×
×  دانلود امیرعباس گلاب نگاهی به کنسرت امیرعباس گلاب در سالن میلاد

نگاهی به کنسرت امیرعباس گلاب در سالن میلاد

کنسرت امیرعباس گلاب در سالن میلاد برگزار شد

شب گذشته شانزدهم مرداد ماه، کنسرت امیرعباس گلاب در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.

گراتومیک - امیرعباس گلاب شب گذشته طی دو سانس در تهران روی صحنه رفت.

تو از کجا پیدات شد، لعنت به تنهایی، ازدواج، ساده، گونه، بازم رفت، دلخوشی، ستایش، بریم دریا، بانو جان، عشق تو و کودکانه از قطعاتی بودند که این خواننده در کنسرتش اجرا کرد.

این کنسرت به همت موسسه اکسیر نوین به مدیریت محمدرضا خانزاده برگزار شد.

 

منبع: نوا

عکاس: یاسمین احمدی

     

Amir Abbas Golab
کنسرت امیرعباس گلاب در سالن میلاد برگزار شدشب گذشته شانزدهم مرداد ماه، کنسرت امیرعباس گلاب در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.گراتومیک - امیرعباس گلاب شب گذشته طی دو سانس در تهران روی صحنه رفت.تو از کجا پیدات شد، لعنت به تنهایی، ازدواج، ساده، گونه، بازم رفت، دلخوشی، ستایش، بریم دریا، بانو جان، عشق تو و کودکانه از قطعاتی بودند که این خواننده در کنسرتش اجرا کرد.این کنسرت به همت موسسه اکسیر نوین به مدیریت محمدرضا خانزاده برگزار شد. منبع: نواعکاس: یاسمین احمدی     

کنسرت امیرعباس گلاب در سالن میلاد برگزار شد

شب گذشته شانزدهم مرداد ماه، کنسرت امیرعباس گلاب در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.

گراتومیک - امیرعباس گلاب شب گذشته طی دو سانس در تهران روی صحنه رفت.

تو از کجا پیدات شد، لعنت به تنهایی، ازدواج، ساده، گونه، بازم رفت، دلخوشی، ستایش، بریم دریا، بانو جان، عشق تو و کودکانه از قطعاتی بودند که این خواننده در کنسرتش اجرا کرد.

این کنسرت به همت موسسه اکسیر نوین به مدیریت محمدرضا خانزاده برگزار شد.

 

منبع: نوا

عکاس: یاسمین احمدی

     
امیرعباس گلاب
نگاهی به کنسرت امیرعباس گلاب در سالن میلاد
2018 / 08 / 09
Amir Abbas Golab Amir abbas Golab news آخرین خبر از امیرعباس گلاب اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ امیرعباس گلاب خبر جدید در مورد امیرعباس گلاب خبرای جدید ازامیرعباس گلاب درباره امیرعباس گلاب
More