×
×  دانلود محمد اصفهانی اجرای محمد اصفهانی در ارکستر ملی

اجرای محمد اصفهانی در ارکستر ملی

محمد اصفهانی بار دیگر با ارکستر ملی روی صحنه می‌رود

 

ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و با خوانندگی محمد اصفهانی «حدیث سرفرازی» را روی صحنه می‌برد.

فریدون شهبازیان رهبر ارکستر ملی ایران، هدایت این اجرا را به عهده دارد و خواننده این اجرای آیینی، محمد اصفهانی است که در یک سال گذشته سابقه چندین همکاری با ارکستر ملی ایران را داشته است.

در این رویداد قطعات «حدیث سرفرازی»، «سوگ»، «غنچه افسرده» و «فرصت بدرود» از آثار شهبازیان اجرا می‌شود.

فریاد تنهایی و سوگ حیدر دو قطعه امیر بکان است که ارکستر ملی ایران در این رویداد می‌نوازند.

«دیده بگشا» از علی کهن دیری، «دونغمه بختیاری» کار گلنوش خالقی، «چنگ و نای» از «محمد بیگلری‌پور»، «سقای تشنگان» از محمد میر زمانی و «شورآفرین» کار حسین دهلوی سایر قطعات این برنامه هستند.

«حدیث سرفرازی»، اجرای ویژه آیینی ارکستر ملی ایران، سه شنبه بیست و سوم آبان 1396 از ساعت 18:00 در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

Mohammad Esfahani
محمد اصفهانی بار دیگر با ارکستر ملی روی صحنه می‌رود ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و با خوانندگی محمد اصفهانی «حدیث سرفرازی» را روی صحنه می‌برد.فریدون شهبازیان رهبر ارکستر ملی ایران، هدایت این اجرا را به عهده دارد و خواننده این اجرای آیینی، محمد اصفهانی است که در یک سال گذشته سابقه چندین همکاری با ارکستر ملی ایران را داشته است.در این رویداد قطعات «حدیث سرفرازی»، «سوگ»، «غنچه افسرده» و «فرصت بدرود» از آثار شهبازیان اجرا می‌شود.فریاد تنهایی و سوگ حیدر دو قطعه امیر بکان است که ارکستر ملی ایران در این رویداد می‌نوازند.«دیده بگشا» از علی کهن دیری، «دونغمه بختیاری» کار گلنوش خالقی، «چنگ و نای» از «محمد بیگلری‌پور»، «سقای تشنگان» از محمد میر زمانی و «شورآفرین» کار حسین دهلوی سایر قطعات این برنامه هستند.«حدیث سرفرازی»، اجرای ویژه آیینی ارکستر ملی ایران، سه شنبه بیست و سوم آبان 1396 از ساعت 18:00 در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

محمد اصفهانی بار دیگر با ارکستر ملی روی صحنه می‌رود

 

ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و با خوانندگی محمد اصفهانی «حدیث سرفرازی» را روی صحنه می‌برد.

فریدون شهبازیان رهبر ارکستر ملی ایران، هدایت این اجرا را به عهده دارد و خواننده این اجرای آیینی، محمد اصفهانی است که در یک سال گذشته سابقه چندین همکاری با ارکستر ملی ایران را داشته است.

در این رویداد قطعات «حدیث سرفرازی»، «سوگ»، «غنچه افسرده» و «فرصت بدرود» از آثار شهبازیان اجرا می‌شود.

فریاد تنهایی و سوگ حیدر دو قطعه امیر بکان است که ارکستر ملی ایران در این رویداد می‌نوازند.

«دیده بگشا» از علی کهن دیری، «دونغمه بختیاری» کار گلنوش خالقی، «چنگ و نای» از «محمد بیگلری‌پور»، «سقای تشنگان» از محمد میر زمانی و «شورآفرین» کار حسین دهلوی سایر قطعات این برنامه هستند.

«حدیث سرفرازی»، اجرای ویژه آیینی ارکستر ملی ایران، سه شنبه بیست و سوم آبان 1396 از ساعت 18:00 در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

محمد اصفهانی
اجرای محمد اصفهانی در ارکستر ملی
2017 / 11 / 03
Mohammad Esfahani Mohammad Esfahani news آخرین خبر از محمد اصفهانی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد محمد اصفهانی خبرای جدید ازمحمد اصفهانی درباره محمد اصفهانی محمد اصفهانی
More