×
×  دانلود موسیقی لرستان اعتراض به نبود سالن برگزاری کنسرت در استان لرستان

اعتراض به نبود سالن برگزاری کنسرت در استان لرستان

انتقاد از نبود سالن برگزاری کنسرت در لرستان

رئیس انجمن موسیقی لرستان از نبود سالن برگزاری کنسرت در استان به شدت انتقاد دارد.

امین عباسیان  اظهار کرد: با توجه به تعداد برگزاری کنسرت‌ها باید لرستان و به ویژه شهرستان خرم‌آباد را پایتخت برگزاری قلمداد کنیم.

وی تصریح کرد: تهران بیش از 12 میلیون نفر جمعیت دارد و خرم‌آباد 500 هزار نفر که نسبت به جمعیت دو شهر بدون شک تعداد کنسرت‌ها در مرکز استان لرستان بیشتر است.

عباسیان با انتقاد از نبود یک سالن مناسب برگزاری کنسرت در استان، اضافه کرد: متأسفانه نبود سالن مناسب مشکل‌های زیادی برای ما ایجاد کرده و همواره از دغدغه‌های مهم ماست. مردم فهیمی از لحاظ موسیقی داریم اما متأسفانه از نبود سالن خوب با ظرفیت بالا رنج می‌برند.

رئیس انجمن موسیقی لرستان یادآور شد: گروه‌های بزرگ موسیقی که در لرستان کنسرت اجرا می‌کنند، می‌گویند در اکثر استان‌ها برنامه اجرا می‌کنیم اما فرق لرستان با بقیه در این است که اینجا مردم موسیقی را می‌فهمند و حیف است این مردم با درک بالای موسیقی از وجود سالن مناسب کنسرت محروم هستند.

وی تأکید کرد: اگر یک سالن با ظرفیت هزار نفر داشته باشیم، خیلی خوب می‌شود و بدون شک با حضور علاقه‌ مندان بیشتری کنسرت‌ها را برگزار کنیم. برای برگزاری کنسرت دغدغه اول ما نبود سالن مناسب است، گفت: مسئولان به احترام مردم برای احداث یک سالن مناسب همت کنند.

Music and Art
انتقاد از نبود سالن برگزاری کنسرت در لرستانرئیس انجمن موسیقی لرستان از نبود سالن برگزاری کنسرت در استان به شدت انتقاد دارد.امین عباسیان  اظهار کرد: با توجه به تعداد برگزاری کنسرت‌ها باید لرستان و به ویژه شهرستان خرم‌آباد را پایتخت برگزاری قلمداد کنیم.وی تصریح کرد: تهران بیش از 12 میلیون نفر جمعیت دارد و خرم‌آباد 500 هزار نفر که نسبت به جمعیت دو شهر بدون شک تعداد کنسرت‌ها در مرکز استان لرستان بیشتر است.عباسیان با انتقاد از نبود یک سالن مناسب برگزاری کنسرت در استان، اضافه کرد: متأسفانه نبود سالن مناسب مشکل‌های زیادی برای ما ایجاد کرده و همواره از دغدغه‌های مهم ماست. مردم فهیمی از لحاظ موسیقی داریم اما متأسفانه از نبود سالن خوب با ظرفیت بالا رنج می‌برند.رئیس انجمن موسیقی لرستان یادآور شد: گروه‌های بزرگ موسیقی که در لرستان کنسرت اجرا می‌کنند، می‌گویند در اکثر استان‌ها برنامه اجرا می‌کنیم اما فرق لرستان با بقیه در این است که اینجا مردم موسیقی را می‌فهمند و حیف است این مردم با درک بالای موسیقی از وجود سالن مناسب کنسرت محروم هستند.وی تأکید کرد: اگر یک سالن با ظرفیت هزار نفر داشته باشیم، خیلی خوب می‌شود و بدون شک با حضور علاقه‌ مندان بیشتری کنسرت‌ها را برگزار کنیم. برای برگزاری کنسرت دغدغه اول ما نبود سالن مناسب است، گفت: مسئولان به احترام مردم برای احداث یک سالن مناسب همت کنند.

انتقاد از نبود سالن برگزاری کنسرت در لرستان

رئیس انجمن موسیقی لرستان از نبود سالن برگزاری کنسرت در استان به شدت انتقاد دارد.

امین عباسیان  اظهار کرد: با توجه به تعداد برگزاری کنسرت‌ها باید لرستان و به ویژه شهرستان خرم‌آباد را پایتخت برگزاری قلمداد کنیم.

وی تصریح کرد: تهران بیش از 12 میلیون نفر جمعیت دارد و خرم‌آباد 500 هزار نفر که نسبت به جمعیت دو شهر بدون شک تعداد کنسرت‌ها در مرکز استان لرستان بیشتر است.

عباسیان با انتقاد از نبود یک سالن مناسب برگزاری کنسرت در استان، اضافه کرد: متأسفانه نبود سالن مناسب مشکل‌های زیادی برای ما ایجاد کرده و همواره از دغدغه‌های مهم ماست. مردم فهیمی از لحاظ موسیقی داریم اما متأسفانه از نبود سالن خوب با ظرفیت بالا رنج می‌برند.

رئیس انجمن موسیقی لرستان یادآور شد: گروه‌های بزرگ موسیقی که در لرستان کنسرت اجرا می‌کنند، می‌گویند در اکثر استان‌ها برنامه اجرا می‌کنیم اما فرق لرستان با بقیه در این است که اینجا مردم موسیقی را می‌فهمند و حیف است این مردم با درک بالای موسیقی از وجود سالن مناسب کنسرت محروم هستند.

وی تأکید کرد: اگر یک سالن با ظرفیت هزار نفر داشته باشیم، خیلی خوب می‌شود و بدون شک با حضور علاقه‌ مندان بیشتری کنسرت‌ها را برگزار کنیم. برای برگزاری کنسرت دغدغه اول ما نبود سالن مناسب است، گفت: مسئولان به احترام مردم برای احداث یک سالن مناسب همت کنند.

موسیقی لرستان
اعتراض به نبود سالن برگزاری کنسرت در استان لرستان
2017 / 11 / 07
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از موسیقی لرستان اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد موسیقی لرستان خبرای جدید ازموسیقی لرستان درباره موسیقی لرستان موسیقی لرستان
More