×
×  دانلود انغام انغام اولین خواننده زنی که در ریاض اجرا خواهد کرد

انغام اولین خواننده زنی که در ریاض اجرا خواهد کرد

به مناسبت عید فطر

اولین کنسرت خواننده زن در عربستان

گراتومیک - انغام خواننده و موسیقی دان اهل مصر در صفحه توییتر خود خبر از اجرای موسیقی و آواز در ریاض داد

متن منتشر شده توسط انغام :

«هواداران عزیزم بسیار خوشبختم

که در عید فطر در جشنی ویژه کنار شما خواهم بود».

   

Angham
به مناسبت عید فطراولین کنسرت خواننده زن در عربستانگراتومیک - انغام خواننده و موسیقی دان اهل مصر در صفحه توییتر خود خبر از اجرای موسیقی و آواز در ریاض دادمتن منتشر شده توسط انغام :«هواداران عزیزم بسیار خوشبختمکه در عید فطر در جشنی ویژه کنار شما خواهم بود».   

به مناسبت عید فطر

اولین کنسرت خواننده زن در عربستان

گراتومیک - انغام خواننده و موسیقی دان اهل مصر در صفحه توییتر خود خبر از اجرای موسیقی و آواز در ریاض داد

متن منتشر شده توسط انغام :

«هواداران عزیزم بسیار خوشبختم

که در عید فطر در جشنی ویژه کنار شما خواهم بود».

   
انغام
انغام اولین خواننده زنی که در ریاض اجرا خواهد کرد
2018 / 06 / 07
Angham Angham news آخرین خبر از انغام اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ انغام خبر جدید در مورد انغام خبرای جدید ازانغام درباره انغام
More