×
×  دانلود شادمهر عقیلی اجرای قلب ساعتی توسط شادمهر عقیلی

اجرای قلب ساعتی توسط شادمهر عقیلی

از شادمهر تا احسان خواجه امیری

قلب ساعتی نام قطعه ای است که توسط احسان خواجه امیری منتشر شد و مورد استقبال مخاطبان نیز قرار گرفت

اما اگر یادتان باشد شادمهر عقیلی قبلا دموی این قطعه را اجرا کرده بود و قرار بود این اثر توسط شادمهر اجرا و منتشر شود اما در انتها این کار با کمی تغییر در ترانه توسط احسان خواجه امیری منتشر شد.شادمهر در آن دموی پخش شده تنها یک مصراع از این اثر را اجرا کرد اما در همین یک مصراع میتوان تفاوت بسیار زیاد این دو خواننده را احساس کرد،تفاوتی که کاملا توانایی بالای شادمهر را نشان میدهد.

زمانی که مخاطب این قطعه را با صدای احسان خواجه امیری میشنود به نظرش خیلی اجرای خوبی است اما تفاوت زمانی آشکار میشود که فقط یک مصراع از آن قطعه را با صدای شادمهر میشنود،آن زمان است که میتوان به قدرت شادمهر عقیلی پی برد. جالب است که این تفاوت زیاد شادمهر با خواننده ای است که در خانواده ای هنرمند به دنیا آمده و از همان ابتدا تحت آموزش بوده و فرزند ایرج خواجه امیری است.

آنقدر این تفاوت زیاد است که حتی نمیتوان این دو اجرا را با هم مقایسه کرد، احسان خواجه امیری در مقابل شادمهر مانند یک هنرجو میشود که نمیتواند صدای خود را رها کند و وقتی که شادمهر میخواند گویی حالا این شعر و کلمات در جای درست خود قرار گرفته اند و شعر تمام احساس خود را منتقل میکند و کلمات تاثیر خود را میگذارند.

اما چطور میشود که شادمهر تا به این حد مخاطب را میشناسد، درست احساس مخاطب را هدف قرار میدهد و به بهترین نحو ممکن کار خود را انجام میدهد.حالا میتوان فهمید که چرا صدها خواننده از شادمهر عقیلی تقلید میکردند.

او همیشه خودش بود، به بهترین حالت ممکن کلمات را اجرا میکرد و دارای کاریزما بود چیزی که خیلی از هنرمندان به آن نیاز دارند و این کاملا مشخص است که شادمهر خود را آموزش داده و حالا سلیقه ی او در موسیقی تبدیل شده به فرمولی که میتواند مخاطبان بیشتری را به خودش جذب کند...

  

منبع: وب سایت گراتومیک

shadmehr aghili
از شادمهر تا احسان خواجه امیریقلب ساعتی نام قطعه ای است که توسط احسان خواجه امیری منتشر شد و مورد استقبال مخاطبان نیز قرار گرفتاما اگر یادتان باشد شادمهر عقیلی قبلا دموی این قطعه را اجرا کرده بود و قرار بود این اثر توسط شادمهر اجرا و منتشر شود اما در انتها این کار با کمی تغییر در ترانه توسط احسان خواجه امیری منتشر شد.شادمهر در آن دموی پخش شده تنها یک مصراع از این اثر را اجرا کرد اما در همین یک مصراع میتوان تفاوت بسیار زیاد این دو خواننده را احساس کرد،تفاوتی که کاملا توانایی بالای شادمهر را نشان میدهد.زمانی که مخاطب این قطعه را با صدای احسان خواجه امیری میشنود به نظرش خیلی اجرای خوبی است اما تفاوت زمانی آشکار میشود که فقط یک مصراع از آن قطعه را با صدای شادمهر میشنود،آن زمان است که میتوان به قدرت شادمهر عقیلی پی برد. جالب است که این تفاوت زیاد شادمهر با خواننده ای است که در خانواده ای هنرمند به دنیا آمده و از همان ابتدا تحت آموزش بوده و فرزند ایرج خواجه امیری است.آنقدر این تفاوت زیاد است که حتی نمیتوان این دو اجرا را با هم مقایسه کرد، احسان خواجه امیری در مقابل شادمهر مانند یک هنرجو میشود که نمیتواند صدای خود را رها کند و وقتی که شادمهر میخواند گویی حالا این شعر و کلمات در جای درست خود قرار گرفته اند و شعر تمام احساس خود را منتقل میکند و کلمات تاثیر خود را میگذارند.اما چطور میشود که شادمهر تا به این حد مخاطب را میشناسد، درست احساس مخاطب را هدف قرار میدهد و به بهترین نحو ممکن کار خود را انجام میدهد.حالا میتوان فهمید که چرا صدها خواننده از شادمهر عقیلی تقلید میکردند.او همیشه خودش بود، به بهترین حالت ممکن کلمات را اجرا میکرد و دارای کاریزما بود چیزی که خیلی از هنرمندان به آن نیاز دارند و این کاملا مشخص است که شادمهر خود را آموزش داده و حالا سلیقه ی او در موسیقی تبدیل شده به فرمولی که میتواند مخاطبان بیشتری را به خودش جذب کند...  منبع: وب سایت گراتومیک

