×
×  دانلود امیرعباس گلاب نگاهی به کنسرت امیرعباس گلاب در ساری

نگاهی به کنسرت امیرعباس گلاب در ساری

گزارشی از کنسرت اخیر امیرعباس گلاب

امیرعباس گلاب در ادامه تور کنسرت های نورزوی، هشتم فروردین ماه ۱۳۹۷ در سینما سپهر ساری روی صحنه رفت.

گراتومیک - امیرعباس گلاب با قطعه‌ی «فقط برو» به روی صحنه آمد و پس از آن «تو از کجا پیدات شد»، «سادست»، «لعنت»، «بانو جان»، «دلخوشی»، «دیوونه» و «ستایش۲» قطعات بعدی بودند.

همچنین در این کنسرت قطعات «یادته»، «ازدواج»، «عشق تو»، «گونه»، «دریا» و «بخشش» نیز توسط گروه امیرعباس گلاب اجرا شد.

سعید شمس، پیمان جوینده، آرین قیطاسی، فرزام رضایی، کیان دارات، علی آقایی، عرفان پاشا، سهراب رمضان‌زاده و عرفان قوی قلب نوازندگان امیرعباس گلاب در این کنسرت بودند.

عکاس: سامان آسمان

نویسنده: مبین افضلی

  

amir abbas golab
گزارشی از کنسرت اخیر امیرعباس گلابامیرعباس گلاب در ادامه تور کنسرت های نورزوی، هشتم فروردین ماه ۱۳۹۷ در سینما سپهر ساری روی صحنه رفت.گراتومیک - امیرعباس گلاب با قطعه‌ی «فقط برو» به روی صحنه آمد و پس از آن «تو از کجا پیدات شد»، «سادست»، «لعنت»، «بانو جان»، «دلخوشی»، «دیوونه» و «ستایش۲» قطعات بعدی بودند.همچنین در این کنسرت قطعات «یادته»، «ازدواج»، «عشق تو»، «گونه»، «دریا» و «بخشش» نیز توسط گروه امیرعباس گلاب اجرا شد.سعید شمس، پیمان جوینده، آرین قیطاسی، فرزام رضایی، کیان دارات، علی آقایی، عرفان پاشا، سهراب رمضان‌زاده و عرفان قوی قلب نوازندگان امیرعباس گلاب در این کنسرت بودند.عکاس: سامان آسماننویسنده: مبین افضلی  

گزارشی از کنسرت اخیر امیرعباس گلاب

امیرعباس گلاب در ادامه تور کنسرت های نورزوی، هشتم فروردین ماه ۱۳۹۷ در سینما سپهر ساری روی صحنه رفت.

گراتومیک - امیرعباس گلاب با قطعه‌ی «فقط برو» به روی صحنه آمد و پس از آن «تو از کجا پیدات شد»، «سادست»، «لعنت»، «بانو جان»، «دلخوشی»، «دیوونه» و «ستایش۲» قطعات بعدی بودند.

همچنین در این کنسرت قطعات «یادته»، «ازدواج»، «عشق تو»، «گونه»، «دریا» و «بخشش» نیز توسط گروه امیرعباس گلاب اجرا شد.

سعید شمس، پیمان جوینده، آرین قیطاسی، فرزام رضایی، کیان دارات، علی آقایی، عرفان پاشا، سهراب رمضان‌زاده و عرفان قوی قلب نوازندگان امیرعباس گلاب در این کنسرت بودند.

عکاس: سامان آسمان

نویسنده: مبین افضلی

  
امیرعباس گلاب
نگاهی به کنسرت امیرعباس گلاب در ساری
2018 / 04 / 01
Amir Abbas Golab Amir abbas Golab news آخرین خبر از امیرعباس گلاب اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ امیرعباس گلاب خبر جدید در مورد امیرعباس گلاب خبرای جدید ازامیرعباس گلاب درباره امیرعباس گلاب
More