×
×  دانلود امیر بهزاد آهنگسازی امیر بهزاد برای فیلم سینمایی اردک لی

آهنگسازی امیر بهزاد برای فیلم سینمایی اردک لی

آهنگساز اپرای در فیلم سینمایی اردک لی

فیلم سینمایی «اردک لی» به کارگردانی بهروز غریب پور است

امیر بهزاد آهنگساز جوان سینما و تئاتر درباره آثاری که آهنگسازی آنها را برعهده دارد، بیان کرد: همزمان با شروع فیلمبرداری فیلم سینمایی «اردک لی» به کارگردانی بهروز غریب پور مشغول ساخت موسیقی این اثر سینمایی هستم که با توجه به حال و هوای فیلمنامه تمام فکرم را مشغول کرده و تصمیم دارم با همکاری باربد بیات کار ضبط آن را همراه با ارکستر متروپولیتن کشور چک انجام دهم و با توجه به محتوایی که اثر دارد تصور می کنم موسیقی متفاوتی در کارنامه کاری ام باشد.

وی ادامه داد: من تلاش می کنم هر کاری را در عرصه موسیقی انجام می دهم به بهترین شکل ممکن باشد، در این راه حضور یک ارکستر منسجم و منظم در حوزه اجرا می تواند کیفیت کار را تغییر دهد؛ موضوعی که به دلیل حجم گسترده کار و گرفتاری هایی که در این زمینه وجود دارد، کمتر آهنگسازی سراغ آن می رود، اما من بر این باورم باید سختی کار را به جان خرید تا بهترین کیفیت به مخاطبان ارایه شود.

آهنگساز اپرای خیام در بخش دیگری از صحبت های خود درباره حضورش در این پروژه عروسکی توضیح داد: بعد از ساخت موسیقی اپرای «سعدی» که واقعا برایم تجربه سخت و در عین حال شیرینی بود، پیش خودم فکر کردم مراحل ساخت موسیقی اپرای خیام در مسیر روان تری قرار دارد و من با توجه به تجربه قبلی مشکلی بابت ملودی اثر نخواهم داشت، اما به مرحله اجرا که رسیدیم دیدم کار برعکس شد و به دلیل داستان کاملا متفاوتی که با اپرای سعدی طراحی شده بود من کار بسیار سختی پیش رو دارم. در اپرای سعدی ریتم و تنوعی که به کار گرفته بودیم باعث شده بود که موسیقی نیز دارای تنوع فراوانی باشد،ا ما آنچه در اپرای خیام آقای غریب پور طراحی شده بود دربرگیرنده مسایل فکری کاملا متفاوت نسبت به اپرای سعدی بود و کار را برای من سخت کرد.

بهزاد در پایان اظهار کرد: به دلیل فضای بازی که آقای غریب پور ایجاد کرده بود تمام تلاش خود را انجام دادم تا موسیقی اثر حتی در یک لحظه دچار یکنواختی نشود. به هر صورت بسیار خوشحالم که طی مدت اجرای این اپرا مخاطبان از اثر راضی بوده و با موسیقی کار نیز ارتباط برقرار کردند.

amir behzad
آهنگساز اپرای در فیلم سینمایی اردک لیفیلم سینمایی «اردک لی» به کارگردانی بهروز غریب پور استامیر بهزاد آهنگساز جوان سینما و تئاتر درباره آثاری که آهنگسازی آنها را برعهده دارد، بیان کرد: همزمان با شروع فیلمبرداری فیلم سینمایی «اردک لی» به کارگردانی بهروز غریب پور مشغول ساخت موسیقی این اثر سینمایی هستم که با توجه به حال و هوای فیلمنامه تمام فکرم را مشغول کرده و تصمیم دارم با همکاری باربد بیات کار ضبط آن را همراه با ارکستر متروپولیتن کشور چک انجام دهم و با توجه به محتوایی که اثر دارد تصور می کنم موسیقی متفاوتی در کارنامه کاری ام باشد.وی ادامه داد: من تلاش می کنم هر کاری را در عرصه موسیقی انجام می دهم به بهترین شکل ممکن باشد، در این راه حضور یک ارکستر منسجم و منظم در حوزه اجرا می تواند کیفیت کار را تغییر دهد؛ موضوعی که به دلیل حجم گسترده کار و گرفتاری هایی که در این زمینه وجود دارد، کمتر آهنگسازی سراغ آن می رود، اما من بر این باورم باید سختی کار را به جان خرید تا بهترین کیفیت به مخاطبان ارایه شود.آهنگساز اپرای خیام در بخش دیگری از صحبت های خود درباره حضورش در این پروژه عروسکی توضیح داد: بعد از ساخت موسیقی اپرای «سعدی» که واقعا برایم تجربه سخت و در عین حال شیرینی بود، پیش خودم فکر کردم مراحل ساخت موسیقی اپرای خیام در مسیر روان تری قرار دارد و من با توجه به تجربه قبلی مشکلی بابت ملودی اثر نخواهم داشت، اما به مرحله اجرا که رسیدیم دیدم کار برعکس شد و به دلیل داستان کاملا متفاوتی که با اپرای سعدی طراحی شده بود من کار بسیار سختی پیش رو دارم. در اپرای سعدی ریتم و تنوعی که به کار گرفته بودیم باعث شده بود که موسیقی نیز دارای تنوع فراوانی باشد،ا ما آنچه در اپرای خیام آقای غریب پور طراحی شده بود دربرگیرنده مسایل فکری کاملا متفاوت نسبت به اپرای سعدی بود و کار را برای من سخت کرد.بهزاد در پایان اظهار کرد: به دلیل فضای بازی که آقای غریب پور ایجاد کرده بود تمام تلاش خود را انجام دادم تا موسیقی اثر حتی در یک لحظه دچار یکنواختی نشود. به هر صورت بسیار خوشحالم که طی مدت اجرای این اپرا مخاطبان از اثر راضی بوده و با موسیقی کار نیز ارتباط برقرار کردند.

