×
×  دانلود مهدی مدرس انتقاد مهدی مدرس از رئیس جمهور

انتقاد مهدی مدرس از رئیس جمهور

واکنش مهدی مدرس به مشکلات دولت

 امروز تنها چيزى كه ندارم و ندارند اميد به فرداست

گراتومیک - مهدی مدرس خواننده جوان کشورمان با انتشار پستی در اینستاگرام به دولت و حسن روحانی انتقاد کرد.

متن منتشر شده توسط مهدی مدرس:

برسد به دست دكتر حسن روحانى رياست محترم جمهورى اسلامى ايران.. با سلام و احترام

جناب دكتر بنده نه اهل سياست بودم نه هستم

تنها چيزى كه تو تمام زندگيم دارم هنريست كه خدا بهم داده (خوندن)

خوندن براى دل خودم .. براى مردم .. براى هر كسى كه با شنيدن صداى من لحظه اى شاد بشه، عاشق بشه، احساساتى بشه، و.. ظاهر و باطن همينه.. هيچ وقت دوست نداشتم هنرم رو خرج سياست كنم، كه اين اتفاق در دوره انتخابات رياست جمهورى افتاد، با اين كه خيلى اتفاقات هم در دوره اول رياست جمهورى شما براى من و خيليها خوب نبود، ترجيح دادم از شما حمايت كنم، چون به شما اعتماد داشتم، در چشمان شما اميد به آينده رو ميديدم.، با اينكه خيلى پيشنهادات مالى بسيار خوب براى اجرا در سفر هاى استانى رقيبهاى انتخاباتى شما داشتم همه رو رد كردم.. ترجيح دادم دوباره اعتماد كنم به شما،به آينده اى درخشان براى من و مردم سرزمينم..

بدون هيچ چشمداشت مالى ، بدون اينكه حتى شخص شما اطلاعى داشته باشه ، براى آرمانهاى خودم ، در كنار مردمانى خسته ، با چشمهاى پر از اميد به فردا ، از شهرها و روستاها ، شبها و روزها ، خسته ولى پر از اميد به فردا ، مسيرم رو ادامه دادم و تنها كارى كه بلد بودم رو انجام دادم..اينبار خوندن براى حمايت از دولت اميد .. شما پيروز انتخابات شديد، خدا رو شكر اون روزها گذشت و امروز تنها چيزى كه ندارم و ندارند اميد به فرداست..

نا اميدى دردناكترين درد دنياست ، دردناكتر از سفره ها و دستهاى خالى

چه انديشيده ايد؟ چه پاسخى داريد؟

ما مردم جواب ميخواهيم ، عمل ميخواهيم ،

شما وعده داده ايد عهد بسته ايد..

سيصد متر بالاتر از منزل شما خانه ايست كه در آن سالهاس مردانى ارزشمند روى تخت خوابيده اند .. سلامتى شان ، دست وپاهايشان را از دست دادند.. چون عهد بسته بودند قول داده بودند و مردانه جنگيدند...

البته من كاملا آگاه هستم كه چه مشكلاتى پيش پاى شماست ..چاره اى بينديشيد حال ما مردم را ببينيد.. اى كاش سفره اى ميچيديد به وسعت سرزمين ايران و همه ما مردم را به ضيافت اميدى دوباره دعوت ميكرديد...

   

mehdi modarres
واکنش مهدی مدرس به مشکلات دولت امروز تنها چيزى كه ندارم و ندارند اميد به فرداستگراتومیک - مهدی مدرس خواننده جوان کشورمان با انتشار پستی در اینستاگرام به دولت و حسن روحانی انتقاد کرد.متن منتشر شده توسط مهدی مدرس:برسد به دست دكتر حسن روحانى رياست محترم جمهورى اسلامى ايران.. با سلام و احترامجناب دكتر بنده نه اهل سياست بودم نه هستمتنها چيزى كه تو تمام زندگيم دارم هنريست كه خدا بهم داده (خوندن)خوندن براى دل خودم .. براى مردم .. براى هر كسى كه با شنيدن صداى من لحظه اى شاد بشه، عاشق بشه، احساساتى بشه، و.. ظاهر و باطن همينه.. هيچ وقت دوست نداشتم هنرم رو خرج سياست كنم، كه اين اتفاق در دوره انتخابات رياست جمهورى افتاد، با اين كه خيلى اتفاقات هم در دوره اول رياست جمهورى شما براى من و خيليها خوب نبود، ترجيح دادم از شما حمايت كنم، چون به شما اعتماد داشتم، در چشمان شما اميد به آينده رو ميديدم.، با اينكه خيلى پيشنهادات مالى بسيار خوب براى اجرا در سفر هاى استانى رقيبهاى انتخاباتى شما داشتم همه رو رد كردم.. ترجيح دادم دوباره اعتماد كنم به شما،به آينده اى درخشان براى من و مردم سرزمينم..بدون هيچ چشمداشت مالى ، بدون اينكه حتى شخص شما اطلاعى داشته باشه ، براى آرمانهاى خودم ، در كنار مردمانى خسته ، با چشمهاى پر از اميد به فردا ، از شهرها و روستاها ، شبها و روزها ، خسته ولى پر از اميد به فردا ، مسيرم رو ادامه دادم و تنها كارى كه بلد بودم رو انجام دادم..اينبار خوندن براى حمايت از دولت اميد .. شما پيروز انتخابات شديد، خدا رو شكر اون روزها گذشت و امروز تنها چيزى كه ندارم و ندارند اميد به فرداست..نا اميدى دردناكترين درد دنياست ، دردناكتر از سفره ها و دستهاى خالىچه انديشيده ايد؟ چه پاسخى داريد؟ما مردم جواب ميخواهيم ، عمل ميخواهيم ،شما وعده داده ايد عهد بسته ايد..سيصد متر بالاتر از منزل شما خانه ايست كه در آن سالهاس مردانى ارزشمند روى تخت خوابيده اند .. سلامتى شان ، دست وپاهايشان را از دست دادند.. چون عهد بسته بودند قول داده بودند و مردانه جنگيدند...البته من كاملا آگاه هستم كه چه مشكلاتى پيش پاى شماست ..چاره اى بينديشيد حال ما مردم را ببينيد.. اى كاش سفره اى ميچيديد به وسعت سرزمين ايران و همه ما مردم را به ضيافت اميدى دوباره دعوت ميكرديد...   