از شادمهر تا احسان خواجه امیری

قلب ساعتی نام قطعه ای است که توسط احسان خواجه امیری منتشر شد و مورد استقبال مخاطبان نیز قرار گرفت

اما اگر یادتان باشد شادمهر عقیلی قبلا دموی این قطعه را اجرا کرده بود و قرار بود این اثر توسط شادمهر اجرا و منتشر شود اما در انتها این کار با کمی تغییر در ترانه توسط احسان خواجه امیری منتشر شد.شادمهر در آن دموی پخش شده تنها یک مصراع از این اثر را اجرا کرد اما در همین یک مصراع میتوان تفاوت بسیار زیاد این دو خواننده را احساس کرد،تفاوتی که کاملا توانایی بالای شادمهر را نشان میدهد.

زمانی که مخاطب این قطعه را با صدای احسان خواجه امیری میشنود به نظرش خیلی اجرای خوبی است اما تفاوت زمانی آشکار میشود که فقط یک مصراع از آن قطعه را با صدای شادمهر میشنود،آن زمان است که میتوان به قدرت شادمهر عقیلی پی برد. جالب است که این تفاوت زیاد شادمهر با خواننده ای است که در خانواده ای هنرمند به دنیا آمده و از همان ابتدا تحت آموزش بوده و فرزند ایرج خواجه امیری است.

آنقدر این تفاوت زیاد است که حتی نمیتوان این دو اجرا را با هم مقایسه کرد، احسان خواجه امیری در مقابل شادمهر مانند یک هنرجو میشود که نمیتواند صدای خود را رها کند و وقتی که شادمهر میخواند گویی حالا این شعر و کلمات در جای درست خود قرار گرفته اند و شعر تمام احساس خود را منتقل میکند و کلمات تاثیر خود را میگذارند.

اما چطور میشود که شادمهر تا به این حد مخاطب را میشناسد، درست احساس مخاطب را هدف قرار میدهد و به بهترین نحو ممکن کار خود را انجام میدهد.حالا میتوان فهمید که چرا صدها خواننده از شادمهر عقیلی تقلید میکردند.

او همیشه خودش بود، به بهترین حالت ممکن کلمات را اجرا میکرد و دارای کاریزما بود چیزی که خیلی از هنرمندان به آن نیاز دارند و این کاملا مشخص است که شادمهر خود را آموزش داده و حالا سلیقه ی او در موسیقی تبدیل شده به فرمولی که میتواند مخاطبان بیشتری را به خودش جذب کند...

  

منبع: وب سایت گراتومیک

شادمهر عقیلی
اجرای قلب ساعتی توسط شادمهر عقیلی
2017 / 10 / 26
Shadmehr Aghili shadmehr aghili news آخرین خبر از شادمهر عقیلی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد شادمهر عقیلی خبرای جدید ازشادمهر عقیلی درباره شادمهر عقیلی شادمهر عقیلی
More