آهنگساز اپرای در فیلم سینمایی اردک لی

فیلم سینمایی «اردک لی» به کارگردانی بهروز غریب پور است

امیر بهزاد آهنگساز جوان سینما و تئاتر درباره آثاری که آهنگسازی آنها را برعهده دارد، بیان کرد: همزمان با شروع فیلمبرداری فیلم سینمایی «اردک لی» به کارگردانی بهروز غریب پور مشغول ساخت موسیقی این اثر سینمایی هستم که با توجه به حال و هوای فیلمنامه تمام فکرم را مشغول کرده و تصمیم دارم با همکاری باربد بیات کار ضبط آن را همراه با ارکستر متروپولیتن کشور چک انجام دهم و با توجه به محتوایی که اثر دارد تصور می کنم موسیقی متفاوتی در کارنامه کاری ام باشد.

وی ادامه داد: من تلاش می کنم هر کاری را در عرصه موسیقی انجام می دهم به بهترین شکل ممکن باشد، در این راه حضور یک ارکستر منسجم و منظم در حوزه اجرا می تواند کیفیت کار را تغییر دهد؛ موضوعی که به دلیل حجم گسترده کار و گرفتاری هایی که در این زمینه وجود دارد، کمتر آهنگسازی سراغ آن می رود، اما من بر این باورم باید سختی کار را به جان خرید تا بهترین کیفیت به مخاطبان ارایه شود.

آهنگساز اپرای خیام در بخش دیگری از صحبت های خود درباره حضورش در این پروژه عروسکی توضیح داد: بعد از ساخت موسیقی اپرای «سعدی» که واقعا برایم تجربه سخت و در عین حال شیرینی بود، پیش خودم فکر کردم مراحل ساخت موسیقی اپرای خیام در مسیر روان تری قرار دارد و من با توجه به تجربه قبلی مشکلی بابت ملودی اثر نخواهم داشت، اما به مرحله اجرا که رسیدیم دیدم کار برعکس شد و به دلیل داستان کاملا متفاوتی که با اپرای سعدی طراحی شده بود من کار بسیار سختی پیش رو دارم. در اپرای سعدی ریتم و تنوعی که به کار گرفته بودیم باعث شده بود که موسیقی نیز دارای تنوع فراوانی باشد،ا ما آنچه در اپرای خیام آقای غریب پور طراحی شده بود دربرگیرنده مسایل فکری کاملا متفاوت نسبت به اپرای سعدی بود و کار را برای من سخت کرد.

بهزاد در پایان اظهار کرد: به دلیل فضای بازی که آقای غریب پور ایجاد کرده بود تمام تلاش خود را انجام دادم تا موسیقی اثر حتی در یک لحظه دچار یکنواختی نشود. به هر صورت بسیار خوشحالم که طی مدت اجرای این اپرا مخاطبان از اثر راضی بوده و با موسیقی کار نیز ارتباط برقرار کردند.

امیر بهزاد
آهنگسازی امیر بهزاد برای فیلم سینمایی اردک لی
2017 / 10 / 20
amir behzad amir behzad news آخرین خبر از امیر بهزاد اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ امیر بهزاد خبر جدید در مورد امیر بهزاد خبرای جدید ازامیر بهزاد درباره امیر بهزاد
More