×
×  دانلود احسان خواجه امیری ضبط آلبوم جدید و کمتر شدن کنسرت های احسان خواجه امیری

ضبط آلبوم جدید و کمتر شدن کنسرت های احسان خواجه امیری

کم شدن کنسرت های احسان خواجه امیری و ضبط آلبوم جدید

ضبط آلبوم و کارهای جدید احسان خواجه امیری

گراتومیک - احسان خواجه امیری خواننده مطرح موسیقی پاپ، پس از برگزاری تور کنسرت های اروپایی خود، قصد دارد تا مدتی اجرای صحنه کمتری داشته باشد و زمان خود را صرف تولید آلبوم جدید کند.

 

وی پیرامون این موضوع در صفحه شخصی اش نوشت:

«بعد از اجراهای فوق العاده در کنار هموطن های عزیزمون در اروپا برگشتیم و داریم آماده میشیم برای آخرین کنسرت تهران جمعه شب که انشالا بعد از این اجرا یه چند زمانی مجبورم اجرای صحنه و کم کنم و بچسبم به ضبط آلبوم و کارهای جدید»

گفتنی است احسان خواجه امیری در روز جمعه ۴ اسفند ماه در تهران و روز ۹ اسفند ماه در درود روی صحنه می رود.

   

Ehsan Khajeh Amiri
کم شدن کنسرت های احسان خواجه امیری و ضبط آلبوم جدیدضبط آلبوم و کارهای جدید احسان خواجه امیریگراتومیک - احسان خواجه امیری خواننده مطرح موسیقی پاپ، پس از برگزاری تور کنسرت های اروپایی خود، قصد دارد تا مدتی اجرای صحنه کمتری داشته باشد و زمان خود را صرف تولید آلبوم جدید کند. وی پیرامون این موضوع در صفحه شخصی اش نوشت:«بعد از اجراهای فوق العاده در کنار هموطن های عزیزمون در اروپا برگشتیم و داریم آماده میشیم برای آخرین کنسرت تهران جمعه شب که انشالا بعد از این اجرا یه چند زمانی مجبورم اجرای صحنه و کم کنم و بچسبم به ضبط آلبوم و کارهای جدید»گفتنی است احسان خواجه امیری در روز جمعه ۴ اسفند ماه در تهران و روز ۹ اسفند ماه در درود روی صحنه می رود.   

کم شدن کنسرت های احسان خواجه امیری و ضبط آلبوم جدید

ضبط آلبوم و کارهای جدید احسان خواجه امیری

گراتومیک - احسان خواجه امیری خواننده مطرح موسیقی پاپ، پس از برگزاری تور کنسرت های اروپایی خود، قصد دارد تا مدتی اجرای صحنه کمتری داشته باشد و زمان خود را صرف تولید آلبوم جدید کند.

 

وی پیرامون این موضوع در صفحه شخصی اش نوشت:

«بعد از اجراهای فوق العاده در کنار هموطن های عزیزمون در اروپا برگشتیم و داریم آماده میشیم برای آخرین کنسرت تهران جمعه شب که انشالا بعد از این اجرا یه چند زمانی مجبورم اجرای صحنه و کم کنم و بچسبم به ضبط آلبوم و کارهای جدید»

گفتنی است احسان خواجه امیری در روز جمعه ۴ اسفند ماه در تهران و روز ۹ اسفند ماه در درود روی صحنه می رود.

   
احسان خواجه امیری
ضبط آلبوم جدید و کمتر شدن کنسرت های احسان خواجه امیری
2018 / 02 / 22
Ehsan Khajeh Amiri Ehsan Khajeh Amiri news آخرین خبر از احسان خواجه امیری احسان خواجه امیری اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد احسان خواجه امیری خبرای جدید ازاحسان خواجه امیری درباره احسان خواجه امیری
More