×
×  دانلود اسنوپ داگ اسنوپ داگ روی صحنه تئاتر

اسنوپ داگ روی صحنه تئاتر

ستاره موسیقی رپ روی صحنه تئاتر می‌رود

اسنوپ داگ در «رستگاری داگ»، نمایشی که بر اساس زندگی خودش نوشته شده، همراه با خوانندۀ امریکایی، تامار برکستون، روی صحنه می‌رود.

گراتومیک - این نمایش توسط جکیرس جانسون نوشته، تهیه و کارگردانی شده است که اجراهایش بیش از ۸۵ میلیون دلار فروش داشته است. جانسون در کنار کار نمایش و اجرا فیلم‌های سینمایی هم کارگردانی می‌کند و از جمله فیلم‌های او می‌توان به «دوستان و عشاق» و «هرچیزی که او بخواهد» اشاره کرد.

این نمایش که اجرای آن مصادف است با بیست‌وپنجمین سالگرد انتشار اولین آلبوم اسنوپ داگ به نام Doggystyle در رسانه‌ها با جملۀ تجربۀ یک «تئاتر شهری» که داستان یک رپر گنگستا، مرد خانواده، مرد خدا و در واقع یک شخصیت هزارچهره را روایت می‌کند توصیف شده است.

نمایش «رستگاری داگ» مبارزۀ درونی مردی را روایت می‌کند که بر سر دوراهی میان حفظ میراث تمام عمر در ازای از دست داد عشق زندگی‌ مانده و مجبور است بین شهرت و ثروت در مقابل باورها و خانواده‌اش یکی را انتخاب کند. همچنین گزارش شده که تعدادی از بزرگترین و معروف‌ترین آهنگ‌های اسنوپ داگ در این اجرا استفاده شده است.

اسنوپ داگ به دنبال انتشار خبر این نمایش گفت: «از اینکه قرار است در رستگاری داگ روی صحنه به رفیقم جانسون بپیوندم خیلی خوشحالم… باورکنید که هیچ‌وقت یک تئاتر شهری مثل این را ندیده‌اید! ما قرار است با مهارت‌های او و چاشنیِ من اجرایی فراموش‌نشدنی برای مردم بسازیم. بی‌صبرانه مشتاقم تا همه به دیدن این نمایش بنشینند.»

   

Snoop Dogg
ستاره موسیقی رپ روی صحنه تئاتر می‌روداسنوپ داگ در «رستگاری داگ»، نمایشی که بر اساس زندگی خودش نوشته شده، همراه با خوانندۀ امریکایی، تامار برکستون، روی صحنه می‌رود.گراتومیک - این نمایش توسط جکیرس جانسون نوشته، تهیه و کارگردانی شده است که اجراهایش بیش از ۸۵ میلیون دلار فروش داشته است. جانسون در کنار کار نمایش و اجرا فیلم‌های سینمایی هم کارگردانی می‌کند و از جمله فیلم‌های او می‌توان به «دوستان و عشاق» و «هرچیزی که او بخواهد» اشاره کرد.این نمایش که اجرای آن مصادف است با بیست‌وپنجمین سالگرد انتشار اولین آلبوم اسنوپ داگ به نام Doggystyle در رسانه‌ها با جملۀ تجربۀ یک «تئاتر شهری» که داستان یک رپر گنگستا، مرد خانواده، مرد خدا و در واقع یک شخصیت هزارچهره را روایت می‌کند توصیف شده است.نمایش «رستگاری داگ» مبارزۀ درونی مردی را روایت می‌کند که بر سر دوراهی میان حفظ میراث تمام عمر در ازای از دست داد عشق زندگی‌ مانده و مجبور است بین شهرت و ثروت در مقابل باورها و خانواده‌اش یکی را انتخاب کند. همچنین گزارش شده که تعدادی از بزرگترین و معروف‌ترین آهنگ‌های اسنوپ داگ در این اجرا استفاده شده است.اسنوپ داگ به دنبال انتشار خبر این نمایش گفت: «از اینکه قرار است در رستگاری داگ روی صحنه به رفیقم جانسون بپیوندم خیلی خوشحالم… باورکنید که هیچ‌وقت یک تئاتر شهری مثل این را ندیده‌اید! ما قرار است با مهارت‌های او و چاشنیِ من اجرایی فراموش‌نشدنی برای مردم بسازیم. بی‌صبرانه مشتاقم تا همه به دیدن این نمایش بنشینند.»   

ستاره موسیقی رپ روی صحنه تئاتر می‌رود

اسنوپ داگ در «رستگاری داگ»، نمایشی که بر اساس زندگی خودش نوشته شده، همراه با خوانندۀ امریکایی، تامار برکستون، روی صحنه می‌رود.

گراتومیک - این نمایش توسط جکیرس جانسون نوشته، تهیه و کارگردانی شده است که اجراهایش بیش از ۸۵ میلیون دلار فروش داشته است. جانسون در کنار کار نمایش و اجرا فیلم‌های سینمایی هم کارگردانی می‌کند و از جمله فیلم‌های او می‌توان به «دوستان و عشاق» و «هرچیزی که او بخواهد» اشاره کرد.

این نمایش که اجرای آن مصادف است با بیست‌وپنجمین سالگرد انتشار اولین آلبوم اسنوپ داگ به نام Doggystyle در رسانه‌ها با جملۀ تجربۀ یک «تئاتر شهری» که داستان یک رپر گنگستا، مرد خانواده، مرد خدا و در واقع یک شخصیت هزارچهره را روایت می‌کند توصیف شده است.

نمایش «رستگاری داگ» مبارزۀ درونی مردی را روایت می‌کند که بر سر دوراهی میان حفظ میراث تمام عمر در ازای از دست داد عشق زندگی‌ مانده و مجبور است بین شهرت و ثروت در مقابل باورها و خانواده‌اش یکی را انتخاب کند. همچنین گزارش شده که تعدادی از بزرگترین و معروف‌ترین آهنگ‌های اسنوپ داگ در این اجرا استفاده شده است.

اسنوپ داگ به دنبال انتشار خبر این نمایش گفت: «از اینکه قرار است در رستگاری داگ روی صحنه به رفیقم جانسون بپیوندم خیلی خوشحالم… باورکنید که هیچ‌وقت یک تئاتر شهری مثل این را ندیده‌اید! ما قرار است با مهارت‌های او و چاشنیِ من اجرایی فراموش‌نشدنی برای مردم بسازیم. بی‌صبرانه مشتاقم تا همه به دیدن این نمایش بنشینند.»

   
اسنوپ داگ
اسنوپ داگ روی صحنه تئاتر
2018 / 08 / 11
Snoop Dogg Snoop Dogg news آخرین خبر از اسنوپ داگ اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ اسنوپ داگ خبر جدید در مورد اسنوپ داگ خبرای جدید ازاسنوپ داگ درباره اسنوپ داگ
More