×
×  دانلود آلبوم موسیقی 10 تصنیف معرفی آلبوم موسیقی 10 تصنیف توسط حسین علیزاده

معرفی آلبوم موسیقی 10 تصنیف توسط حسین علیزاده

معرفی مجموعه «10 تصنیف» با یادداشتی از حسین علیزاده

آلبوم موسیقی «10 تصنیف» با همکاری 7 خواننده و یادداشتی از حسین علیزاده روانه بازار شده است.

آلبوم «۱۰ تصنیف» مجموعه ای حاصل از همکاری ۱۰ آهنگساز و ۷ خواننده معاصر ایرانی است که از تیرماه امسال ساخته شد.

« گریه نمی دهد امان» با صدای پوریا اخواص و آهنگسازی طینوش بهرامی، « آن بسیار» و «سوگ» با صدای امیر مردانه و آهنگسازی علی بهرامی فرد و سیامک جهانگیری ، « قصه ی دل» و «گریه ی سیب» به خوانندگی وحید تاج و آهنگسازی پویان بیگلر و علی اصغر عربشاهی، شب با صدای حسین علیشاپور و آهنگسازی نگار خارکن، «سه گانه ی رباعی»به خوانندگی مهدی امامی و آهنگسازی امیر شریفی، « آواز جدایی» و «دلبرا» با صدای اشکان کمانگری و آهنگسازی پژمان طاهری و حامد فکوری و بسیط عراق با صدای مجتبی عسگری و آهنگسازی سعید نایب محمدی‌ قطعات این آلبوم هستند.

حسین علیزاده درباره این آلبوم در یادداشتی می گوید: از گوش سپردن به مجموع ۱۰ تصنیف تا حدود زیادی می توان دریافت که مجموع هنرمندان این نسل در عالم موسیقی چه سیر و سلوک و تجربه ای را سپری می کنند. نکته ای که در اکثر آثار مشهود است، تلاش برای دست یافتن به اشکال غیرمعمول و پایه گذاری و برخوردهای متفاوت با فرم های پیشین است.

Hossein Alizadeh
معرفی مجموعه «10 تصنیف» با یادداشتی از حسین علیزادهآلبوم موسیقی «10 تصنیف» با همکاری 7 خواننده و یادداشتی از حسین علیزاده روانه بازار شده است.آلبوم «۱۰ تصنیف» مجموعه ای حاصل از همکاری ۱۰ آهنگساز و ۷ خواننده معاصر ایرانی است که از تیرماه امسال ساخته شد.« گریه نمی دهد امان» با صدای پوریا اخواص و آهنگسازی طینوش بهرامی، « آن بسیار» و «سوگ» با صدای امیر مردانه و آهنگسازی علی بهرامی فرد و سیامک جهانگیری ، « قصه ی دل» و «گریه ی سیب» به خوانندگی وحید تاج و آهنگسازی پویان بیگلر و علی اصغر عربشاهی، شب با صدای حسین علیشاپور و آهنگسازی نگار خارکن، «سه گانه ی رباعی»به خوانندگی مهدی امامی و آهنگسازی امیر شریفی، « آواز جدایی» و «دلبرا» با صدای اشکان کمانگری و آهنگسازی پژمان طاهری و حامد فکوری و بسیط عراق با صدای مجتبی عسگری و آهنگسازی سعید نایب محمدی‌ قطعات این آلبوم هستند.حسین علیزاده درباره این آلبوم در یادداشتی می گوید: از گوش سپردن به مجموع ۱۰ تصنیف تا حدود زیادی می توان دریافت که مجموع هنرمندان این نسل در عالم موسیقی چه سیر و سلوک و تجربه ای را سپری می کنند. نکته ای که در اکثر آثار مشهود است، تلاش برای دست یافتن به اشکال غیرمعمول و پایه گذاری و برخوردهای متفاوت با فرم های پیشین است.

معرفی مجموعه «10 تصنیف» با یادداشتی از حسین علیزاده

آلبوم موسیقی «10 تصنیف» با همکاری 7 خواننده و یادداشتی از حسین علیزاده روانه بازار شده است.

آلبوم «۱۰ تصنیف» مجموعه ای حاصل از همکاری ۱۰ آهنگساز و ۷ خواننده معاصر ایرانی است که از تیرماه امسال ساخته شد.

« گریه نمی دهد امان» با صدای پوریا اخواص و آهنگسازی طینوش بهرامی، « آن بسیار» و «سوگ» با صدای امیر مردانه و آهنگسازی علی بهرامی فرد و سیامک جهانگیری ، « قصه ی دل» و «گریه ی سیب» به خوانندگی وحید تاج و آهنگسازی پویان بیگلر و علی اصغر عربشاهی، شب با صدای حسین علیشاپور و آهنگسازی نگار خارکن، «سه گانه ی رباعی»به خوانندگی مهدی امامی و آهنگسازی امیر شریفی، « آواز جدایی» و «دلبرا» با صدای اشکان کمانگری و آهنگسازی پژمان طاهری و حامد فکوری و بسیط عراق با صدای مجتبی عسگری و آهنگسازی سعید نایب محمدی‌ قطعات این آلبوم هستند.

حسین علیزاده درباره این آلبوم در یادداشتی می گوید: از گوش سپردن به مجموع ۱۰ تصنیف تا حدود زیادی می توان دریافت که مجموع هنرمندان این نسل در عالم موسیقی چه سیر و سلوک و تجربه ای را سپری می کنند. نکته ای که در اکثر آثار مشهود است، تلاش برای دست یافتن به اشکال غیرمعمول و پایه گذاری و برخوردهای متفاوت با فرم های پیشین است.

آلبوم موسیقی 10 تصنیف
معرفی آلبوم موسیقی 10 تصنیف توسط حسین علیزاده
2017 / 10 / 15
Hossein Alizadeh Hossein Alizadeh news آخرین خبر از آلبوم موسیقی 10 تصنیف آلبوم موسیقی 10 تصنیف اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد آلبوم موسیقی 10 تصنیف خبرای جدید ازآلبوم موسیقی 10 تصنیف درباره آلبوم موسیقی 10 تصنیف
More