×
×  دانلود مرتضی خان محجوبی اهدای نت نوشته‌های مرتضی خان محجوبی به موزه

اهدای نت نوشته‌های مرتضی خان محجوبی به موزه

نت‌نوشته‌های استاد مرتضی‌خان محجوبی

در مکتب پیانوی کلاسیک ایرانی در روز جهانى میراث دیدارى و شنیدارى به حافظۀ ملى‌ـ جهانى سپرده مى‌شود.

به دنبال ثبت ملى «شیوۀ نت‌نویسى پیانو ایرانى» در فهرست آثار ملى معنوى ایران در سال ١٣٩١ و همچنین ثبت «مکتب پیانو کلاسیک ایرانى» در روز دهم مرداد ١٣٩۶ و همچنین ثبت ملى «شیوۀ نوازندگى استاد مرتضى‌خان محجوبى» به همت دکتر پویان آزاده، «نت‌نوشته‌های استاد مرتضی‌خان محجوبی در مکتب پیانوی کلاسیک ایرانی» که در واقع قدیمى‌ترین نت‌نوشته‌هاى استاد محجوبى براى شاگرد برگزیده‌اش و نخستین بانوى پیانونواز ایرانى به شیوۀ استاد محجوبى، استاد آذرمیدخت ملک‌منصور ملقب به بانو استاد رکنى است در روز جهانى میراث دیدارى و شنیدارى به حافظۀ ملى‌ـ جهانى سپرده مى‌شود.

دکتر پویان آزاده که به عنوان نوۀ هنرى استاد محجوبى در راستاى ارائۀ عمومى و آکادمیک «پیانو کلاسیک ایرانى» تلاش کرده است امروز یکشنبه ضمن اهداى این نسخ ارزشمند به موزه در مورد این نت‌نوشته‌ها صحبت کرده و قطعاتى را با پیانو در سالن مرکز همایش‌هاى سازمان اسناد و کتابخانۀ جمهورى اسلامى ایران به اجرا در خواهد آورد.

Music and Art
نت‌نوشته‌های استاد مرتضی‌خان محجوبیدر مکتب پیانوی کلاسیک ایرانی در روز جهانى میراث دیدارى و شنیدارى به حافظۀ ملى‌ـ جهانى سپرده مى‌شود.به دنبال ثبت ملى «شیوۀ نت‌نویسى پیانو ایرانى» در فهرست آثار ملى معنوى ایران در سال ١٣٩١ و همچنین ثبت «مکتب پیانو کلاسیک ایرانى» در روز دهم مرداد ١٣٩۶ و همچنین ثبت ملى «شیوۀ نوازندگى استاد مرتضى‌خان محجوبى» به همت دکتر پویان آزاده، «نت‌نوشته‌های استاد مرتضی‌خان محجوبی در مکتب پیانوی کلاسیک ایرانی» که در واقع قدیمى‌ترین نت‌نوشته‌هاى استاد محجوبى براى شاگرد برگزیده‌اش و نخستین بانوى پیانونواز ایرانى به شیوۀ استاد محجوبى، استاد آذرمیدخت ملک‌منصور ملقب به بانو استاد رکنى است در روز جهانى میراث دیدارى و شنیدارى به حافظۀ ملى‌ـ جهانى سپرده مى‌شود.دکتر پویان آزاده که به عنوان نوۀ هنرى استاد محجوبى در راستاى ارائۀ عمومى و آکادمیک «پیانو کلاسیک ایرانى» تلاش کرده است امروز یکشنبه ضمن اهداى این نسخ ارزشمند به موزه در مورد این نت‌نوشته‌ها صحبت کرده و قطعاتى را با پیانو در سالن مرکز همایش‌هاى سازمان اسناد و کتابخانۀ جمهورى اسلامى ایران به اجرا در خواهد آورد.

نت‌نوشته‌های استاد مرتضی‌خان محجوبی

در مکتب پیانوی کلاسیک ایرانی در روز جهانى میراث دیدارى و شنیدارى به حافظۀ ملى‌ـ جهانى سپرده مى‌شود.

به دنبال ثبت ملى «شیوۀ نت‌نویسى پیانو ایرانى» در فهرست آثار ملى معنوى ایران در سال ١٣٩١ و همچنین ثبت «مکتب پیانو کلاسیک ایرانى» در روز دهم مرداد ١٣٩۶ و همچنین ثبت ملى «شیوۀ نوازندگى استاد مرتضى‌خان محجوبى» به همت دکتر پویان آزاده، «نت‌نوشته‌های استاد مرتضی‌خان محجوبی در مکتب پیانوی کلاسیک ایرانی» که در واقع قدیمى‌ترین نت‌نوشته‌هاى استاد محجوبى براى شاگرد برگزیده‌اش و نخستین بانوى پیانونواز ایرانى به شیوۀ استاد محجوبى، استاد آذرمیدخت ملک‌منصور ملقب به بانو استاد رکنى است در روز جهانى میراث دیدارى و شنیدارى به حافظۀ ملى‌ـ جهانى سپرده مى‌شود.

دکتر پویان آزاده که به عنوان نوۀ هنرى استاد محجوبى در راستاى ارائۀ عمومى و آکادمیک «پیانو کلاسیک ایرانى» تلاش کرده است امروز یکشنبه ضمن اهداى این نسخ ارزشمند به موزه در مورد این نت‌نوشته‌ها صحبت کرده و قطعاتى را با پیانو در سالن مرکز همایش‌هاى سازمان اسناد و کتابخانۀ جمهورى اسلامى ایران به اجرا در خواهد آورد.

مرتضی خان محجوبی
اهدای نت نوشته‌های مرتضی خان محجوبی به موزه
2017 / 10 / 30
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از مرتضی خان محجوبی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد مرتضی خان محجوبی خبرای جدید ازمرتضی خان محجوبی درباره مرتضی خان محجوبی مرتضی خان محجوبی
More