×
×  دانلود ترامپ اتحاد بی نظیر هنرمندان و مردم ایران در برابر توهین ترامپ

اتحاد بی نظیر هنرمندان و مردم ایران در برابر توهین ترامپ

واکنش هایی که دنیا را شگفت زده کرد

پس از سخنرانی دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا و توهین هایی که نه تنها به دولت ایران بلکه به ملت ایران شد اینبار آنچنان موجی در فضای مجازی به راه افتاد که توجه تمام رسانه های بزرگ دنیا را به خود جلب کرد.

اما در سخنرانی سراسر توهین ترامپ جمله ای استفاده شد که بهانه ای برای شروع این اعتراضات بزرگ شد: خلیج عربی!!!

امروز نه تنها تمام دنیا بلکه حتی رییس جمهورهای قبلی امریکا نیز میدانند که آن خلیج معروف،خلیج فارس نام دارد. خود ترامپ هم این را میداند اما چرا در یک سخنرانی که در آن به ظاهر قصد دفاع از ملت ایران را دارد چنین کلمه ای را استفاده میکند؟ آیا مگر غیر از این است که خلیج فارس برای ملت ایران است؟ این چطور دفاعی از ملت ایران است که در آن سرزمین مردم ما را به کشورهای همسایه میبخشد؟

اینکه قدمت نام همین خلیج فارس از قدمت کل تاریخ امریکا بیشتر است بماند و با اینکه چرا چرا او به عمد از خلیج عربی استفاده میکند هم فعلا کاری نداریم چون میدانیم که همه ی این افکار و حرکت ها در چهار چوب سیاست است،و سیاست هم چیز خوبی نیست...

اما نقطه ی درخشان این اتفاق همدلی و اتحاد مردم و هنرمندان ایران بود که باعث شگفتی رسانه های بزرگ دنیا شد. هشتگ های خلیج فارس و نه به سیاست های ترامپ در تنها چند ساعت از مرز چند هزار پست گذشت و تعداد کامنت ها و اعتراضات مردم ایران در آخرین پست دونالد ترامپ در صفحه ی اینستاگرامش تنها در یک شب از مرز یک میلیون و دویست هزار گذشت.

این اتحاد یکی از بی نظیرترین اتحاد های تاریخ در فضای مجازی بود. اتحادی که هنرمندان هم ملت خود را تنها نگذاشتند و همه با هم به این اتفاق واکنش نشان دادند...

بخش کوچکی از هنرمندانی که به این اتفاق واکنش نشان دادند:

رضا یزدانی

محمد علیزاده

حجت اشرف زاده

رضا صادقی

محمدرضا گلزار

بابک جهانبخش

فریدون آسرایی

احسان خواجه امیری

روزبه نعمت اللهی

عماد طالب زاده

یاحا کاشانی

شهرداد روحانی

امید حاجیلی

بهنام صفوی

و .....

  

منبع:وب سایت گراتومیک

Mag Article
واکنش هایی که دنیا را شگفت زده کردپس از سخنرانی دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا و توهین هایی که نه تنها به دولت ایران بلکه به ملت ایران شد اینبار آنچنان موجی در فضای مجازی به راه افتاد که توجه تمام رسانه های بزرگ دنیا را به خود جلب کرد.اما در سخنرانی سراسر توهین ترامپ جمله ای استفاده شد که بهانه ای برای شروع این اعتراضات بزرگ شد: خلیج عربی!!!امروز نه تنها تمام دنیا بلکه حتی رییس جمهورهای قبلی امریکا نیز میدانند که آن خلیج معروف،خلیج فارس نام دارد. خود ترامپ هم این را میداند اما چرا در یک سخنرانی که در آن به ظاهر قصد دفاع از ملت ایران را دارد چنین کلمه ای را استفاده میکند؟ آیا مگر غیر از این است که خلیج فارس برای ملت ایران است؟ این چطور دفاعی از ملت ایران است که در آن سرزمین مردم ما را به کشورهای همسایه میبخشد؟اینکه قدمت نام همین خلیج فارس از قدمت کل تاریخ امریکا بیشتر است بماند و با اینکه چرا چرا او به عمد از خلیج عربی استفاده میکند هم فعلا کاری نداریم چون میدانیم که همه ی این افکار و حرکت ها در چهار چوب سیاست است،و سیاست هم چیز خوبی نیست...اما نقطه ی درخشان این اتفاق همدلی و اتحاد مردم و هنرمندان ایران بود که باعث شگفتی رسانه های بزرگ دنیا شد. هشتگ های خلیج فارس و نه به سیاست های ترامپ در تنها چند ساعت از مرز چند هزار پست گذشت و تعداد کامنت ها و اعتراضات مردم ایران در آخرین پست دونالد ترامپ در صفحه ی اینستاگرامش تنها در یک شب از مرز یک میلیون و دویست هزار گذشت.این اتحاد یکی از بی نظیرترین اتحاد های تاریخ در فضای مجازی بود. اتحادی که هنرمندان هم ملت خود را تنها نگذاشتند و همه با هم به این اتفاق واکنش نشان دادند...بخش کوچکی از هنرمندانی که به این اتفاق واکنش نشان دادند:رضا یزدانیمحمد علیزادهحجت اشرف زادهرضا صادقیمحمدرضا گلزاربابک جهانبخشفریدون آسراییاحسان خواجه امیریروزبه نعمت اللهیعماد طالب زادهیاحا کاشانیشهرداد روحانیامید حاجیلیبهنام صفویو .....  منبع:وب سایت گراتومیک

