×
×  دانلود سامر حبیبی انتشار آلبوم سامر حبیبی با نام جویبار لحظه‌ها

انتشار آلبوم سامر حبیبی با نام جویبار لحظه‌ها

بداهه‌نوازی مهم‌ترین و بالاترین درجه از درک موسیقی شرقی است

آلبوم «جویبار لحظه‌ها» دونوازی کمانچه و تمبک سامر حبیبی و بهنام معصومی از سوی مؤسسۀ فرهنگی هنری ماهور منتشر شد.

 سامر حبیبی نوازندۀ کمانچه در ابتدا در مورد هنربداهه‌نوازی گفت: رسیدن به هنر بداهه‌نوازی مهم‌ترین و بالاترین درجه از درک موسیقی شرقی است. هنرمند بداهه‌نواز با تکیه بر دانش و تجربه و درک موسیقی سرزمین خود، در ذهن خلاقش موسیقی می‌سازد و می‌نوازد.

وی در ادامه توضیح داد: این نوع بداهه‌پردازی نیاز به پشتوانه‌ی شناخت موسیقی، تکنیک، آهنگسازی، درک ریتم و سرعت در هماهنگی ذهن و دست دارد. در کنار همۀ این عوامل سال‌ها تمرین و آزمون و خطا و ویرایش در لحظه را نیز باید اضافه کرد.

او در مورد موسیقی آوازی اضافه کرد: در موسیقی آوازی فرصت بیشتری برای هماهنگی هست اما در قطعات ریتمیک، به‌ویژه قطعاتی با ریتم و ضرب‌آهنگ سریع، این فرصت به حداقل می‌رسد و کار را بسی دشوارتر می‌نماید.

حبیبی در مورد این آلبوم خاطرنشان کرد: اثری که می‌شنوید حاصل اولین تجربۀ هم‌نوازی بنده با دوست و هنرمند ارجمند آقای بهنام معصومی است و کاملاً بداهه و بدون هماهنگی قبلی اجرا شده است. به‌جز قطعۀ آخر که رنگ دشتی، اثر استاد بیگجه‌خانی است، تمامی قطعات و آوازها در لحظه ساخته و اجرا شده‌اند.

samer habibi
بداهه‌نوازی مهم‌ترین و بالاترین درجه از درک موسیقی شرقی استآلبوم «جویبار لحظه‌ها» دونوازی کمانچه و تمبک سامر حبیبی و بهنام معصومی از سوی مؤسسۀ فرهنگی هنری ماهور منتشر شد. سامر حبیبی نوازندۀ کمانچه در ابتدا در مورد هنربداهه‌نوازی گفت: رسیدن به هنر بداهه‌نوازی مهم‌ترین و بالاترین درجه از درک موسیقی شرقی است. هنرمند بداهه‌نواز با تکیه بر دانش و تجربه و درک موسیقی سرزمین خود، در ذهن خلاقش موسیقی می‌سازد و می‌نوازد.وی در ادامه توضیح داد: این نوع بداهه‌پردازی نیاز به پشتوانه‌ی شناخت موسیقی، تکنیک، آهنگسازی، درک ریتم و سرعت در هماهنگی ذهن و دست دارد. در کنار همۀ این عوامل سال‌ها تمرین و آزمون و خطا و ویرایش در لحظه را نیز باید اضافه کرد.او در مورد موسیقی آوازی اضافه کرد: در موسیقی آوازی فرصت بیشتری برای هماهنگی هست اما در قطعات ریتمیک، به‌ویژه قطعاتی با ریتم و ضرب‌آهنگ سریع، این فرصت به حداقل می‌رسد و کار را بسی دشوارتر می‌نماید.حبیبی در مورد این آلبوم خاطرنشان کرد: اثری که می‌شنوید حاصل اولین تجربۀ هم‌نوازی بنده با دوست و هنرمند ارجمند آقای بهنام معصومی است و کاملاً بداهه و بدون هماهنگی قبلی اجرا شده است. به‌جز قطعۀ آخر که رنگ دشتی، اثر استاد بیگجه‌خانی است، تمامی قطعات و آوازها در لحظه ساخته و اجرا شده‌اند.

بداهه‌نوازی مهم‌ترین و بالاترین درجه از درک موسیقی شرقی است

آلبوم «جویبار لحظه‌ها» دونوازی کمانچه و تمبک سامر حبیبی و بهنام معصومی از سوی مؤسسۀ فرهنگی هنری ماهور منتشر شد.

 سامر حبیبی نوازندۀ کمانچه در ابتدا در مورد هنربداهه‌نوازی گفت: رسیدن به هنر بداهه‌نوازی مهم‌ترین و بالاترین درجه از درک موسیقی شرقی است. هنرمند بداهه‌نواز با تکیه بر دانش و تجربه و درک موسیقی سرزمین خود، در ذهن خلاقش موسیقی می‌سازد و می‌نوازد.

وی در ادامه توضیح داد: این نوع بداهه‌پردازی نیاز به پشتوانه‌ی شناخت موسیقی، تکنیک، آهنگسازی، درک ریتم و سرعت در هماهنگی ذهن و دست دارد. در کنار همۀ این عوامل سال‌ها تمرین و آزمون و خطا و ویرایش در لحظه را نیز باید اضافه کرد.

او در مورد موسیقی آوازی اضافه کرد: در موسیقی آوازی فرصت بیشتری برای هماهنگی هست اما در قطعات ریتمیک، به‌ویژه قطعاتی با ریتم و ضرب‌آهنگ سریع، این فرصت به حداقل می‌رسد و کار را بسی دشوارتر می‌نماید.

حبیبی در مورد این آلبوم خاطرنشان کرد: اثری که می‌شنوید حاصل اولین تجربۀ هم‌نوازی بنده با دوست و هنرمند ارجمند آقای بهنام معصومی است و کاملاً بداهه و بدون هماهنگی قبلی اجرا شده است. به‌جز قطعۀ آخر که رنگ دشتی، اثر استاد بیگجه‌خانی است، تمامی قطعات و آوازها در لحظه ساخته و اجرا شده‌اند.

سامر حبیبی
انتشار آلبوم سامر حبیبی با نام جویبار لحظه‌ها
2017 / 10 / 31
samer habibi samer habibi news آخرین خبر از سامر حبیبی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد سامر حبیبی خبرای جدید ازسامر حبیبی درباره سامر حبیبی سامر حبیبی
More