واکنش مهدی مدرس به مشکلات دولت

 امروز تنها چيزى كه ندارم و ندارند اميد به فرداست

گراتومیک - مهدی مدرس خواننده جوان کشورمان با انتشار پستی در اینستاگرام به دولت و حسن روحانی انتقاد کرد.

متن منتشر شده توسط مهدی مدرس:

برسد به دست دكتر حسن روحانى رياست محترم جمهورى اسلامى ايران.. با سلام و احترام

جناب دكتر بنده نه اهل سياست بودم نه هستم

تنها چيزى كه تو تمام زندگيم دارم هنريست كه خدا بهم داده (خوندن)

خوندن براى دل خودم .. براى مردم .. براى هر كسى كه با شنيدن صداى من لحظه اى شاد بشه، عاشق بشه، احساساتى بشه، و.. ظاهر و باطن همينه.. هيچ وقت دوست نداشتم هنرم رو خرج سياست كنم، كه اين اتفاق در دوره انتخابات رياست جمهورى افتاد، با اين كه خيلى اتفاقات هم در دوره اول رياست جمهورى شما براى من و خيليها خوب نبود، ترجيح دادم از شما حمايت كنم، چون به شما اعتماد داشتم، در چشمان شما اميد به آينده رو ميديدم.، با اينكه خيلى پيشنهادات مالى بسيار خوب براى اجرا در سفر هاى استانى رقيبهاى انتخاباتى شما داشتم همه رو رد كردم.. ترجيح دادم دوباره اعتماد كنم به شما،به آينده اى درخشان براى من و مردم سرزمينم..

بدون هيچ چشمداشت مالى ، بدون اينكه حتى شخص شما اطلاعى داشته باشه ، براى آرمانهاى خودم ، در كنار مردمانى خسته ، با چشمهاى پر از اميد به فردا ، از شهرها و روستاها ، شبها و روزها ، خسته ولى پر از اميد به فردا ، مسيرم رو ادامه دادم و تنها كارى كه بلد بودم رو انجام دادم..اينبار خوندن براى حمايت از دولت اميد .. شما پيروز انتخابات شديد، خدا رو شكر اون روزها گذشت و امروز تنها چيزى كه ندارم و ندارند اميد به فرداست..

نا اميدى دردناكترين درد دنياست ، دردناكتر از سفره ها و دستهاى خالى

چه انديشيده ايد؟ چه پاسخى داريد؟

ما مردم جواب ميخواهيم ، عمل ميخواهيم ،

شما وعده داده ايد عهد بسته ايد..

سيصد متر بالاتر از منزل شما خانه ايست كه در آن سالهاس مردانى ارزشمند روى تخت خوابيده اند .. سلامتى شان ، دست وپاهايشان را از دست دادند.. چون عهد بسته بودند قول داده بودند و مردانه جنگيدند...

البته من كاملا آگاه هستم كه چه مشكلاتى پيش پاى شماست ..چاره اى بينديشيد حال ما مردم را ببينيد.. اى كاش سفره اى ميچيديد به وسعت سرزمين ايران و همه ما مردم را به ضيافت اميدى دوباره دعوت ميكرديد...

   
مهدی مدرس
انتقاد مهدی مدرس از رئیس جمهور
2018 / 06 / 01
Mehdi Modarres mehdi modarres news آخرین خبر از مهدی مدرس  آموزش موسیقی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ انتقاد مهدی مدرس از رئیس جمهور خبر جدید در مورد مهدی مدرس  خبرای جدید ازمهدی مدرس  دانستنی ها در مورد موسیقی درباره مهدی مدرس  مهدی مدرس موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی
More