واکنش هایی که دنیا را شگفت زده کرد

پس از سخنرانی دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا و توهین هایی که نه تنها به دولت ایران بلکه به ملت ایران شد اینبار آنچنان موجی در فضای مجازی به راه افتاد که توجه تمام رسانه های بزرگ دنیا را به خود جلب کرد.

اما در سخنرانی سراسر توهین ترامپ جمله ای استفاده شد که بهانه ای برای شروع این اعتراضات بزرگ شد: خلیج عربی!!!

امروز نه تنها تمام دنیا بلکه حتی رییس جمهورهای قبلی امریکا نیز میدانند که آن خلیج معروف،خلیج فارس نام دارد. خود ترامپ هم این را میداند اما چرا در یک سخنرانی که در آن به ظاهر قصد دفاع از ملت ایران را دارد چنین کلمه ای را استفاده میکند؟ آیا مگر غیر از این است که خلیج فارس برای ملت ایران است؟ این چطور دفاعی از ملت ایران است که در آن سرزمین مردم ما را به کشورهای همسایه میبخشد؟

اینکه قدمت نام همین خلیج فارس از قدمت کل تاریخ امریکا بیشتر است بماند و با اینکه چرا چرا او به عمد از خلیج عربی استفاده میکند هم فعلا کاری نداریم چون میدانیم که همه ی این افکار و حرکت ها در چهار چوب سیاست است،و سیاست هم چیز خوبی نیست...

اما نقطه ی درخشان این اتفاق همدلی و اتحاد مردم و هنرمندان ایران بود که باعث شگفتی رسانه های بزرگ دنیا شد. هشتگ های خلیج فارس و نه به سیاست های ترامپ در تنها چند ساعت از مرز چند هزار پست گذشت و تعداد کامنت ها و اعتراضات مردم ایران در آخرین پست دونالد ترامپ در صفحه ی اینستاگرامش تنها در یک شب از مرز یک میلیون و دویست هزار گذشت.

این اتحاد یکی از بی نظیرترین اتحاد های تاریخ در فضای مجازی بود. اتحادی که هنرمندان هم ملت خود را تنها نگذاشتند و همه با هم به این اتفاق واکنش نشان دادند...

بخش کوچکی از هنرمندانی که به این اتفاق واکنش نشان دادند:

رضا یزدانی

محمد علیزاده

حجت اشرف زاده

رضا صادقی

محمدرضا گلزار

بابک جهانبخش

فریدون آسرایی

احسان خواجه امیری

روزبه نعمت اللهی

عماد طالب زاده

یاحا کاشانی

شهرداد روحانی

امید حاجیلی

بهنام صفوی

و .....

  

منبع:وب سایت گراتومیک

ترامپ
اتحاد بی نظیر هنرمندان و مردم ایران در برابر توهین ترامپ
2017 / 10 / 14
آموزش موسیقی اتحاد بی نظیر هنرمندان و مردم ایران در برابر توهین ترامپ دانستنی ها در مورد موسیقی موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی
More