی از محبوب‌ترین چهره‌های موسیقی الکترونیک و امیبنت است و تجربه‌هایی هم در جریان موسیقی نیوکلاسیک دارد. او سازهای پیانو، گیتار، درامز و بانجو را به خوبی می‌نوازد.

در کنار شیلر که به زودی در تهران روی صحنه می‌رود، آرنالدز هم هنرمند بسیار فعالی است که چهره دیگری از جریان موسیقی الکترونیک امروز جهان را در ایران نمایش می‌دهد. شیلر نماینده جریان پاپیولار موسیقی امبینت و الکترونیک است و آرنالدز نماینده جریان مستقل‌ این موسیقی است. برگزاری این دو برنامه در تهران می‌تواند دریچه خوبی باشد برای آشنا شدن با موسیقی روز دنیا.

نکته جالب توجه کنسرت آرنالدز که هنوز اطلاعات بیشتری در مورد آن منتشر نشده مکان احتمالی برگزاری آن است. سالن عمارت رو‌به‌رو بسیار کوچک است و نهایتا ۱۰۰ نفر گنجایش دارد. و جای چندان مناسبی برای اجرای هنرمند محبوبی مثل آرنالدز نیست. باید منتظر بود و دید که در اخبار آتی چه تصمیمی برای کنسرت این هنرمند ایسلندی گرفته شده است.

اُلافور آرنالدز
اجرای اُلافور آرنالدز هنرمند مطرح ایسلندی در تهران
2017 / 11 / 21
Olafur Arnalds Olafur Arnalds news آخرین خبر از اُلافور آرنالدز اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ اُلافور آرنالدز خبر جدید در مورد اُلافور آرنالدز خبرای جدید ازاُلافور آرنالدز درباره اُلافور آرنالدز
More