×
×  دانلود آشور مرادیان همکاری آشور مرادیان با کمپانی جهانی paiste

همکاری آشور مرادیان با کمپانی جهانی paiste

همکاری یک هنرمند از ایران با کمپانی جهانی

آشور مرادیان آرتیست کمپانی paiste شد

آشور ظفرمرادیان به عنوان آرتیست کمپانی paiste انتخاب شد.

آشور مرادیان از انتخاب خود به عنوان آرتیست کمپانی paiste خبر داد. این کمپانی به تولید سنج می‌پردازد و بسیاری از نوازنده‌های مطرح درامز تا کنون به عنوان آرتیست این کمپانی برگزیده شده‌اند.

آشور مرادیان در این خصوص عنوان کرد: روزی به گالری سرنا رفتم و اولین سنج خودم رو به قیمت ۵۰ هزار تومان خریدم. همیشه مجذوب صدای سنج های این کمپانی بودم ،امروز خوشحالم که نام کشورم ایران و در کنارش نام من کنار اسم بزرگان موسیقی دنیا درج شده.

گفتنی است، مرادیان پیش از این به عنوان آرتیست کمپانی pearl نیز انتخاب شده بود.

Music and Art
همکاری یک هنرمند از ایران با کمپانی جهانیآشور مرادیان آرتیست کمپانی paiste شدآشور ظفرمرادیان به عنوان آرتیست کمپانی paiste انتخاب شد.آشور مرادیان از انتخاب خود به عنوان آرتیست کمپانی paiste خبر داد. این کمپانی به تولید سنج می‌پردازد و بسیاری از نوازنده‌های مطرح درامز تا کنون به عنوان آرتیست این کمپانی برگزیده شده‌اند.آشور مرادیان در این خصوص عنوان کرد: روزی به گالری سرنا رفتم و اولین سنج خودم رو به قیمت ۵۰ هزار تومان خریدم. همیشه مجذوب صدای سنج های این کمپانی بودم ،امروز خوشحالم که نام کشورم ایران و در کنارش نام من کنار اسم بزرگان موسیقی دنیا درج شده.گفتنی است، مرادیان پیش از این به عنوان آرتیست کمپانی pearl نیز انتخاب شده بود.

همکاری یک هنرمند از ایران با کمپانی جهانی

آشور مرادیان آرتیست کمپانی paiste شد

آشور ظفرمرادیان به عنوان آرتیست کمپانی paiste انتخاب شد.

آشور مرادیان از انتخاب خود به عنوان آرتیست کمپانی paiste خبر داد. این کمپانی به تولید سنج می‌پردازد و بسیاری از نوازنده‌های مطرح درامز تا کنون به عنوان آرتیست این کمپانی برگزیده شده‌اند.

آشور مرادیان در این خصوص عنوان کرد: روزی به گالری سرنا رفتم و اولین سنج خودم رو به قیمت ۵۰ هزار تومان خریدم. همیشه مجذوب صدای سنج های این کمپانی بودم ،امروز خوشحالم که نام کشورم ایران و در کنارش نام من کنار اسم بزرگان موسیقی دنیا درج شده.

گفتنی است، مرادیان پیش از این به عنوان آرتیست کمپانی pearl نیز انتخاب شده بود.

آشور مرادیان
همکاری آشور مرادیان با کمپانی جهانی paiste
2017 / 10 / 29
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از آشور مرادیان آشور مرادیان اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد آشور مرادیان خبرای جدید ازآشور مرادیان درباره آشور مرادیان
More