×
×  دانلود کاوه آفاق انتشار آلبوم جدید کاوه آفاق خواننده و آهنگساز راک

انتشار آلبوم جدید کاوه آفاق خواننده و آهنگساز راک

احترام زیادی برای اصحاب رسانه قائل هستم.

آلبوم «شال» به‌زودی منتشر می‌شود

کاوه آفاق خواننده و آهنگساز راک درباره آلبوم جدیدشخبر داد: آلبوم «شال» به‌زودی منتشر می‌شود. فکر می‌کنم بین آلبوم‌های سه‌گانه‌ «استرس»، «با قرص‌ها می‌رقصد» و «شال»، «شال» بهترین آلبومم خواهد بود.

آفاق در توضیح بازنشر قطعه پرطرفدار «شال» در آلبوم جدید توضیح داد: خود آهنگ «شال» ۸ نسخه متفاوت دارد و آنچه در آلبوم می‌آید نسخه اصلی آن است که فقط ریمستر شده، اما به تنظیم آن دست نزده‌ام. این آهنگ را فقط به خاطر کپی‌رایت در آلبوم گنجاندم تا دیگر شاهد سوء‌استفاده‌هایی که اکنون از آن می‌شود نباشیم.

خواننده قطعه شال درباره ارتباط هنرمندان با اهالی رسانه گفت: سال‌های ۹۰ یا ۹۱ با خودم فکر می‌کردم بچه‌های حوزه هنر و فوتبالیست‌ها و اصحاب رسانه به‌نوعی لازم و ملزوم یکدیگر هستند، یعنی اگر هنرمندان و ورزشکاران نباشند اصحاب رسانه خبری ندارند و اگر اصحاب رسانه نباشند، رسانه‌ای نیست که آنها را بشناساند. همان موقع فهمیدم که اصحاب رسانه چه حقی بر گردن ما دارند، حتی آنها که ویدیو می‌سازند، بنا براین همواره احترام زیادی برای اصحاب رسانه قائل هستم.





kaveh afagh
احترام زیادی برای اصحاب رسانه قائل هستم.آلبوم «شال» به‌زودی منتشر می‌شودکاوه آفاق خواننده و آهنگساز راک درباره آلبوم جدیدشخبر داد: آلبوم «شال» به‌زودی منتشر می‌شود. فکر می‌کنم بین آلبوم‌های سه‌گانه‌ «استرس»، «با قرص‌ها می‌رقصد» و «شال»، «شال» بهترین آلبومم خواهد بود.آفاق در توضیح بازنشر قطعه پرطرفدار «شال» در آلبوم جدید توضیح داد: خود آهنگ «شال» ۸ نسخه متفاوت دارد و آنچه در آلبوم می‌آید نسخه اصلی آن است که فقط ریمستر شده، اما به تنظیم آن دست نزده‌ام. این آهنگ را فقط به خاطر کپی‌رایت در آلبوم گنجاندم تا دیگر شاهد سوء‌استفاده‌هایی که اکنون از آن می‌شود نباشیم.خواننده قطعه شال درباره ارتباط هنرمندان با اهالی رسانه گفت: سال‌های ۹۰ یا ۹۱ با خودم فکر می‌کردم بچه‌های حوزه هنر و فوتبالیست‌ها و اصحاب رسانه به‌نوعی لازم و ملزوم یکدیگر هستند، یعنی اگر هنرمندان و ورزشکاران نباشند اصحاب رسانه خبری ندارند و اگر اصحاب رسانه نباشند، رسانه‌ای نیست که آنها را بشناساند. همان موقع فهمیدم که اصحاب رسانه چه حقی بر گردن ما دارند، حتی آنها که ویدیو می‌سازند، بنا براین همواره احترام زیادی برای اصحاب رسانه قائل هستم.

احترام زیادی برای اصحاب رسانه قائل هستم.

آلبوم «شال» به‌زودی منتشر می‌شود

کاوه آفاق خواننده و آهنگساز راک درباره آلبوم جدیدشخبر داد: آلبوم «شال» به‌زودی منتشر می‌شود. فکر می‌کنم بین آلبوم‌های سه‌گانه‌ «استرس»، «با قرص‌ها می‌رقصد» و «شال»، «شال» بهترین آلبومم خواهد بود.

آفاق در توضیح بازنشر قطعه پرطرفدار «شال» در آلبوم جدید توضیح داد: خود آهنگ «شال» ۸ نسخه متفاوت دارد و آنچه در آلبوم می‌آید نسخه اصلی آن است که فقط ریمستر شده، اما به تنظیم آن دست نزده‌ام. این آهنگ را فقط به خاطر کپی‌رایت در آلبوم گنجاندم تا دیگر شاهد سوء‌استفاده‌هایی که اکنون از آن می‌شود نباشیم.

خواننده قطعه شال درباره ارتباط هنرمندان با اهالی رسانه گفت: سال‌های ۹۰ یا ۹۱ با خودم فکر می‌کردم بچه‌های حوزه هنر و فوتبالیست‌ها و اصحاب رسانه به‌نوعی لازم و ملزوم یکدیگر هستند، یعنی اگر هنرمندان و ورزشکاران نباشند اصحاب رسانه خبری ندارند و اگر اصحاب رسانه نباشند، رسانه‌ای نیست که آنها را بشناساند. همان موقع فهمیدم که اصحاب رسانه چه حقی بر گردن ما دارند، حتی آنها که ویدیو می‌سازند، بنا براین همواره احترام زیادی برای اصحاب رسانه قائل هستم.

کاوه آفاق
انتشار آلبوم جدید کاوه آفاق خواننده و آهنگساز راک
2017 / 11 / 08
Kaveh Afagh kaveh afagh news آخرین خبر از کاوه آفاق اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد کاوه آفاق خبرای جدید ازکاوه آفاق درباره کاوه آفاق کاوه آفاق
More