×
×  دانلود احسان خواجه امیری واکنش احسان خواجه امیری و فرزاد فرزین به وضعیت اقتصادی

واکنش احسان خواجه امیری و فرزاد فرزین به وضعیت اقتصادی

مسئول محترم صدای ترک خوردن استخوان های مردم رو بشنو

واکنش هنرمندان به قیمت دلار

گراتومیک - با توجه با بالا رفتن قیمت دلار برخی از هنرمندان به این اتفاق واکنش نشان دادند که احسان خواجه امیری و فرزاد فرزین از جمله این هنرمندان هستند.

 

متن منتشر شده توسط احسان خواجه امیری:

امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و از همیشه تنها تر شده !!

مسئول محترم صدای ترک خوردن استخوان های مردم و بشنو حقیقت این چیزی هست که داریم با تمام وجود لمس میکنیم نه اون چیزی که شما میگید...

   

و اما متن منتشر شده توسط فرزاد فرزین:

 

Ehsan Khajeh Amiri
مسئول محترم صدای ترک خوردن استخوان های مردم رو بشنوواکنش هنرمندان به قیمت دلارگراتومیک - با توجه با بالا رفتن قیمت دلار برخی از هنرمندان به این اتفاق واکنش نشان دادند که احسان خواجه امیری و فرزاد فرزین از جمله این هنرمندان هستند. متن منتشر شده توسط احسان خواجه امیری:امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و از همیشه تنها تر شده !!مسئول محترم صدای ترک خوردن استخوان های مردم و بشنو حقیقت این چیزی هست که داریم با تمام وجود لمس میکنیم نه اون چیزی که شما میگید...   و اما متن منتشر شده توسط فرزاد فرزین: 

مسئول محترم صدای ترک خوردن استخوان های مردم رو بشنو

واکنش هنرمندان به قیمت دلار

گراتومیک - با توجه با بالا رفتن قیمت دلار برخی از هنرمندان به این اتفاق واکنش نشان دادند که احسان خواجه امیری و فرزاد فرزین از جمله این هنرمندان هستند.

 

متن منتشر شده توسط احسان خواجه امیری:

امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و از همیشه تنها تر شده !!

مسئول محترم صدای ترک خوردن استخوان های مردم و بشنو حقیقت این چیزی هست که داریم با تمام وجود لمس میکنیم نه اون چیزی که شما میگید...

   

و اما متن منتشر شده توسط فرزاد فرزین:

 
احسان خواجه امیری
واکنش احسان خواجه امیری و فرزاد فرزین به وضعیت اقتصادی
2018 / 09 / 27
Ehsan Khajeh Amiri Ehsan Khajeh Amiri news آخرین خبر از احسان خواجه امیری احسان خواجه امیری اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد احسان خواجه امیری خبرای جدید ازاحسان خواجه امیری درباره احسان خواجه امیری
More